Výstavba úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa sa má začať v júli

MÝTNA/LOVINOBAŇA – V júli 2019 by sa mali rozbehnúť práce na výstavbe ďalšieho úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) už bola súťaž na zhotoviteľa tejto stavby ukončená a víťazom sa stala skupina dodávateľov Metrostav – Hochtief s navrhovanou zmluvnou cenou 127 705 627, 71 Eur bez DPH.

Úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce bude dlhý 13,5 km a začína sa dočasným napojením cesty I/16 na rýchlostnú cestu R2 v podobe stykovej mimoúrovňovej križovatky pred obcou Mýtna. Jeho súčasťou je 11 mostných objektov, 6 protihlukových stien, 8 zárubných či oporných múrov. Koniec úseku je situovaný vo výhľadovej mimoúrovňovej križovatke Tomášovce, za ktorou pokračuje nadväzujúci úsek R2 Tomášovce – Ožďany,“ uvádza NDS v tlačovej správe s tým, že úsek by mal byť hotový v roku 2021.

Námietka pri ďalšom úseku Kriváň – Mýtna

V prípade vedľajšieho úseku R2 Kriváň – Mýtna je súťaž podľa NDS už vyhodnotená, bola však vznesená jedným z neúspešných uchádzačov námietka k vyhodnocovaciemu procesu zákazky. Preto NDS bude postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a po vyzvaní Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) splní svoju zákonnú povinnosť doručiť úradu kompletnú dokumentáciu potrebnú pre rozhodnutie o námietke.

NDS potom bude postupovať v zmysle záverečného verdiktu z ÚVO. Ak sa  opäť neodvolajú uchádzači, predpoklad podpisu zmluvy o dielo a začiatku stavebných prác je v októbri, prípadne v novembri tohto roka,“ dodávajú pracovníci diaľničnej spoločnosti.

Nesplnené termíny

V prípade výstavby rýchlostnej cesty medzi Kriváňom a Lovinobaňou štát nedodržal už niekoľko termínov. Podľa pôvodných plánov mala byť postavená už do konca roka 2012, čo nebolo splnené.

Dňa 6. júna 2012 na výjazdovom rokovaní vlády v Poltári vtedajší premiér Robert Fico informoval o rozhodnutí kabinetu, že napokon na jar roku 2013 sa začne výstavba rýchlostnej cesty R2 zo Zvolena cez Kriváň, Lučenec a Rimavskú Sobotu. V skutočnosti sa postavili len dva úseky od Zvolena po Kriváň.

Aj v prípade aktuálneho úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa došlo k opätovnému meškaniu. Jedným z avizovaným termínom výstavby bol rok 2015 a týkal sa ešte dlhšieho úseku R2 Kriváň – Lovinobaňa. Tento termín však nebol dodržaný. Následne sa spomínaný úsek rozdelil na dva (Kriváň – Mýtna, Mýtna – Lovinobaňa), ktoré boli pripravované samostatne.

Ešte 6. decembra 2018 v Mýtnej minister dopravy Árpád Érsek avizoval, že výstava R2 Kriváň – Lovinobaňa sa môže začať na jar 2019. „Podľa mňa sa na jar môže začať stavať v plnom tempe, nič tomu nebráni,“ povedal vtedy minister. Tento termín opäť nebol dodržaný.

Križovatka pri Mýtnej, Rimavská Sobota bez plnohodnotnej rýchlostnej cesty

Za pozitívum možno považovať aspoň skutočnosť, že do projektu sa dostala mimoúrovňová križovatka pri Mýtnej, ktorá pôvodne nebola jeho súčasťou. V 22-kilometrovom úseku medzi Kriváňom a Lovinobaňou by tak nebol možný vjazd a výjazd z rýchlostnej cesty.

Pripomeňme ešte, že v spomínané dva úseky sú zároveň zatiaľ poslednými, ktoré štát postaví v plnom profile. Ďalšie úseky smerom na Rimavskú Sobotu, Tornaľu a Rožňavu, vrátane tunela Soroška, sú už plánované len v polovičnom profile.

Zdroj: NDS, Sobotnik.sk,    Vizualizácia: NDS

Pridaj komentár