R. SOBOTA: Poslanci prebrali len časť bodov, zasadnutie poznačili hádky

poslanciRIMAVSKÁ SOBOTA – Na svojom októbrovom zasadnutí sa v utorok 29. 10. 2019 stretli poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote. Na programe mali viac ako 16 bodov, nakoniec z nich stihli prebrať len zhruba tretinu. Podstatnú časť rokovania zabrali hádky a neplodná diskusia o tradičných témach.

Zasadnutie sa začalo s polhodinovým oneskorením, keďže najprv na ňom nebolo dosť poslancov na to, aby MsZ bolo uznášaniaschopné. Do programu poslanci pridali vystúpenie riaditeľky ZŠ v Jesenskom Aleny Vontorčíkovej, informácie o odhalení pamätnej tabule k 17. novembru a protest prokurátora k rokovaciemu poriadku. Zároveň stiahli bod o pomenovaní námestia pred poštou.

Ako prvá dostala priestor Vontorčíková, ktorá reagovala na zriadenie spoločného školského obvodu v R. Sobote pre deti z Tomášoviec a R. Seči, ktoré sa chcú vzdelávať v slovenčine. Jeho zriadeniu v okresnom meste údajne predchádzalo odmietnutie žiakov zo strany jej ZŠ.

Chceme trošku obhájiť dobré meno našej školy, keďže tu odzneli nepravdivé informácie a došlo k dezinformácii,“ podotkla riaditeľka, podľa ktorej nik z Rimavskej Seči obec Jesenské neoslovil a nerokoval ani so ZŠ.

Ako reagoval viceprimátor Ladislav Rigó, šírili sa reči, že riaditeľka z Jesenského žiakov z R. Seči nechcela. „Tridsať rokov som pôsobil na škole a nikdy sa nestalo, že by sme odmietli nejakého žiaka, pretože to prináša aj nejaký finančný efekt,“poznamenal Rigó s tým, že vzniknuté nedorozumenie ho mrzí a nechceli poškodiť dobré meno ZŠ v Jesenskom.

Podobne sa vyjadril aj primátor Jozef Šimko. Zároveň sa v mene mesta i poslancov riaditeľke ospravedlnil. „Verím tomu, že v budúcnosti sa niečo také nestane,“ uzavrel tento bod.

Pamätná tabuľa je v štádiu prípravy

Poslanci sa ďalej venovali pamätnej tabuli, ktorá má byť inštalovaná na budove bývalej tabakovej továrne pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. „Je to jedna z najväčších udalostí našich novodobých dejín a preto sa patrí si ju pripomenúť,“ uviedol poslanec Jaroslav Bagačka.

Dodal, že pri odhalení tabule budú mať príhovory aj priami účastníci novembrových udalostí, napr. Daniel Brezina a Henrieta Hrinková. Podľa Bagačku by tabuľa mala byť dokončená načas. Ako konkretizovala vedúca odboru rozvoja mesta Mestského úradu (MsÚ) R. Sobota Eva Muráriková, všetko je zariadené a tabuľa bude osadená už 13. novembra.

Z majetkoprávnych otázok stojí za zmienku odpredaj úzkeho pásu zeme, ktorá vedie od Košickej cesty smerom k čističke odpadových vôd bývalých Závodov ťažkého strojárenstva (ZŤS). Tá v súčasnosti patrí obci Čerenčany, ktorá k nej na prístup mohla doteraz využívať jedine cestu k ZŤS. Súkromná firma, ktorá ju vlastní, jej však za užívanie každoročne zvyšovala poplatok. Preto obec požiadala o odkúpenie spomínaného pásu pozemku, ktorý by problém vyriešil.

Poslanci predaj napokon odsúhlasili v cene 9,90 eura za meter štvorcový so súčasným zriadením vecného bremena v prospech mesta. Poslanec Michal Demeter ešte podotkol, že ide o tú istú spoločnosť, ktorá by mohla prípadne zdvihnúť aj cenu používania cesty pre mesto v prípade zriadenia priemyselného parku v blízkosti ZŤS. Podľa primátora to však nehrozí.

Mesto hospodári s prebytkom takmer 1,7 milióna eur

Nasledovala správa o hospodárení mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2019. Prezentoval ju vedúci ekonomického odboru mesta Miroslav Bielak.

Môžeme konštatovať, že k 30. 6. 2019 je stav hospodárenia mesta spolu s finančnými operáciami prebytok 1 669 599 eur. Výsledok hospodárenia Technických služieb mesta je prebytok 55 812 eur, výsledok hospodárenia Mestského kultúrneho strediska prebytok 3705 eur, výsledok hospodárenia MŠK strata 26 567 eur a Mestskej bytovej správy 12 984 eur,“ konkretizoval Bielak.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Ďalší bod sa týkal kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mikuláša Csirmaza. Ten na žiadosť poslancov kontroloval priebeh revitalizácie mestskej záhrady, rekonštrukciu miestnych komunikácií či výstavbu a obnovu Kurinca.

Ako kontrolór uviedol, pri skúmaní uvedených investičných akcií zistil určité nedostatky, napríklad z formálnej stránky tri takmer identické cenové ponuky na oplotenie Mestskej záhrady. „Máte podozrenie, že bol spáchaný trestný čin?“ opýtal sa ihneď primátor. Csirmaz mu odpovedal, že v správe to neuvádza, zopakoval však, že z formálnej stránky sú ponuky identické.

Šimko následne obvinil hlavného kontrolóra, že kontrolu nevykonal on osobne, pretože nie je na takej úrovni, aby to dokázal. Voči tomu sa M. Csirmaz ohradil a odmietol to. Avizoval tiež, že pri tobogane zrejme bude z jeho strany podaný podnet na úrad pre verejné obstarávanie.

Toto robíte od januára 2019. Rýpete, rýpete a rýpete. Hovorím vám, z tohto mráčika nezaprší. Rok 2019 – nerobíme nič, stojíme vďaka urýchľovačom na čele s pánom Vaľom,“ adresoval primátor ďalšiu kritiku poslancom klubu Odvážme sa zrýchliť. Uviedol tiež, že podľa neho už niektoré aktivity klubu hraničia s trestným činom ohovárania, ktoré sa netýka len vedenia mesta, ale aj jeho zamestnancov.

Šimko ďalej dodal, že podozrenie z machinácie pri verejnom obstarávaní, ohľadom ktorého podal oznámenie poslanec Ján Jurkemík, bolo odmietnuté a preto ho napokon neriešila Okresná prokuratúra Lučenec a ani tamojší odbor kriminálnej polície.

Pán Jurkemík už podal osem takýchto oznámení. A pritom jeho otec dnes leží dobitý v nemocnici. Neviem, čo sa stalo a nechcem o tom hovoriť, keďže tu dnes nie je,“ vyjadril sa primátor. Ako mu však odpovedal poslanec Roman Vaľo, dnes (29. 10.) ho videl v meste a všetko bolo v poriadku. Zároveň odporučil primátorovi, aby zvážil verejné „vypúšťanie“ takýchto tvrdení.

Tradičný odklon od témy

V podobnom duchu sa „diskusia“ o tomto bode niesla aj ďalej a postupne sa úplne odklonila od predmetnej témy. Hlavný kontrolór dlho čítal zistenia zo svojich správ, Šimko oponoval, uvádzal všetky investičné akcie mesta a pýtal sa poslancov, či má napríklad zatvoriť nové parkoviská na Ulici L. Svobodu a Mikszáthovej so 180 parkovacími miestami. „A potom nech sa idú ľudia sťažovať k vám, urýchľovačom!“ zdôraznil primátor.

„Ak by sme postupovali tak, ako máme, podľa zákonov, možno síce urobíme trochu menej, ale máme stavebné povolenia, vyjadrenia a stanoviská od príslušných úradov a kolaudačné rozhodnutia,“ reagoval hlavný kontrolór. Doplnil tiež, že ako kontroloval v roku 2017, tak kontroluje v roku 2019 a nemá na to vplyv nové MsZ.

Hlavného kontrolóra sa zastal aj poslanec Peter Juhász. „Nemáte právo ho urážať len preto, že má na veci iný názor ako vy. Nedávajte nenávisť do tejto diskusie, má byť odborná, nie emočná,“ apeloval Juhász na Šimka.

Podľa slov poslanca a predsedu finančnej komisie Michala Demetera nie je pravda, že poslanci nedali peniaze na investičné akcie. „Celkovo 1 596 000 eur je v tomto roku vyčlenených na rozvoj. Vyčerpaných je len deväť percent,“ zdôraznil.

Pokračovaním bola opäť slovná prestrelka, obviňovanie z brzdenia rozvoja mesta, obchádzania platnej legislatívy a osobné útoky. „Príliš veľa emócií. Prosím, riešme to, čo máme riešiť,“ žiadala poslankyňa Eva Bornayová. Napriek tomu poslanci o tomto bode hovorili ešte zhruba hodinu a až potom na návrh tej istej poslankyne siahodlhú diskusiu ukončili.

Protest prokurátora voči rokovaciemu poriadku

Vedúca odboru vnútorných vecí MsÚ Zuzana Zsírosová potom informovala o proteste prokurátora, ktorý namietal voči niektorým ustanoveniam rokovacieho poriadku MsZ. Ako dodal prednosta Štefan Szántó, ide o uznesenie, ktoré bolo MsZ schválené v marci tohto roka, primátor ho však nepodpísal, keďže podľa neho nebolo v súlade so Štatútom mesta. „Už vtedy, keď sa toto uznesenie prijalo, sa nám zdalo, že je nezákonné,“ podotkol prednosta.

Ako odpovedal poslanec Vaľo, pripomienky prokurátora do poriadku zapracujú. „Z môjho pohľadu pôjde o drobné úpravy, ktoré ho ešte vylepšia,“ konštatoval Vaľo. Diskusia sa opäť zvrhla na prekáračku, v ktorej odzneli i výrazy ako „Fekišovce turbo“.

Z programu tak poslanci napokon stihli prerokovať len približne tretinu bodov. Ich zasadnutie bude pokračovať 5. 11. 2019 o 14:00.

Zdroj: MsZ Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár