Fiľakovo: Storočná koncertná sála získa pôvodný historický ráz

Nenápadná budova na Koháryho námestí prejde veľkou obnovou, ktorá jej vráti historický ráz. Koncertná sála, ktorá má viac ako sto rokov, bola prvým kultúrnym stánkom v meste. Počas socializmu bola prispôsobená vtedajším potrebám a stratila svoj niekdajší historický ráz. Vedenie mesta sa rozhodlo vrátiť jej pôvodného ducha. Projekt chce mesto zrealizovať v priebehu budúceho roka.

Mnohí Fiľakovčania nevedia, že budova koncertnej sály bývalej ZUŠ má za sebou pozoruhodnú históriu. Postavili ju v prvých rokoch 20. storočia, je staršia ako samotná radnica.

Bola pôvodnou budovou Fiľakovského katolíckeho čítacieho a tovarišského spolku a tiež prvým kultúrnym domom v meste. Počas prvej svetovej vojny slúžila ako ošetrovňa zranených,“ priblížil primátor mesta Attila Agócs. Do roku 1936, kým nepostavili prístavbu k redute Vigadó, bola jedinou divadelnou sálou v meste. Počas nedávnej minulosti slúžila ako koncertná sála základnej umeleckej školy, ktorá na Koháryho námestí sídlila do roku 2015.

Počas bývalého režimu stratila historického ducha a chátrala. S jej postupnou obnovou sme začali už pri výstavbe mestskej tržnice, ktorá je situovaná za sálou. Zbúrali sme prístavbu, ktorá slúžila v minulosti ako škôlka, vybudovali sme sociálne zariadenia a zateplili sme vnútornú stranu fasády,“ povedal primátor.

Rozpočet vo výške 65 000 eur

Samospráva sa rozhodla, že v obnove budú pokračovať a navrátia budove svoj historický ráz. Podľa predbežných plánov do nej zainvestuje približne 65-tisíc eur.

Z nich 12-tisíc chce získať prostredníctvom výzvy miestnej akčnej skupiny LEADER, do ktorej sa zapojí v priebehu nasledujúcich týždňov. „Z dotácie chceme zatepliť zvyšnú časť fasády izoláciou z minerálnej vlny a vrátime na ňu aj historické šambrány a dekoračné prvky medzi okná. Použijeme historické omietky. Vybudujeme tiež drevené vstupné dvere z Koháryho námestia a vymeníme dvere zo strany tržnice,“ vymenoval.

Z vlastných prostriedkov samospráva zrealizuje podrezanie stien, položia nové odizolované podlahy, obnovia vnútorné omietky aj s maľovkami, upravia elektroinštaláciu. „Upravíme tiež rímsy a žľaby na streche, jej plechy dostanú nový náter. Bleskozvod sme už namontovali a vykurovanie sme obnovili tiež v rámci výstavby tržnice,“ doplnil na záver.

Zdroj a foto: Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa Fiľakova

Pridaj komentár