R. Sobote chýbajú nájomné byty, predbiehajú ju malé mestá i dediny

RIMAVSKÁ SOBOTA – Nájomné byty sú spolu s pracovnými príležitosťami dve základné požiadavky na udržanie mladých ľudí v regiónoch. Rimavská Sobota však pri ich výstavbe žalostne zaostáva. Predbieha ju väčšina okolitých miest a dokonca aj niektoré dediny.

Ďalšie bytové jednotky budú v tomto meste potrebné pre zamestnancov pripravovanej väznice. Pozreli sme sa preto detailnejšie na situáciu ohľadom nájomných bytov v R. Sobote i v jednotlivých obciach nášho regiónu. V druhej polovici článku sme v ankete dali priestor viacerým regionálnym politikom, aby priblížili svoje názory na výstavbu bytov.

Rimavská Sobota

V centre Gemera-Malohontu sa v posledných rokoch hovorilo o dvoch projektoch výstavby nájomných bytov (ak si odmyslíme byty nižšieho štandardu na Dúžavskej ceste, ktorým sa v tomto článku nebudeme venovať).

Prvou bola výstavba 34 nájomných bytov v dvoch bytovkách, ktoré mali vzniknúť na Hostinského ulici. Samospráva tento projekt chystala od roku 2015, od začiatku ho však sprevádzali držania a problémy. Napríklad s kotolňou, ktorá bola v projektovej dokumentácii, podľa platnej legislatívy však nové bytovky musia byť napojené na centrálny rozvod a nie vlastnú kotolňu. V poslednej dobe sa už o tomto projekte hovorí len sporadicky a zatiaľ sa nehýbe dopredu.

Dôvodom na odklon od jeho realizácie bol aj avizovaný zámer primátora R. Soboty Jozefa Šimka na vytvorenie 132 bytov v chátrajúcej budove bývalého internátu na Školskej ulici. Proti tomuto zámeru sa však postavila skupina poslancov, predovšetkým z klubu Odvážme sa zrýchliť. Tí presadzovali jeho prestavbu na domov dôchodcov (DD). Takýto výsledok vyšiel aj z ich prieskumu pri voľbách, kde sa väčšina respondentov vyjadrila za DD.

Výsledok je napokon taký, že aktuálne sa nerealizuje ani jeden z týchto dvoch zámerov. Poslanec Michal Demeter síce na jednom z posledných zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) spomenul, že samospráve nič nebráni pristúpiť k výstavbe 34 bytov na Hostinského ulici, nič konkrétne sa však zatiaľ nedeje.

V prípade druhého zámeru, 132 bytov na Školskej, to nevyzerá na to, že by sa rozhádané strany dokázali zmieriť a budova je naďalej prázdna a chátra.

Lučenec

Diametrálne odlišná je situácia v susednom Lučenci, ktorý je častokrát najväčším rivalom „Soboty“. Ako informovala primátorka Alexandra Pivková na zasadnutí MsZ vo februári 2019, od roku 2011 mesto získalo vďaka Štátnemu fondu rozvoja bývania (ŠFRB) dokopy 103 nájomných bytov. „Neviem si predstaviť lacnejšie prostriedky na to, aby sme získavali byty,“ povedala vtedy primátorka.

Okrem toho na spomínanom zasadnutí lučenecké MsZ odsúhlasilo nákup ďalších 37 bytov, ktoré vznikli v chátrajúcom internáte na Fándlyho ulici.

Fiľakovo

Hoci je mesto na juhu Lučeneckého okresu dvakrát menšie ako R. Sobota, aj tam v posledných rokoch nájomné byty pribudli. Vznikli prestavbou bývalého hotela Sputnik, kde sa vďaka rekonštrukcii vytvorilo 21 nájomných bytov. Prví obyvatelia sa do nich sťahovali v polovici vlaňajšieho roka.

Dobšiná

Dvadsiatku nájomných bytov stavajú i v Dobšinej v Rožňavskom okrese, ktorá má zhruba 5600 obyvateľov. V máji tohto roka o nich informoval primátor Ján Slovák s tým, že hotové by mali byť do konca roka 2019.

Jelšava

Toto mesto v Revúckom okrese má síce len okolo 3200 obyvateľov, napriek tomu môže byť príkladom v riešení bytovej otázky. Za posledné roky tam vznikli nájomné byty v troch zrenovovaných budovách, väčšinou nevyužívaných objektoch po armáde. V roku 2018 pritom v Jelšave avizovali zámer zrekonštruovať do dvoch rokov ďalšiu nevyužívanú bytovku so 48 bytmi, v ktorej kedysi bývali vojaci.

Modrý Kameň

S približne 1600 obyvateľmi je Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš druhé najmenšie mesto v SR, ale vo výstavbe bytov vzhľadom k svojej veľkosti doslova exceluje. Na prelome zimy a jari 2019 odovzdali 12 bytov a ďalších deväť má byť dokončených koncom roka 2019. Ešte predtým odovzdávali v dvoch etapách 24 a následne 14 bytov.

Mýtna

Aby sme nehovorili len o mestách, poďme teraz „na dedinu“. V Mýtnej v Lučeneckom okrese, ktorá má okolo 1200 duší, postavili za posledné roky až tri bytovky. Poslednú z nich s 12 bytmi odovzdali v roku 2017.

Poslanci: Stojíme a zaspali sme, R. Sobota zaostáva

O vyjadrenie k tento záležitosti sme požiadali aj viacerých poslancov a predstaviteľov mesta. Ich vyjadrenia uvádzame v plnom rozsahu, ako nám ich zaslali.

Roman Vaľo – poslanec a predseda klubu Odvážme sa zrýchliť

„S konštatovaním, že zaostávame jednoznačne súhlasím. Nazval by som to s kľudným svedomím podľa môjho názoru aj kritickejšie – stojíme a zaspali sme! Nájomné byty bežného štandardu pre mladé rodiny sú potrebné a ŠFRB poskytuje produkty na financovanie ich realizácie. Naša samospráva, keďže patrí medzi menej rozvinuté regióny, je dokonca zvýhodnená vo výške finančnej podpory.

Nájomné byty bežného štandardu je potrebné stavať a projektovať citlivo. Dnešným trendom v samosprávach, mimo Rimavskej Soboty, ktoré sa aktívne venujú bytovej politike, je budovanie bytových domov s menším počtom bytov (maximálne do 30 – 40, optimálne okolo 16 bytov) aby bol pre tam bývajúcich zabezpečený väčší komfort bývania. Obsadenosť takýchto bytových domov je tým pádom aj jednoduchšia.

Veľké a mnohopočetné bytové domy nezabezpečujú dostatočný komfort bývania a psychohygienu. Doba budovania „králikární“ je už dávno za nami a presadzujú ich len developeri z dôvodu čo najvyššieho zisku z výstavby. Na to, aby to kompetentní v našej samospráve pochopili, tak by sa museli aktívne zaujímať o tento druh výstavby a museli by aj vycestovať za hranice nášho mesta a aktívne komunikovať so ŠFRB a MVDaRR.

Rovnako dôležitá problematika ako budovanie bytov bežného štandardu pre mladé rodiny, je aj príprava priestoru pre individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov prostredníctvom samospráv. Rimavská Sobota má možnosť rozšírenia IBV Sobôtka III., čo bolo aj naším zámerom pred voľbami a momentálne to presadzuje vedenie mesta. V tomto má našu plnú podporu.

Z dôvodu nutnosti zmeny územného plánu sme prijali aj uznesenie MsZ o jeho aktualizácii. Po jej spracovaní, vyjadrení sa všetkých dotknutých orgánov a jeho schválení sa môžeme pustiť do prípravy projektov na budovanie infraštruktúry IBV Sobôtka III. Nakoľko sa ale táto lokalita nachádza mimo zastavaného územia obce, je nutné ju zmenou územné plánu pričleniť do zastavaného územia. Proces spracovania zmeny ÚP a jeho následné schvaľovanie podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, tzv. veľká EIA a tento proces je zdĺhavý.

