R. SOBOTA: Podľa prieskumu chcú občania priemyselný park, podporu mladých či eurofondy a projekty

RIMAVSKÁ SOBOTA – Priemyselný park, podpora mladých, čerpanie eurofondov a príprava projektov. To sú hlavné priority, za ktoré hlasovali občania Rimavskej Soboty v rámci sobotňajšieho (25. 5. 2019) prieskumu verejnej mienky. Uskutočnil ho poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť v čase od 8:00 do 18:00 pred deviatimi volebnými miestnosťami v meste.

Ako klub informuje na svojej facebookovej stránke, prieskumu sa zúčastnilo spolu 1156 respondentov. Tí mohli v dotazníku zakrúžkovať štyri priority, ktorým by sa mesto Rimavská Sobota malo v najbližších rokoch venovať a vyhradiť na ne financie z mestského rozpočtu.

Najviac odpovedajúcich, 913 (79 %), sa priklonilo k aktívnej podpore zamestnávania a priemyselnému parku. Len o niečo menej respondentov, 859 (74 %), zvolilo podporu mladých a vytvorenie podmienok na ich udržanie v meste. Treťou najviac krúžkovanou prioritou bolo čerpanie eurofondov na rozvojové aktivity a príprava projektov. Túto alternatívu v dotazníkoch podporilo 756 respondentov, čo je 65 % z celkového počtu.

S väčším odstupom nasleduje obnova asfaltového povrchu ciest a chodníkov (350 hlasov, resp.30 %), rozvoj mestských oddychových zón – Mestská záhrada, námestia (342 hlasov a 29%) či rozvoj rekreačnej oblasti Kurinec (260 hlasov, 22 %). Najmenší počet občanov zvolil možnosť obnoviť vozový park a strojové vybavenie Technických služieb mesta (191 hlasov, čo znamená 17 % respondentov).

Všetkým Soboťanom, ktorí sa ankety zúčastnili, ďakujeme za ich názor. Bude hrať dôležitú úlohu pri zostavovaní priorít nového rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2020, ako aj na ďalšie obdobia,“ dodáva klub Odvážme sa zrýchliť.

Zdroj: Odvážme sa zrýchliť, Foto: ilustračné, Pixabay.com

Pridaj komentár