R. SOBOTA: Poslanci rokovali o predaji dreva, futbale i zmene rozpočtu

poslanciRIMAVSKÁ SOBOTA – Rimavskosobotskí mestskí poslanci si s rokovaniami nedali prestávku ani cez prázdniny. V pondelok 26. augusta 2019 sa zišli na ďalšom mimoriadnom zasadnutí. Okrem iného hovorili o predaji dreva z mestských lesov, tretej zmene rozpočtu či ďalšom napredovaní rimavskosobotského futbalu.

Prázdninové obdobie sa prejavilo na účasti, keďže v úvode sa v sále zišlo len 11 poslancov, čo bola najnutnejšia nadpolovičná väčšina zástupcov občanov na to, aby mestské zastupiteľstvo (MsZ) bolo vôbec uznášaniaschopné. Ďalší radní však prišli neskôr.

V úvode z programu na návrh poslanca Romana Vaľa vyradili dva body, ktoré sa týkali potvrdenia uznesení prijatých ešte bývalým MsZ v roku 2018. Podľa Vaľa by to nebolo správne, potvrdzovať platné uznesenia, a vytvorilo by to nebezpečný precedens. Aj podľa hlavného kontrolóra mesta Mikuláša Csirmaza sú spomínané uznesenia z právneho hľadiska platné a z návrhu nie je jasné, či ide o ich autoremetúru. Potvrdenie uznesení preto neodporučil ani on.

Mesto predá 3500 kubíkov dreva

Prvým reálne prerokovaným bodom tak bolo schvaľovanie predaja dreva na pni z mestských lesov. Touto otázkou sa už síce poslanci na jednom z jarných zasadnutí zaoberali, informácia o verejnej obchodnej súťaži však vtedy nebola zverejnená v celoštátnych médiách. Podľa niektorých poslancov sa tak dostala k oveľa menšiemu počtu potenciálnych záujemcov, čo podľa nich mohlo mať vplyv na vysúťaženú cenu. Preto vtedy predaj dreva neschvaľovali, ale súťaž sa zopakovala aj so zverejnením v celoštátnych médiách.

Keďže víťazná firma bude mať na ťažbu len necelý polrok, objem vyťaženého dreva bol znížený z pôvodných 7000 kubických metrov na polovicu. Do opakovanej súťaže sa prihlásili dve firmy, víťazná zaplatí za 3500 kubíkov približne 246.000 eur. Za 7000 kubíkov mesto malo zisnkasovať 318 000 eur, za polovicu dreva tak dostane len o 72 000 eur menej, pretože vysúťažená cena za kubík je vyššia ako pôvodne.

Futbal stále bez schválenej koncepcie

Druhým bodom bola koncepcia rozvoja futbalu v meste. Písomnú koncepciu, ktorú na minulých zasadnutiach žiadali poslanci, predložil a v stručnosti priblížil konateľ klubu Miroslav Bitala.

Následne informoval poslanec Vaľo o pozmeňovacom návrhu koncepcie, ktorý pripravila skupina poslancov. Zmeny zapracovali vo viacerých oblastiach koncepcie a v personálnom obsadení navrhli za športového riaditeľa a konateľa klubu Attilu Domika a za prevádzkového riaditeľa Miroslava Bitalu.

„Predkladáte niečo, čo nemáte v kompetencii a na čo nemáte dosah,“ reagoval primátor Jozef Šimko s tým, že nesúhlasí s výmenou Bitalu za Domika. Dodal, že v prípade schválenia pozmeňujúceho návrhu podá protest prokurátorovi.

O futbale pokračovala diskusia ešte vyše hodiny a poslanci napokon z pozmeňujúceho návrhu vypustili konkrétne mená. Koncepciu napriek tomu neschválili, zahlasovala za ňu presná polovica prítomných poslancov, čo nestačilo. Téme sa podrobnejšie venujeme v samostatnom článku.

Tretia zmena rozpočtu schválená

Ďalším bodom bola tretia zmena rozpočtu, ktorú predložil vedúci ekonomického odboru mestského úradu (MsÚ) Miroslav Bielak. Ako však hneď v úvode reagoval poslanec Vaľo, návrh podľa neho nebol v súlade s rozpočtovými pravidlami, keďže by bol po zmene rozpočtu schodkový. Preto požiadal hlavného kontrolóra, aby sa k nemu vyjadril. Csirmaz vo svojom stanovisku súhlasil s Vaľom, že v tejto forme zmenu rozpočtu nemožno schváliť.

Ak nenájdete teraz konsenzus, tak neurobíme do konca roka možno nič,“ podotkol na margo zmeny rozpočtu primátor s tým, že ohrozené by boli viaceré investičné akcie, napríklad dostavba fontány v Mestskej záhrade či rekonštrukcia niektorých priestranstiev.

Opäť nasledovala dlhá a zamotaná diskusia a nakoniec i prestávka, počas ktorej kompetentní preberali možné úpravy rozpočtu. Z pôvodného návrhu tak boli vyškrtnutých 84 000 eur na opravy ciest a chodníkov či 10 000 eur pre hokejistov. Ďalším 22 000 eur bolo vyškrtnutých z výdavkov na kultúru.

Naopak, poslanci odsúhlasili peniaze na dostavbu fontány v Mestskej záhrade, podľa slov poslanca Michala Demetera „s otvoreným nožíkom vo vrecku“. Schválili aj dofinancovanie futbalového klubu 18 900 eurami, výstavbu splaškovej kanalizácie v Tomašovej za 30 000 eur, dostavbu toboganu na Kurinci za 165 000 eur, modernizáciu technologického vybavenia plavárne za 50 000 eur a rekonštrukciu budovy amfiteátra za 10 000 eur.

Prerokovávanie tohto bodu sa napokon končilo až neuveriteľne harmonicky. „Vážení páni Odvážme sa zrýchliť, lepších poslancov nemá nikto na svete ako Rimavská Sobota,“ poznamenal s úsmevom primátor.

Tretiu zmenu rozpočtu teda nakoniec poslanci s mnohými drobnými zmenami schválili. Po jej zapracovaní je rozpočet prebytkový s príjmami viac ako 19 miliónov eur a s prebytkom 12 600 eur. „Myslím si, že táto tretia zmena rozpočtu zabezpečí, do určitej miery, rozvoje mesta Rimavská Sobota,“ komentoval Šimko.

Podľa poslancov má primátor v rukách 75 % rozpočtu

Toto pomyselné prímerie však trvalo len pár minút. Hneď po schválení zmeny rozpočtu totiž poslanec Roman Slanina predniesol stanovisko klubu Odvážme sa zrýchliť, v ktorom okrem iného informoval, že primátor drží vo svojich rukách spolu 75% z celkového rozpočtu, ktorý je určený na rozvojové aktivity v meste. Jeho požiadavky tak podľa poslancov Odvážme sa zrýchliť tvoria drvivú väčšinu v rozpočte.

Aby bolo jasné raz a navždy – primátor má dostatok peňazí na to, aby sa v Sobote začali diať veci. Nie je možné vyhovárať sa na to, že všetky financie drží v rukách poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť, lebo to je očividné klamstvo a sabotáž rozvoja mesta,“ uviedol klub vo svojom stanovisku. Veľká časť tohtoročných financií podľa jeho poslancov navyše ide na zaplatenie dlhov za aktivity z predchádzajúceho roka.

Cítil som sa, akoby som pozeral film Horná-Dolná,“ reagoval primátor na Slaninove slová. Doplnil, že každá vlani vykonaná práca bola krytá rozhodnutiami vtedajšieho MSZ. Uviedol tiež, že poslanci pracovníkov MsÚ zahlcujú požiadavkami o informácie a zároveň jeho (primátora) i zamestnancov udávajú rôznym kontrolným inštitúciám. „Teraz vám prehlasujem, nezaprší z vašich udaní,“ zdôraznil Šimko.

Vo svojich ďalších slovách spochybnil viaceré údaje v stanovisku Klubu Odvážme sa zrýchliť. Konkrétne sa venoval napríklad zámeru výstavby priemyselného parku pri bývalých ZŤS, kde podľa neho mesto zbytočne minulo množstvo financií na projektovú dokumentáciu, ktorá je pre rozhodnutie poslancov teraz zbytočná.

Spomenul tiež bývalý internát na Školskej, ktorý podľa neho bude ďalej chátrať, keďže domov dôchodcov v ňom mesto nedokáže zriadiť. Slovná prestrelka o tom, kto čo zablokoval či neurobil, pokračovala aj vo zvyšnej časti rokovania až do jeho záveru.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár