Vláda na zasadnutí v Jesenskom rozdá pre Rimavskosobotský okres milión eur

RIMAVSKÁ SOBOTA – Minimálne milión eur dnes (13. 2. 2019) rozdelí vláda SR pre Rimavskosobotský okres na svojom výjazdovom rokovaní v Jesenskom. Podobne ako včera v Revúcej je však možné, že vládny kabinet napokon cieľovú sumu ešte zvýši.

Z milióna eur pôjde najviac do okresného mesta, kde má za 100 000 eur vzniknúť nové hľadisko na zimnom štadióne. Druhú najvyššiu sumu dostane mesto Hnúšťa. Za 50 000 eur tam pribudne ihrisko s umelou trávou pri Základnej škole Klokočova. Ďalších 30 000 eur dostane Futbalový klub Iskra Hnúšťa na rekonštrukciu šatní a priestorov okolo tribúny.

Rovnako 30 000 eur dostane aj rímskokatolícka cirkev v Tisovci na rekonštrukciu svojho kostola, dedina Teplý Vrch na výstavbu a rekonštrukcia chodníkov v obci, Rimavské Zalužany na rekonštrukciu miestnej komunikácie a Drienčany na modernizáciu kotolne kultúrneho domu a výmenu okien obecného úradu. Vyššiu sumu ako 30 000 eur dostane ešte jedna obec. Sú ňou Horné Zahorany a určená je na rekonštrukciu kúrenia, výmenu okien a dverí kultúrneho domu.

Ostatné obce a subjekty, ktorých je spolu 86, dostanú príspevky od 1000 do 22 000 eur. Ich kompletný rozpis nájdete v dlhej tabuľke na konci článku.

Primátori neboli pozvaní

Veľmi zvláštne však vyznieva skutočnosť, že na rokovanie vlády nebol pozvaný ani jediný primátor z okresu. Zasadnutia sa tak nezúčastní rimavskosobotský primátor Jozef Šimko, hnúšťanský Roman Lebeda ani tisovská primátorka Irena Milecová. Tá pritom na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva avizovala, že by na zasadnutí vlády chcela požiadať, aby Tisovec získal viac financií z akčného plánu.

DOPLNENÉ 13. 2. 2019 o 15.45: Vláda nakoniec rozhodla o zvýšení miliónového príspevku o 65 000 eur. Z toho 50 000 dostane obec Číž na rekonštrukciu miestnych komunikácií a 15 000 Jesenské na rekonštrukciu domu kultúry.

P. č.

Názov príjemcu

Účel dotácie

Dotácia v eurách

1.

obec Babinec

Rekonštrukcia historickej zvonice/túrničky v obci

22 000

2.

obec Barca

Rekonštrukcia komunitného centra

9 000

3.

obec Bátka

Rekonštrukcia verejných priestranstiev

18 000

4.

obec Belín

Dokončenie miestnosti uloženia zosnulého, oplotenie cintorína

10 000

5.

obec Cakov

Rekonštrukcia obecného úradu

9 000

6.

obec Čerenčany

Výmena okien na budove obecného úradu

5 000

7.

obec Čierny potok

Dokončenie domu smútku

5 000

8.

obec Číž

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

18 000

9.

obec Drienčany

Modernizácia kotolne kultúrneho domu, výmena okien obecného úradu

30 000

10.

obec Drňa

Vybudovanie vodovodnej prípojky obecného vodovodu k skupinovému vodovodu

12 000

11.

obec Dulovo

Rekonštrukcia obecného úradu

9 000

12.

obec Gemerské

Dechtáre

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska, parcela č. 1262/1

12 000

13.

mesto Hnúšťa

Výstavba ihriska s umelou trávou pri Základnej škole Klokočova 742, Hnúšťa

50 000

14.

obec Horné Zahorany

Rekonštrukcia kúrenia, výmena okien a dverí kultúrneho domu

35 000

15.

obec Hostice

Výstavba detského ihriska v obci, parcela č. 414/1

15 000

16.

obec Hostišovce

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

8 000

17.

obec Hrachovo

Vybudovanie protipovodňovej ochrany – prekrytie rigolov

20 000

18.

obec Hrušovo

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

10 000

19.

obec Hubovo

Rekonštrukcia obecného úradu

5 000

20.

obec Husiná

Rekonštrukcia domu smútku

8 000

21.

obec Chanava

Obstaranie komunálnej techniky na údržbu verejných priestranstiev

13 000

22.

obec Chrámec

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

8 000

23.

obec Jesenské

Rekonštrukcia telocvične II. etapa, Jesenské 240, parcela č. 582/18

19 000

24.

obec Jesenské

Rekonštrukcia strechy na základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským

12 000

25.

obec Klenovec

Výmena okien na dome smútku – parcela č. 4268/3, výmena okien na starom kultúrnom dome – parcela č. 187/2

10 000

26.

obec Kociha

Rekonštrukcia obecnej cesty

7 000

27.

obec Konrádovce

Rekonštrukcia domu smútku

8 000

28.

obec Kráľ

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

16 000

29.

obec Kružno

Úprava okolia a prístupovej cesty do materskej školy

10 000

30.

obec Kyjatice

Prístavba sociálneho zariadenia a zavedenie vody, maľovanie obecného úradu; Rekonštrukcia artefaktov archeo skanzemu Kyjatickej kultúry

15 000

31.

obec Lehota nad

Rimavicou

Výstavba chodníka v obci

11 000

32.

obec Lenartovce

Rekonštrukcia kultúrneho domu

12 000

33.

obec Lenka

Rekonštrukcia vykurovacieho systému na obecnom úrade

5 000

34.

obec Lukovištia

Rekonštrukcia príjazdovej cesty do cintorína

5 000

35.

obec Martinová

Obstaranie vybavenia kultúrneho domu

9 000

36.

obec Orávka

Rekonštrukcia chodníka a vstupu do kultúrneho domu

5 000

37.

obec Poproč

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

3 000

38.

obec Potok

Rekonštrukcia verejného osvetlenia a verejného rozhlasu

3 000

39.

obec Radnovce

Rekonštrukcia obecného úradu

15 000

40.

obec Rakytník

Rekonštrukcia strechy na budove obecného úradu

9 000

41.

obec Ratkovská

Lehota

Prekrytie obecných rigolov betónovými skružami

3 000

42.

obec Riečka

Vybudovanie oplotenia na obecnom cintoríne

5 000

43.

obec Rimavská Baňa

Výmena okien na obecnom úrade

3 000

44.

mesto Rimavská

Sobota

Rekonštrukcia detského ihriska na Šibeničnom vrchu

3 000

45.

mesto Rimavská

Sobota

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti – mestská časť Nižná Pokoradz

4 000

46.

mesto Rimavská

Sobota

Doplnenie vybavenia kultúrneho domu –

mestská časť Bakta

3 000

47.

mesto Rimavská

Sobota

Vybudovanie hľadiska do zimného štadióna, Sídlisko Západ

100 000

48.

obec Rimavské

Brezovo

Rekonštrukcia strechy nad toaletami pri kultúrnom dome

3 000

49.

obec Rimavské

Janovce

Rekonštrukcia interiéru v kultúrnom dome

10 000

50.

obec Rimavské

Zalužany

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

30 000

51.

obec Rovné

Revitalizácia námestia pred obecným úradom

8 000

52.

obec Rumince

Rekonštrukcia ihriska v materskej škôlke

11 000

53.

obec Slizké

Výmena okien na budove bývalej školy

súpisné číslo 31

3 000

54.

obec Tachty

Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu

20 000

55.

obec Teplý Vrch

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci

30 000

56.

obec Tomášovce

Vybudovanie altánku na obecnom cintoríne

13 000

57.

obec Uzovská Panica

Rekonštrukcia základnej školy

13 000

58.

obec Včelince

Oplotenie obecného cintorína

10 000

59.

obec Veľké

Teriakovce

Obnova povrchovej vrstvy chodníka v obci popri materskej škole, doplnenie výbavy (riadov) do kultúrneho domu

12 000

60.

obec Veľký Blh

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

10 000

61.

obec Vieska nad Blhom

Vybudovanie altánku na obecnom cintoríne

10 000

62.

obec Vlkyňa

Rozšírenie domu smútku

8 000

63.

obec Vyšné Valice

Rekonštrukcia kultúrneho domu

9 000

64.

obec Zacharovce

Výstavba chodníka k autobusovej zastávke v obci

16 000

65.

Rímskokatolícka

cirkev, farnosť

Tisovec

Rekonštrukcia kostola Nanebovzatia Panny Márie v Tisovci, výmena okien

30 000

66.

Rímskokatolícka

cirkev, farnosť

Rimavská Sobota

Rekonštrukcia časti hlavného oltára v kostole Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote

5 000

67.

Rímskokatolícka

cirkev, farnosť Hnúšťa

Rekonštrukcia kúrenia v kostole Povýšenia Svätého kríža v Hnúšti

3 000

68.

Evanjelický cirkevný zbor a. v. Klenovec

Náter strechy zvonice

3 000

69.

Cirkevný zbor

Evanjelickej cirkvi augsburského

vyznania na

Slovensku Rimavská Sobota

Rekonštrukcia kostolnej veže a obnova fasády kostola Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Cukrovarská 43, Rimavská Sobota

5 000

70.

Cirkevný zbor

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Hnúšťa

Odizolovanie základov kostola Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Hnúšti, Námestie Janka Francisciho 79

4 000

71.

Cirkevný zbor

Evanjelickej cirkvi

augsburského

vyznania na

Slovensku Drienčany

Rekonštrukcia krytého schodiska do kostola Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Drienčanoch, parcela č. 2

5 000

72.

Reformovaná

kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Žíp

Rekonštrukcia kostola, Žíp 19

15 000

73.

Židovská náboženská obec v Rimavskej

Sobote

Rekonštrukcia židovského cintorína v Rimavskej Sobote

6 000

74.

Falcon Taekwondo klub Rimavská

Sobota

Materiálno technické vybavenie športového klubu

6 000

75.

TJ MLADOSŤ – JUDO Rimavská

Sobota

Materiálno technické vybavenie športového klubu

6 000

76.

Zápasnícky oddiel Lokomotíva Rimavská Sobota, o. z.

Materiálno technické vybavenie športového klubu

6 000

77.

Lukostrelecký klub Bašta Rimavská

Sobota

Materiálno technické vybavenie športového klubu

6 000

78.

Bedmintonový klub Rimavská Sobota – BCRS

Materiálno technické vybavenie športového klubu

6 000

79.

Futbalový klub ISKRA Hnúšťa

Rekonštrukcia šatní a priestorov okolo tribúny

30 000

80.

Miestny odbor Matice slovenskej Bottovo

Výstavba drevenej kolkovej dráhy v obci

4 000

81.

Miestny odbor Matice slovenskej, Rimavská Sobota

Výroba a inštalácia busty s podstavcom Janka Jesenského v aleji dejateľov

6 000

82.

RODON Klenovec /za rozvoj obecného diania ochotných nadšencov

Obstaranie krojového a nástrojového vybavenia Folklórneho súboru Vepor

4 000

83.

Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Centre voľného času Relax

Krojové vybavenie pre detskú folklórnu skupinu Lieskovček

3 000

84.

Folklórna skupina Lieščina

Obstaranie krojového vybavenia

2 000

85.

OZ OTVORENOSŤ

Obstaranie krojového vybavenia pre Folklórny súbor Zrkadielko Hnúšťa

1 000

86.

Knižnica Mateja

Hrebendu Rimavská Sobota

Obstaranie kníh

2 000

Spolu

1 000 000

Zdroj: rokovania.sk, Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

One Reply to “Vláda na zasadnutí v Jesenskom rozdá pre Rimavskosobotský okres milión eur”

  1. Pingback: HOKEJ: HKM hrá excelentný hokej, no štadión je jeden z najhorších

Pridaj komentár