Nemôžeme teda opäť spať a stáť na mieste a preto sme aj z tohto dôvodu prijali spomínané uznesenie o aktualizácii územného plánu mesta Rimavská Sobota. Je len na vedení mesta či sa tejto úlohy zhostí zodpovedne, alebo bude opäť hľadať dôvody ako sa čo nedá a prečo sa čo nedá urobiť.“

Michal Demeter – poslanec a predseda finančnej komisie MsZ

„Na poslednom zasadnutí MsZ (odvtedy už boli ďalšie, pozn. red.) som sa vyjadril, ze sme proti výstavbe sociálnych bytov v budove bývalého internátu, ale nie proti výstavbe sociálnych bytov ako takých. Je to taktiež rešpektovania názoru výboru mestskej časti, ktorá odmietla myšlienku zrealizovať sociálne byty v danej lokalite.

Tento objekt je príliš veľký na to, aby tu boli vytvorené sociálne byty. Toto by značne zaťažilo mestský rozpočet, nakoľko zo ŠFRB je síce možné realizovať výstavbu bytov, nie však spoločných priestorov, ktorých je v tejto budove veľké množstvo.  Taktiež tak veľké množstvo bytov pokope by podľa nášho názoru nevytváralo optimálne podmienky na život nájomníkov.

Na druhej strane sme odporúčali dostavať bytovku na Hostinského ulici, kde už existuje projekt. Táto stavba je v rámci mestského rozpočtu zvládnuteľná.

Keďže mesto eviduje cca 20 – 30 žiadostí o pridelenie bývania, menšia bytovka úplne postačuje pre potreby mesta. Ak by sa postavila bytovka v budove bývalého internátu, bola by z veľkej časti neobsadená, alebo obsadená neprispôsobivými občanmi obdobne ako na Českej ulici.

Pokiaľ sa výstavba sociálnych bytov realizuje formou úveru z ŠFRB, tento sa nezapočítava do celkovej zadĺženosti mesta a je splácaný nájomníkmi. Teda z finančnej stránky by mesto bytovku na Hostinského ulici, alebo niekde inde v podobnej veľkosti, zvládlo.

Je aj náš názor, že mesto Rimavská Sobota zaostáva vo výstavbe nájomných bytov a preto sa tomuto problému chceme v najbližšej dobe venovať.“

Jozef Šimko – primátor mesta

Hlava mesta nám pôvodne prisľúbila vyjadrenie do tohto článku, napokon sa nám s ním však nepodarilo stretnúť ani spojiť. Keďže sa však k téme rekonštrukcie internátu a bytom vyjadril na poslednom zasadnutí MsZ, uvádzame jeho vyjadrenie odtiaľ (samozrejme, ak by nám poslal osobitné vyjadrenie, radi ho doplníme do článku)

„Dámy a páni, dovolím si povedať, keby ste boli rešpektovali môj názor, dnes sa už internát buduje. Už by sme ho boli prebudovali na 132 bytov pre mladé rodiny s deťmi. Neurazte sa, vy ste to zastavili, pretože ste chceli domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, čo je v zmysle zákona nerealizovateľné.

Dnes je problém – bezdomovci, bordel, cirkus a smrad v tom internáte. Dámy a páni, vážení občania, teraz vám prehlasujem, ten internát tam bude roky hniť. Vďaka tomu, že ste nerešpektovali názor vedenia mesta a môj návrh, že urobme tam zo ŠFRB tých 132 bytov. Prejde to obdobie, keď sme mohli získať finančné prostriedky ako jeden z najmenej rozvinutých okresov v rámci SR. Budúci rok končíme a teoreticky sme mohli mať za štátne peniaze 132 bytov,“ adresoval Šimko poslancom MsZ.

O vyjadrenie k téme nájomné byty sme požiadali aj poslanca Ivana Hazuchu, s ktorým sa nám nakoniec tiež nepodarilo spojiť. Otázky sme posielali aj viceprimátorovi Ladislavovi Rigóovi, ktorý nám do uzávierky článku neodpovedal. Vo všetkých prípadoch ich vyjadrenie doplníme do článku, ak nám ho pošlú.

Spoluautorom článku je Matej Hank.

Zdroj: Sobotnik.sk, M. Demeter, R. Vaľo, MsZ Lučenec, modrykamen.sk Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

One Reply to “R. Sobote chýbajú nájomné byty, predbiehajú ju malé mestá i dediny”

  1. Pingback: VICEPRIMÁTOR TÓTH: V každej trochu rozvojovej dedine od Rožňavy po Zvolen sa opravujú staré bytovky

Pridaj komentár