DOBŠINÁ: Samospráva vybudovala vyše sto nájomných bytov pre Rómov

DOBŠINÁ – Zbúrali viac ako 80 chatrčí a iných nelegálnych stavieb a postavili dve nové bytovky so 102 bytmi nižšieho štandardu. Takýmto spôsobom samospráva mesta Dobšiná na severe Rožňavského okresu vyriešila problém s bývaním rómskej komunity na okraji mesta, v lokalite nazvanej Dedičná.

Byty vybudovala Dobšiná vďaka finančnej podpore z Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. Svoj nový domov v nich zatiaľ našlo 101 rodín, ktoré v nich žijú od decembra 2018.

„Naše ministerstvo prispelo dotáciou vo výške takmer 2,3 milióna eur, čo predstavovalo 85 % z oprávnených nákladov stavby. Podiel dotácie bol zvýšený o 10 % oproti dotáciám pre mestá a obce v rozvinutejších oblastiach. Ďalších 405 000 eur na dofinancovanie celých nákladov stavby prispel úverom Štátny fond rozvoja bývania. Som rád, že mesto bolo aktívne pri zabezpečovaní bývania svojim obyvateľom. Dal by som ho za príklad aj ostatným samosprávam ,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek (Most-Híd).

V dvoch bytovkách 400 obyvateľov

Mesto realizovalo výstavbu nájomných bytov od roku 2017. Prví obyvatelia sa do týchto bytov začali sťahovať v júni minulého roka. Dnes obývajú dva bytové domy vyše štyri stovky obyvateľov a ich počet sa ešte zvýši.

 

,Výber nájomcov sme presne špecifikovali vo všeobecne záväznom nariadení mesta na základe viacerých kritérií. Rozhodoval napríklad počet členov v domácnosti, schopnosť nájomcov platiť nájomné, či naliehavosť riešenia bývania,“ priblížil primátor mesta Ján Slovák.

 

Dodal, že z ďalšej dotácie rezortu dopravy vo výške 42 330 eur pripojili bytové domy na vodovod a kanalizáciu. Táto dotácia predstavovala 62 % z celkovej investície, zvyšných 26 415 eur doplatili z mestského rozpočtu.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude aj v roku 2019 poskytovať dotácie na obstarávanie nájomných bytov mestám a obciam. V kapitole rezortu je na rok 2019 vyčlenená čiastka 40 mil. eur na poskytovanie dotácií a príspevkov.

Zdroj: tlačová správa MDV SR, Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár