Vodná nádrž Ružiná prejde výraznou rekonštrukciou, úplne ju vypustia

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) so sídlom v Banskej Štiavnici chystá opravu vodnej nádrže Ružiná. Má sa tak stať po ukončení letnej sezóny 2019 a opravy majú trvať až do konca roka 2020. Aby sa rekonštrukcia mohla uskutočniť, je potrebné kompletné vypustenie vody z vodnej nádrže.

„Pôjde o opravu betónových a kovových konštrukcií, ovládacích prvkov, ako sú uzávery na jednotlivých potrubiach, sfunkčnenie provizórneho hradenia na návodnej strane hrádzového telesa, odstránenie priesakov na kontakte zemného telesa a komunikačnej a odpadovej chodby na jednotlivých dilatačných blokoch,“ uviedol hovorca SVP Marián Bocák.

Vodná nádrž Ružiná bola vybudovaná v rokoch 1969 až 1973 s objemom 15 miliónov m³. Slúži na sploštenie povodňovej vlny a vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku. Ďalej slúži aj na rekreáciu alebo rybárstvo.

V tomto období prebieha príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa predmetnej opravy. Po nej sa dozvieme aj sumu na samotnú rekonštrukciu. V prípade vhodných podmienok je plánový koniec opravy na koniec roka 2020. Po oprave sa bezodkladne začne s napúšťaním nádrže.

Zdroj: SVP   Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár