R. SOBOTA: Poslanci hovorili o štadióne, záverečnom účte i zmene rozpočtu

RIMAVSKÁ SOBOTA – Na poslednom predprázdninovom zasadnutí sa dnes (25. 6. 2019) zišli poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote. Na programe mali opäť niekoľko dôležitých bodov, napríklad informáciu o možnosti rekonštrukcie futbalového štadióna, záverečný účet mesta a súvisiacu druhú zmenu rozpočtu.

Mimochodom, letné obdobie sa prejavilo aj tým, že na začiatku rokovania bolo prítomných len 12 poslancov (niektorí však došli neskôr počas zasadnutia). Prvý problém sa tak vyskytol už v rámci obsiahlych majetkoprávnych otázok, medzi ktorými bolo viacero takých, ktoré boli uvedené ako hodné osobitného zreteľa. Tie však musia byť v zmysle zákona schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov MsZ a toľko ich nebolo prítomných. Radní preto začali s „obyčajnými“ majetkoprávnymi bodmi a neskôr, po príchode ďalších poslancov, sa zaoberali tými ostatnými.

Zo spomínaných majetkoprávnych otázok bolo zaujímavé napríklad vytvorenie genofondového sadu druhov a odrôd ohrozených rastlín, predovšetkým starých a krajových odrôd rastlín z územia Gemera-Malohontu. Tento sad má vzniknúť pri Vyšnej Pokoradzi. Na prenajatých pozemkoch ho vytvorí občianskej združenie (OZ) Zogor, do projektu sa zapojí aj samospráva.

Druhým pozornosti hodným bodom bolo vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom stĺpov verejného osvetlenia na reklamné účely. Prihlásili sa dve spoločnosti, vyššiu sumu za nájom ponúkla spoločnosť Vego marketing, ktorá ročne zaplatí mestu 10 725 eur.

Otázna rekonštrukcia futbalového štadióna

Ďalší bod sa týkal architektonickej súťaže na rekonštrukciu futbalového štadióna v R. Sobote, na ktorú by mestu mohol prispieť sumou 750 000 eur Slovenský futbalový zväz (SFZ). Podľa prednostu Štefana Szántóa v tomto prípade už mesto tlačí čas, pretože SFZ potrebuje od samosprávy vyjadrenie v čo najkratšom termíne, či sa zapojí do jeho výzvy na obnovu svojho športového stánku.

Podľa poslanca Romana Vaľa však bola štúdia poslancom doručená na poslednú chvíľu a nestihli si ju poriadne preštudovať. Upozornil tiež, že štúdia nerešpektuje územný plán v uvedenej lokalite a ráta napríklad s vybudovaním veľkokapacitného parkoviska na mieste terajších tenisových kurtov pri Rimave, ktoré by bolo potrebné presunúť.

Dodal, že mesto malo v minulosti dostatok času na tento projekt a potrebné podklady mohlo spracovať oveľa skôr. „Tlačíte nás k múru, aby sme nedokázali zodpovedne a kvalifikovane rozhodnúť,“ adresoval Vaľo kritiku vedeniu mesta. Podobný názor vyjadril aj Peter Juhász. „Každý chce, aby futbal, hlavne mládežnícky, šiel dopredu, ale takto sa to nerobí,“ povedal poslanec.

Podľa slov primátora Jozefa Šimka však mesto aj tak plánuje postaviť nové štyri kurty pri plavárni, teda na druhej strane cesty, za novým plotom (približne na mieste, kde bol kedysi starý bazén). Ako pokračoval prednosta, spomínaný projekt SFZ síce beží už od roku 2013, R. Sobota však doň na začiatku nebola zapojená a oslovili ju až neskôr, takže vec nemohli predložiť skôr.

V ďalšej rozprave poslanci primátorovi vytýkali, že samospráva naraz spúšťa veľa projektov, ktoré potom nezvláda, a v tomto prípade ide o veľkú investíciu, ktorá si žiada rozvážne zhodnotenie. Poslanci po dlhej diskusii na návrh R. Vaľa poverili mestský úrad dopracovaním materiálov súvisiacich s architektonickou štúdiou rekonštrukcie štadióna a súvisiacimi investičnými nákladmi, keďže sa zhodli, že na základe tých dnes predložených nevedia objektívne rozhodnúť o rozsahu investície.

Práve ste odkopli od mesta 750 000 eur,“ reagoval na ich rozhodnutie primátor, podľa ktorého už nestihnú SFZ odpovedať včas a mesto o potenciálnu investíciu príde.

Koncepcia rozvoja futbalu v meste

Po prestávke vystúpil konateľ MŠK Rimavská Sobota Miroslav Bitala, ktorý informoval o niektorých podrobnostiach fungovania klubu. Napríklad, že má 16 družstiev od škôlkarskeho veku, v ktorých je celkovo 279 aktívnych hráčov v mládežníckych a 16 hráčov v mužských kategóriách. Dodal, že v rámci klubu pracuje 67 ľudí. Spomenul tiež zvyšujúcu sa kvalitu mládežníckych futbalistov a zámer venovať sa v budúcnsti aj dievčenskému, resp. ženskému futbalu.

