LUČENEC: Novinkou budúcej sezóny môže byť vyhliadkový turistický vláčik

turistický vláčikLUČENEC – Po meste Lučenec by mohol už v budúcej letnej sezóne premávať vyhliadkový turistický vláčik. Záujmové združenie právnických osôb Region Neogradiensis počas septembra zverejnilo na internetovej stránke mesta výzvu na predkladanie ponúk, ktorou chce zistiť predpokladanú hodnotu takejto zákazky.

Ide o dodanie turistického vyhliadkového vláčika ktorý sa skladá z jednej lokomotívy a dvoch prívesov (vagónov). Kapacita oboch vagónov je 40 až 56 miest na sedenie dospelých osôb. Jeho využitie bude na organizovanie skupinových akcií súvisiacich s obhliadkou mesta, prípadne obcí,“ uviedlo združenie vo výzve.

Turistický vláčik má byť vo farbách vlajky mesta Lučenec (biela, modrá, červená, žltá). Vláčik bude kolesový, jeho vagóny musia byť vyrobené tak, aby sa mohli pohybovať na miestnych komunikáciách. Miesta na sedenie vo vagónoch musia byť chránené proti poveternostným vplyvom, proti vetru a dažďu, priehľadnými rolovacími markízami.

Technicky musí byť vláčik vybavený tak, aby spĺňal všetky zákonné podmienky k tomu, aby bol spôsobilý premávky na cestných komunikáciách a aby mu bola pridelené evidenčné číslo ako bežnému vozidlu.

Plánovaná doba dodania je vo výzve uvedená v trvaní maximálne osem mesiacov, najneskoršie do 05/2020. „Ide o prieskum trhu, ktorý nebude viesť k podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom, ale k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky,“ upozorňuje združenie vo výzve.

Ako dodáva, finálna zákazka bude hradená z prostriedkov poskytnutých v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Lučenec a z vlastných finančných prostriedkov združenia v roku 2019 a v roku 2020.

Zdroj: Lucenec.sk. Foto: ilustračné, Pixabay.com

Pridaj komentár