Reakcia primátora R. Soboty J. Šimka na otvorený list poslancov

Reakcia J. ŠimkaRIMAVSKÁ SOBOTA –  V pondelok 12. augusta 2019 sme zverejnili článok, v ktorom sme priblížili otvorený list skupiny 13 poslancov rimavskosobotského mestského zastupiteľstva (MsZ). Vyzvali v ňom primátora Jozefa Šimka, aby schôdze MsZ viedol slušne, vecne, bez urážania a bez osobných invektív.

Zároveň uviedli, že ak J. Šimko ako predsedajúci nebude postupovať v zmysle platného rokovacieho poriadku, budú nútení opustiť rokovaciu sálu vždy, keď na to nastanú dôvody. Dnes (14. 8. 2019) nám primátor zaslal svoje stanovisko k tomuto listu.

Nemám taký pocit, že som porušoval rokovací poriadok. Páni poslanci za klub ‚Odvážme sa zrýchliť‘ samozrejme nemajú záujem o to, aby som občanov Rimavskej Soboty informoval o dianí v meste. Dnes už aj slepý vidí, že rozvoj mesta Rimavskej Soboty bol práve týmto klubom zastavený,“ uviedol vo svojom vyjadrení primátor.

Dodal, že za uplynulé roky mesto realizovalo nevídané množstvo stavebných prác. „Vyasfaltovali sme 160 ulíc, uložili tisíce m2 zámkovej dlažby, zrekonštruovali  a vybudovali jednu nádhernú mestskú záhradu, zrekonštruovali amfiteáter, dali do užívania schátralú rekreačnú oblasť Kurinec-Zelená voda, ku ktorej sme vybudovali cyklotrasu. Zrekonštruovali všetky námestia – nám. M. Tompu, nám. Š. M. Daxnera i nám. pred miestnou poštou. Dovolím si povedať, že máloktoré mesto v rámci SR zaznamenalo taký rozmach ako naše krásne mesto Rimavská Sobota,“ zdôraznil Šimko.

Podľa primátora nastal úpadok mesta

Ako uviedol ďalej, v tomto roku, „po nástupe našich urýchľovačov“ nastal podľa neho totálny úpadok mesta. „K dnešnému dňu sme vďaka urýchľovačom nezačali žiadnu výstavbu, ani žiadnu rekonštrukciu v našom meste. Rozpočet, ktorý prijali dňa 20. 3. 2019, zabezpečuje len stagnovanie nášho mesta,“ povedal Šimko s tým, že sa stačí pozrieť do Mestskej záhrady, kde mesto minulý týždeň dalo do skúšobnej prevádzky fontánu.

Tú však nemôžeme dať do užívania našim občanom, pretože do dnešného dňa naši urýchľovači neboli ochotní vyčleniť finančné prostriedky na dobudovanie okolia fontány.  Obdobne je to aj so začatou výstavbou toboganu a soc. zariadení v rekreačnej oblasti Kurinec-Zelená voda, s výstavbou detského dopravného ihriska a podobne,“ vymenoval primátor.

Ako spomenul na záver, osobne je presvedčený že rokovací poriadok prijatý poslancami nie je v súlade so zák. č 369/1991. „To potvrdil s 12 pripomienkami i samotný hlavný kontrolór mesta, no i napriek tomu poslaneckým zborom – urýchľovačmi ,bol schválený,“ poznamenal Šimko. Podľa jeho slov v rámci celej SR nie je taký rokovací poriadok ako v Rimavskej Sobote, ktorý by zaväzoval predsedajúcemu hlásiť sa do rozpravy.

Zdroj: Jozef Šimko, primátor Rimavskej Soboty, Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár