LUČENEC: Mesto chce znížiť kriminalitu v meste, rozšíri kamerový systém

Na poslednom mestskom zastupiteľstve v Lučenci prednieslo vedenie samosprávy bod o znížení kriminality v meste. Riešením by malo byť rozšírenie kamerového systému o ďalších 13 kusov otočných kamier.

Celková suma na kúpu nových kamier je 31 169,28 eura, väčšinu chce samospráva získať z grantov. Mesto Lučenec bude spolufinancovať nákup vo výške 6 233,9 eura, čo predstavuje 20 % z celkovej sumy. Kamery by mali byť rozmiestnené v tých častiach mesta, kde ešte kamerovým systém nepokrýva územie.

„Ide o nasledovné lokality: Ulica Osloboditeľov 9-19 – sídlisko, Mestský park pri Labuti, Pivničný rad 2-4 (Vajanského 15-21 vnútroblok), Rúbanisko II 59-60 výškový dom 59, Rúbanisko III 18-39 vnútroblok 24, Ulica Cintorínska 1-7 vnútroblok 5, L. Svobodu 14-18 vnútroblok, Zlatá ulička ( tu budú rozmiestnené 3 kusy otočných kamier), Sídlisko pri divadle B. S. Timravy,“ uvádza samospráva v dôvodovej správe.

V meste od roku 2005 funguje kamerový systém s počtom kamier 31. Mesto by ďalej malo vymeniť aj 5 kamier, ktoré je nutné modernizovať.

Zdroj: MsZ Lučenec, Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár