R. SOBOTA: Poslanci opäť schválili rozpočet, hovorili aj o novom priemyselnom parku

RIMAVSKÁ SOBOTA – Opätovné schválenie rozpočtu mesta na aktuálny rok a zapojenie sa do výzvy o dotáciu na vytvorenie nového zeleného priemyselného parku. To boli dva hlavné body dnešného (20. 3. 2019) mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote.

Dočkáme sa nového priemyselného parku?

Pôvodne mali poslanci hovoriť len o rozpočte, ale na návrh poslanca a predsedu klubu Odvážme sa zrýchliť Romana Vaľa do programu zaradili aj bod o podaní žiadosti do výzvy. Vyhlásil ju Okresný úrad Rimavská Sobota. Určená je na podporu výstavby, rekonštrukciu a modernizáciu priemyselných areálov.

„Vzhľadom na túto zverejnenú výzvu musíme začať konať ako mesto, aby sme sa mohli uchádzať o tento regionálny príspevok. Mesto R. Sobota sa doposiaľ nezapájalo do týchto zverejnených výziev nezapájalo. Toto je potrebné zmeniť,“ podotkol Vaľo s tým, že zo spomínanej výzvy môže samospráva dostať príspevok v maximálnej výške 800 000 eur. Realizovala by zaň prípravu inžinierskych sietí pre budúcich investorov v parku.

Vaľo zároveň uviedol štyri možné lokality, kde by priemyselný park mohol byť vybudovaný. Všetky sú v okolí bývalých Závodov ťažkého strojárenstva, respektíve pri hlavnej ceste smerom na Hnúšťu. Jednou z lokalít je aj parcela bývalého priemyselného parku Sever. ide o priestor, ktorý bol pripravovaný v minulom desaťročí pre príchod spoločnosti Draxlmaier. „Každá z týchto lokalít má svoje investičné plusy aj mínusy,“ dodal poslanec.

So zapojením sa do výzvy súhlasil i primátor Jozef Šimko, ktorý presadzoval ako vhodnú lokalitu práve spomínanú parcelu priemyselného parku Sever. Svoj návrh zdôvodnil existujúcou projektovou dokumentáciou, ktorú má mesto už desať rokov, stála vyše 920 000 slovenských korún a stačí ju len aktualizovať. Upozornil tiež, že ak samospráva aj dostane 800 000 eur, na všetky inžinierske siete i s prístupovou cestou by potrebovalo celkovo až 2,4 milióna eur.

Nasledovala dlhšia diskusia, v rámci ktorej poslanci okrem iného rečnili o nákladoch, ktoré by samospráva mala v súvislosti s pripojením zamýšľaného parku na inžinierske siete. Viacerí podotkli, že z tohto uhla pohľadu by bola najvýhodnejšia plocha pri hlavnej ceste smerom na Hnúšťu. Tadiaľ vedie aj vodovod a na rozdiel od lokality Draxlmaier pri ZŤS by nebol problém ani s prístupovou komunikáciou.

O lokalite rozhodne komisia

Poslanci po dohode s primátorom nakoniec schválili vytvorenie komisie, ktorá vyberie najvhodnejšiu lokalitu a pripraví podklady do výzvy. Jej členmi sú poslanci Roman Vaľo, Michal Demeter, Robert Kuvik, Ivan Hazucha, Jozef Tóth, ako aj primátor J. Šimko a vedúca odboru rozvoja mesta na mestskom úrade Eva Muráriková. Prvýkrát komisia zasadne už tento piatok. Všetko musí stihnúť do 29. marca, dokedy je možné do výzvy podávať žiadosti.

V súčasnosti už R. Sobota má jeden hnedý priemyselný park. Umiestnený je v bývalých kasárňach na Dobšinského ulici. „Má svoje obmedzenia. Hlavne čo sa týka umiestnenia rôznych druhov a typov výroby. To znamená, že potenciálni investori, ktorí by mali hlučnú alebo prašnú výrobu, by do tejto lokality nemohli ísť, lebo je situovaný v obytnej zóne,“ vysvetlil Vaľo.

„Treba to podporiť v každom prípade. Ako to dopadne, neviem, či získame tých 800 000 eur. Potom však na základe rozhodnutia komisie buď aktualizujeme pôvodnú projektovú dokumentáciu, alebo sa vytvorí nová,“ uviedol primátor na margo zapojenia sa do výzvy.

Rozpočet definitívne schválený

Druhým bodom bolo opätovné schvaľovanie rozpočtu mesta. Ten poslanci odsúhlasili 26. februára, primátor ho však nepodpísal. V úvode Šimko opäť zopakoval dôvody, pre ktoré rozpočet nepodpísal, a problémy, ktoré môže vo forme navrhnutej klubom Odvážme sa zrýchliť podľa jeho názoru spôsobiť.

Konkrétne spomenul rekonštrukciu internátu na Školskej, vybudovanie toboganu na Kurinci, obnovu námestia pri pošte, kontajnerovú školu na Dúžavskej ceste či znížený rozpočet pre Technické služby mesta. Rovnako aj podľa jeho názoru zbytočnú pasportizáciu ulíc, podľa ktorej by sa postupovalo pri ich rekonštrukcii. Poslanci však 13 hlasmi prelomili primátorovo vet. Rozpočet teda definitívne schválili. „Mám pocit, že je to taká politická hra, ale rešpektujem,“ reagoval Šimko.

Hneď po schválení rozpočtu nasledovala jeho prvá zmena. Najdôležitejšími zmenami je dofinancovanie výstavby toboganu na Kurinci, ktorý nakoniec bude stáť 440 000 eur. „S takouto vysokou sumou, keby sme o tom hlasovali od začiatku, by sme pravdepodobne nesúhlasili. Ale keďže ten tobogan je už rozostavaný, určite sme za to, aby tam nebolo stavenisko, ale aby sa stavba dokončila a mohla slúžiť obyvateľom mesta,“ uviedol poslanec a predseda finančnej komisie Michal Demeter.

Primátor navrhoval do prvej zmeny rozpočtu dva pozmeňovacie návrhy – zaradiť doň 40 000 eur na projektovú dokumentáciu pokračovania investičnej bytovej výstavby na Sobôtke a presunúť z balíka 320 000 eur, určeného na výstavbu tribúny na zimnom štadióne, 30 000 eur pre hokejistov HKM R. Sobota. Ani jeden návrh poslanci nepodporili. Avizovali však, že sa nimi budú zaoberať po záverečnom účte mesta v máji.

Výber z dvoch televízií a kontrola káblov

Reč bola aj o lokálnych televíziách. Mesto doteraz na základe zmluvy finančným príspevkom 25 000 eur podporovalo TV LocAll, viacerí poslanci však v minulosti podotkli, že v R. Sobote je aj druhá TV Rimava, ktorá nedostáva nič. Televízia, ktorá teda bude podporená, by podľa nich mala byť vybraná vo výberovom konaní.

Podľa Šimka však práve vďaka TV LocAll občania mesta získavajú informácie o činnosti samosprávy i rozvoji mesta. „Naproti tomu ďalšia televízia, okrem toho, že hľadá negatívne činnosti o vedení mesta, pre občanov neposkytuje z mesta skoro nič,“ konštatoval primátor.

Doplnil tiež, že podľa jeho názoru televízia vysiela na takzvanej čiernej stavbe. „Keď bude potrebné, ja to preukážem. Buď sú káble naložené do zeme alebo zakvačené kade-tade po kandelábroch bez súhlasu mesta,“ povedal primátor.

Zároveň avizoval, že na jar vydá pokyn a mesto prekontroluje všetky siete na stĺpoch verejného osvetlenia. „Tam, kde nemajú vydaný súhlas, všetko pôjde dole,“ poznamenal Šimko.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár