HNÚŠŤA: Ministerstvo neumožnilo gymnáziu otvoriť prvú triedu, škola to chce zmeniť petíciou

HNÚŠŤA – Gymnázium Mateja Hrebendu nebude môcť na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠ) SR otvoriť v nasledujúcom školskom roku 2019/2020 prvú triedu osemročného štúdia. Vedenie školy, jej učitelia, študenti a výbor Rodičovského združenia chcú toto rozhodnutie zvrátiť petíciou.

Svoju snahu odôvodňujeme článkom 26 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorý deklaruje, že prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti majú rodičia. A práve rodičom detí z našej oblasti  necitlivým rozhodnutím úradníkov za súčasného stavu by bolo toto právo odopreté,“ píše sa v zdôvodnení petície.

Petičné hárky majú k dispozícii niektorí rodičia žiakov a k dispozícii sú aj v budove gymnázia do 8. februára 2019. Hárky je možné podpísať aj na sekretariáte primátora mesta, prípadne si tam petičný hárok môžete vyzdvihnúť a dať ho podpísať vo svojom okolí. Následne budú hárky predložené kompetentným predstaviteľom vlády na blížiacom sa zasadnutí vládneho kabinetu v Rimavskej Sobote.

Ako na sociálnej sieti Facebook uvádza primátor Hnúšte Roman Lebeda, sám patrí medzi prvých absolventov osemročného štúdia na tejto škole. „Preto prijímam informáciu o neotvorení triedy v budúcom školskom roku s veľkým sklamaním. Štúdium v osemročnom ročníku dávalo šancu nadaným deťom študovať vo väčšej konkurencii. Z môjho ročníka vyšli úspešní lekári, programátori, auditori i vysokoškolskí pedagógovia,“ podotkol Lebeda.

DOPLNENÉ 6. 2. 2019 o 14:20

O vyjadrenie sme v tejto súvislosti požiadali i MŠ SR. Stanovisko od jeho odboru komunikácie a protokolu uvádzame v plnom znení bez úprav.

Pri určovaní najvyššieho počtu žiakov stredných škôl podľa § 31 ods. 5 samosprávy vychádzali, v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 205/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl, z rámcovej prognózy novoprijatých žiakov stredných škôl na príslušný školský rok.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „Ministerstvo školstva“) postupovalo pri úprave počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2019/2020 určeného samosprávnymi krajmi v súlade s § 29 ods. 5 a 6 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“).

Ministerstvo školstva posúdilo jednotlivé žiadosti o preskúmanie počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl určeného samosprávnym krajom, ktoré mohli podať zriaďovatelia strednej školy, príslušná stavovská organizácia, príslušná profesijná organizácia alebo príslušné ministerstvo. V rámci posúdenia ministerstvo školstva prerokovalo jednotlivé žiadosti so žiadateľom, samosprávnym krajom a zriaďovateľom školy.

Pri úprave počtu žiakov ministerstvo školstva vychádzalo najmä z čiastkových kritérií, ktoré samosprávne kraje v niektorých prípadoch nedostatočne zohľadňovali v rámci určovania najvyššieho počtu žiakov stredných škôl podľa § 31 ods. 5 zákona, pričom došlo prirodzene aj k miernemu prekročeniu rámcovej prognózy novoprijatých žiakov v jednotlivých samosprávnych krajoch.

Uplatňovanie týchto čiastkových kritérií malo za cieľ zabezpečiť rovnosť prístupu v rámci určovania žiakov pre stredné školy v pôsobnosti rôzneho druhu zriaďovateľov. Okrem toho ministerstvo školstva zohľadňovalo aj potreby národnostného a inkluzívneho vzdelávania či potreby konkrétnych zamestnávateľov v regiónoch.

Na základe uvedených kritérií pristúpilo ministerstvo školstva k úprave počtu žiakov aj podľa § 29 ods. 6 zákona – z vlastného podnetu, v prípade ak zistilo, že samosprávny kraj nedodržal záväzné kritériá na určovanie počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.

Zdroj: Gymnázium Hnúšta, facebooková stránka R. Lebedu, Foto: Sobotnik.sk

2 Replies to “HNÚŠŤA: Ministerstvo neumožnilo gymnáziu otvoriť prvú triedu, škola to chce zmeniť petíciou”

  1. Pingback: REVÚCA: Prvé slovenské literárne gymnázium po 23 rokoch končí

  2. Pingback: HNÚŠŤA: Ostane bývalé gymnázium opustené? Mesto i kraj riešia budúcnosť prázdnej budovy

Pridaj komentár