R. SOBOTA: Poslanci hovorili o sociálnych veciach, tobogane, toaletách aj neprispôsobivých

RIMAVSKÁ SOBOTA – Poslanci rimavskosobotského mestského zastupiteľstva (MsZ) pokračovali vo štvrtok (4. 7. 2019) v prerušenom rokovaní z minulého týždňa. Na programe im zostala druhá zmena rozpočtu i ďalšie dôležité body.

Letné prázdninové obdobie sa hneď v úvode zasadnutia prejavilo aj na účasti, keďže chýbal primátor Jozef Šimko a ani počet prítomných poslancov nedosahoval nadpolovičnú väčšinu všetkých. Rokovanie sa tak mohlo začať až zhruba polhodinu po plánovanom začiatku, keď počet poslancov konečne stúpol na potrebný počet. Rokovanie viedol viceprimátor Ladislav Rigó.

Navýšený rozpočet mesta o 595 000 eur

Ako prvý bod mali zástupcovia občanov druhú zmenu rozpočtu mesta. V rámci nej sa rozpočet navýši o zhruba 595 000 eur v príjmovej i výdavkovej časti. Financie pôjdu okrem iného na rekonštrukciu zimného štadióna (220 000 eur) a krytej plavárne (70 000 eur), revitalizáciu Mestskej záhrady (50 000 eur) či splaškovú kanalizáciu v Tomašovej (30 000 eur).

Menšie sumy vyčlenili napríklad na opravu plota okolo cintorína (16 000 eur) a na nákup vianočného osvetlenia (tiež 16 000 eur). Súhlasili tiež s vyčlenením ďalších prostriedkov na dostavbu tobogánu na Kurinci (100 000 eur).

Upozorňujeme, že náklady na jeho výstavbu dosiahnu zmenou rozpočtu takmer 500 000 eur. Táto položka je neadekvátne vysoká pre mesto veľkosti Rimavskej Soboty. Mohla byť použitá na ďaleko lepšie projekty. Za túto sumu mohla byť kompletne zrekonštruovaná jedna materská škola, alebo výrazne obnovená základná škola (ZŠ), prípadne iná verejná budova. Mohla byť vybudovaná cyklotrasa v rozsahu niekoľko kilometrov alebo kompletne dokončená obnova komunikácií v celom meste,“ uviedol na margo financií poslanec Michal Demeter. Dodal, že veria, že suma sa už nebude viac navyšovať a tobogan, ktorý mal byť dokončený v roku 2018, bude konečne postavený.

Lepšie stravovanie v troch školách

Ďalším bodom bolo schvaľovanie žiadosti, ktorou sa mesto zapojí do výzvy ministerstva školstva s názvom Zdravie na tanieri. Ak bude samospráva úspešná, získané financie budú použité na lepšie zabezpečenie stravovania v ZŠ Daxnera, ZŠ Dobšinského a ZŠ Dúžavská cesta. Spolufinancovanie mesta bude zhruba 1700 eur.

Komunitný plán sociálnych služieb v meste

V programe bola ďalej informatívna správa o aktualizácii Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota na obdobie rokov 2015 – 2020. Informovala o ňom vedúca odboru sociálnych vecí MsÚ Mária Turoňová.

Mesto je poskytovateľom štyroch sociálnych služieb. Je to práčovňa, stredisko osobnej hygieny, nocľaháreň a domáca opatrovateľská služba. Najväčší dopyt zaznamenávame práve po tejto opatrovateľskej službe,“ konkretizovala Turoňová s tým, že momentálne poskytujú služby približne 90 klientom. V budúcnosti bude podľa nej potrebné venovať pozornosť práve tejto posledne menovanej službe, keďže napríklad každý deň príde mestu päť až šesť takýchto žiadostí.

Ako reagoval poslanec Štefan Baláž, obyvateľstvo mesta starne, bude preto potrebné zamerať sa na pomoc starším obyvateľom a súčasný stav opatrovateliek na to nepostačuje. „Mesto eviduje značné množstvo žiadostí, ktoré pri tomto počte opatrovateliek nie je schopné uspokojiť,“ povedal. Poďakoval sa aj všetkým súčasným opatrovateľkám. „Za tú mzdu odvádzajú veľmi dobrú prácu a máme pozitívnu odozvu aj od občanov,“ doplnil Baláž.

Príspevok 20 eur na čiastočnú úhradu nákladov v školách

Následne poslanci schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rozhodnutím poslancov bude vo výške 20 eur.

Pri tomto bode najviac zarezonovala možnosť rozdelenia tohto príspevku na dve splátky v prípade rodičov žiakov zo špeciálnych základných škôl a ZŠ Dúžavská cesta, z ktorých mnohí nie sú schopní zaplatiť takúto sumu naraz. Podľa Rigóa sú totiž na Dúžavskej ceste napríklad aj rodičia s ôsmimi deťmi, ktorí by teda museli naraz zaplatiť 160 eur.

Viacerí poslanci však takúto pozitívnu diskrimináciu odmietli s tým, že spomínanú možnosť rozdelenia na splátky by mali mať buď všetci rodičia, alebo žiadni. „Bolo by férové, aby túto možnosť mali aj iní rodičia,“ podotkol poslanec Jaroslav Matzenauer.

Zaujímavosťou je, že v súčasnosti chodieva na obedy podľa údajov samosprávy zhruba 58 percent žiakov škôl, od 1. septembra však podľa kompetentných môže toto číslo stúpnuť až na 85 či 90 percent.

V poslednej časti rokovania radní ešte schválili plán práce výborov mestských častí na zvyšok roka 2019 a návrh na zvolanie zhromaždenia obyvateľov Dúžavskej cesty. Uskutoční sa 16. septembra 2019 o 17:00 v priestoroch tamojšej ZŠ.

Neprispôsobiví na Českej a chýbajúce toalety na námestí

Relatívne obsiahly bol tentoraz aj bod Rôzne, kde sa diskusia okrem iného opäť točila okolo zrýchľovania/brzdenia mesta. Viacerí poslanci napríklad podotkli, že zamestnanci Technických služieb mesta (TSM) na žiadosti ľudí ohľadom značenia priechodov odpovedajú, že nemajú farbu, lebo „urýchľovači“ TSM vzali peniaze z rozpočtu. Dodali tiež, že oni potom musia tieto záležitosti ľuďom vysvetľovať.

K tejto záležitosti sa vyjadril aj riaditeľ TSM Tibor Barto. Ten okrem iného uviedol, že prvé mesiace tohto roka boli TSM v ťažkej finančnej situácii, ktorá sa však teraz trochu zlepšila pre nábeh tržieb z Kurinca. Doplnil však, že TSM je v kríze už prakticky desať rokov, nakoľko sa zvýšila minimálna mzda a iné náklady, pričom rozpočet ich organizácie zostal rovnaký.

Poslanec Tomáš Sliva potom prečítal list občanov, ktorí sa sťažovali na nevhodné správanie sa neprispôsobivých obyvateľov na Českej ulici. Tí strpčujú život ostatným ľuďoch púšťaním hlasnej hudby, krikom, hádkami či inými neprístojnosťami. Tejto téme sa budeme venovať v samostatnom článku.

Poslanec Baláž ďalej upozornil na chýbajúce toalety na Hlavnom námestí. Ešte koncom roka primátor J. Šimko na jednom zo zasadnutí MsZ avizoval, že samospráva zváži buď obnovenie pôvodných podzemných WC na námestí, ktoré zanikli pri jeho rekonštrukcii v roku 1998, alebo by sa vytvorili v „skleníku“ pri vjazde od Ulice B. Bartóka. Dodnes však nebola realizovaná ani jedna alternatíva.

Boli rokovania s nemenovaným pánom, aby sme sociálne zariadenia poriešili výmenou za tú sklenenú búdu. Bohužiaľ, nepochodili sme, lebo povedal takú cenu, alebo si žiadal takú nehnuteľnosť v rámci výmeny, že primátor to nemohol akceptovať,“ vysvetlil Rigó.

Na záver poslanci ešte odsúhlasili zapojenie sa mesta do výzvy na zlepšenie života marginalizovaných skupín obyvateľstva, vďaka ktorej by bolo možné vybudovať chodník na sídlisko Dúžavská cesta.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár