Najmenej zubárov je v okresoch R. Sobota a V. Krtíš, kraj to chce zmeniť

RIMAVSKÁ SOBOTA/VEĽKÝ KRTÍŠ – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podporí vznik nových zubno-lekárskych ambulancií a zlepšenie vybavenia všeobecných i špecializovaných ambulancií. Reaguje tak na kritickú situáciu s nedostatkom zubárov alebo lekárov v dôchodkovom veku vo viacerých regiónoch BBSK.

Podľa aktuálnej štatistiky BBSK najviac zubárov chýba v okresoch Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Detva a Krupina. Zmeniť to má nové všeobecno-záväzné nariadenie (VZN) BBSK, z ktorého bude poskytovať dotácie na podporu zdravotníctva. Cieľom VZN, ktoré Zastupiteľstvo BBSK schválilo práve dnes (17. 10. 2019), je podpora vzniku nových ambulancií alebo zlepšenie technického vybavenia existujúcich ambulancií.

Fyzické a právnické osoby, ktoré sú držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a prevádzkujú zdravotnú starostlivosť v kraji, môžu na základe VZN požiadať o dotáciu z celkového balíka 100 000 eur ročne.

Dotácia pre vznik nových zubných ambulancií je limitovaná sumou 25 000 eur na jednu ambulanciu. Možno o ňu požiadať v priebehu celého roka. Prijímateľ sa musí zaviazať, že bude poskytovať zubnú starostlivosť v mieste výkonu, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá minimálne 10 rokov v rozsahu minimálne 36 ambulantných hodín týždenne.

Komisia zdravotníctva podľa situácie v zdravotnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch vyberie mestá a obce, do ktorých môže byť dotácia na zubnú ambulanciu určená. Zoznam obcí, v ktorých môže byť podporená žiadosť, bude vytvorený každý rok v priebehu januára daného kalendárneho roka.

Napríklad v okresoch Detva alebo Revúca už samosprávny kraj nemá komu prideľovať obvody a musíme ich prideľovať do najbližších väčších miest, kde ale tiež nie je jednoduché nájsť poskytovateľa ochotného prevziať obvod. Zároveň to znamená pre pacientov predĺženie vzdialenosti na dochádzanie za ošetrením v zubnej ambulancii,“ povedal vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martin Caudt.

Zdroj: Marcela Glevická, hovorkyňa BBSK

Pridaj komentár