Svetový deň zdravia si v súvislosti so závisloťami pripomenuli aj v OLÚP Predná Hora

Zaznávaná, popieraná a nepriznaná, zľahčovaná, nenávidená, prekliata, či prehliadaná, aj toto sú tváre závislosti. Pritom snáď niet takej rodiny, kde by sa závislosť nevyskytla aspoň u jedného z jej členov. Jej ťarchu si obvykle uvedomíme, až keď ju „máme doma“ a treba ju riešiť.

V dnešný Svetový deň zdravia dominujú v centre pozornosti iné zákerné ochorenia – rakovina, AIDS… Pritom práve závislosť sa neraz označuje za rakovinu duše. Jej krutosť je nielen v tom, že „požiera“ jedinca, ale nivočí a zabíja aj jeho najbližších, rodinu. Aj v tom je jej nekončiace sa, až nekonečné utrpenie.

Dnes je teda Svetový deň zdravia a na závislých ak si niekto spomenie, tak skôr s odporom, zatrpknutosťou, alebo len tak „povrchne“ a s úľavou, že „toto doma teraz nemá“. Ale snáď, tí závislí a ich najbližší, ktorí „prehupli“ na druhý breh, abstinujú a tvoria úžasné veci okolo seba sú dôkazom toho, že liečiť závislosť a podporovať abstinenciu nie je iba boj s veternými mlynmi. Že sa oplatí aj týchto chorých usmerňovať a pomáhať im vyzdravieť. Odsudzovať túto chorobu je ľahké, ale pomôcť – na to treba odvahu a neraz veľa síl. Nezabúdajme pomáhať.

Určite nie je bezvýznamná a ani na zahodenie skutočnosť, že v Revúckom okrese v známom kaštieli pre liečbu závislosti, v OLÚP, n. o. na Prednej Hore, sa desaťročia venuje a denne podieľa na liečbe závislosti 104 zamestnancov.

Každý s presvedčením a ochotne dávame do procesu liečby všetky svoje sily, pretože veríme, že to, nie je zbytočné. Veď tí, ktorí prejdú osobnou skúsenosťou dokážu preklenúť závislosť a predsudky, dokážu opäť vstať a zodvihnúť hlavu, prichádzajú každý mesiac, v procese doliečovania závislosti, na Prednohorský deň zdravia do klubu abstinujúcich, aby pomohli aj ďalším. Takúto rodinu inde nenájdete.

Zdroj: MUDr. Mária Martinove, PhD., primárka OLÚP Predná Hora

Pridaj komentár