Objasnil i niektoré nepredvídané zvýšené náklady klubu, pre ktoré musia žiadať zvýšenie rozpočtu – napríklad vyššie náklady na cestovné a rozhodcov, odchody funkcionárov, ktoré museli zaplatiť, alebo pokutu od SFZ, ktorú zapríčinili bývalí hráči a klub za ňu nemôže.

V následnej diskusii padali otázky, týkajúce sa financovania klubu, ktoré je podľa niektorých poslancov neprehľadné. „Dajme si otázku, chceme futbal, chceme tretiu ligu v R. Sobote? Tretia liga sa nedá hrať za 80 000 eur, buď pridáme potrebných 18 900 eur a pôjdeme na úroveň minulého roka, alebo ideme do štvrtej ligy,“ odpovedal na ne protiotázkou primátor.

Poslanci napokon zobrali na vedomie správu o koncepcii MŠK a schválili potrebných 18 900 eur do druhej zmeny rozpočtu. Futbal tak (zatiaľ) pokračuje v prakticky nezmenenej podobe.

Vyťaženého dreva bude menej

Následne sa zástupcovia občanov zaoberali uznesením o predaji dreva na pni, ktorého výkon primátor pozastavil. Ako dôvod uviedol pripomienky niektorých poslancov, podľa ktorých sa informácia o tejto verejnej obchodnej súťaži (VOS) nebola v celoslovenských médiách a správa o nej sa tak nedostala k dostatočnému počtu potenciálnych záujemcov.

Poslanci veto primátora neprelomili, preto sa VOS zopakuje, avšak s inými podmienkami. Nebude sa predávať 7000 kubíkov dreva, ako bolo navrhované pôvodne, pretože by sa do konca roka nestihlo vyťažiť, ale iba 3500. Má ísť však o kvalitnejšie drevo než bolo pôvodne zamýšľané. Napriek tomu z rozpočtu pre nižší objem predaného dreva môže vypadnúť určitá čiastka, odhadovaná na zhruba 90 000 eur. Tú mesto vykryje z rezervného fondu.

Záverečný účet mesta a zmena rozpočtu

Ďalším bodom v poradí bol záverečný účet mesta. Podľa údajov Miroslava Bielaka z MsÚ je prebytok hospodárenia za vlaňajšok vo výške zhruba 647 000 eur, ktoré pôjdu do rezervného a sociálneho fondu.

Na tento výsledok primátor reagoval slovami, že sa ťažko nájde na Slovensku porovnateľne veľké mesto, ktoré by hospodárilo tak dobre. R. Vaľo síce súhlasil, že samospráva má dobrý výsledok, podotkol však že by ho nedvíhal do nebies, keďže iné samosprávy sú úspešnejšie v získavaní mimorozpočtových zdrojov.

Chvalabohu, že je výsledok hospodárenia takýto, pretože tak drahú predvolebnú kampaň, ako malo naše mesto, mal asi málokto,“ podotkol Vaľo s tým, že mnohé veci sa robili nekoncepčne a mesto ich bude splácať v úveroch.

Výsledkom bola opäť slovná prestrelka medzi poslancom a primátorom. Druhý menovaný tvrdil, že rozvoj mesta sa zastavil a tohto roku sa v R. Sobote nič neurobilo, čoho dôvodom sú podľa neho „urýchľovači“. Dodal tiež, že s Vaľom sa nedá diskutovať. Ten oponoval, že s primátorom sa síce diskutuje veľmi ťažko, napriek tomu sa o to stále snaží.

Primátorovi odpovedal aj poslanec Jaroslav Matzenauer, podľa ktorého sa vlani síce dosť vecí urobilo, v tomto roku sa to však spláca. „Za úvery urobíme raj na Zemi v Rimavskej Sobote, ako kto to všetok zaplatí?“ opýtal sa a dodal, že nie sú brzda rozvoja, chcú len zaviesť koncepciu, aby sa projekty neprehľadne nepredražovali.

Následná diskusia sa, podobne ako aj na viacerých predchádzajúcich zasadnutiach, zvrhla na hádku, po ktorej výsledok hospodárenia aj záverečný účet vzali zástupcovia občanov na vedomie. Úspora v rámci minuloročného hospodárenia bude využitá v rámci druhej zmeny rozpočtu mesta.

Bežné výdavky sa zmenou rozpočtu navyšujú o 435 423 eur. Ide najmä o navýšenie výdavkov pre Technické služby mesta, ďalej z dôvodu predpokladaného prijatia nových pracovníkov na MsÚ, zapracovania nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka do výdavkov a ďalšie úpravy podľa požiadaviek odborov a organizácií mesta,“ uvádza sa v návrhu zmeny rozpočtu.

Keďže poslanci opäť nestihli prerokovať všetky body, zasadnutie bude pokračovať vo štvrtok 4. júla o 14:00.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár