Nález munície zastavil výstavbu R2 Mýtna – Lovinobaňa

Pri výstavbe úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa bola objavená nevybuchnutá munícia z druhej svetovej vojny, ktorá je dôvodom dočasného zastavenia prác. Pokračovať bude možné až po pyrotechnickom prieskume územia. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.

Dňa 16. 10. 2019 bola na stavbe objavená nevybuchnutá munícia. Na základe tohto nálezu zhotoviteľ dostal pokyn od objednávateľa na realizáciu pyrotechnického prieskumu. V zmysle platnej legislatívy musel zhotoviteľ požiadať Obvodný banský úrad o udelenie súhlasu na vyhľadávanie nevybuchnutej munície. Stavebné práce budú postupne pokračovať po uvoľnení jednotlivých lokalít na stavenisku,“ píše hovorkyňa v stanovisku. Ako prvý o náleze informoval portál My Novohrad

Nájdenie nevybuchnutej munície zastavilo archeologický výskum, ktorý prebiehal na stavenisku. Dovtedy sa však stihlo spraviť množstvo prác „Realizovali sa prekládky inžinierskych sietí, výrub drevín v Divínskom háji, odhumusovanie a úprava podložia násypov, realizácia skúšobných pilót a špeciálneho zakladania mostného objektu 213, príprava územia, realizácia prístupových komunikácii a budovanie stavebných dvorov,“ konkretizovala Michalová.

Uvedený úsek R2 by mal byť podľa NDS napriek zdržaniu dokončený približne v rovnakom termíne, ako bolo pôvodne naplánované pred začatím výstavby (diaľničná spoločnosť vtedy avizovala júl 2021). „Platí zmluvný termín  august 2021,“ aktualizovala informáciu Michalová.

Podľa údajov NDS úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce bude dlhý 13,5 km a začína sa dočasným napojením cesty I/16 na rýchlostnú cestu R2 v podobe stykovej mimoúrovňovej križovatky pred obcou Mýtna.

Jeho súčasťou je 11 mostných objektov, 6 protihlukových stien, 8 zárubných či oporných múrov. Koniec úseku je situovaný vo výhľadovej mimoúrovňovej križovatke Tomášovce, za ktorou pokračuje nadväzujúci úsek R2 Tomášovce – Ožďany.

Zdroj: Michaela Michalová, Sobotnik.sk  Vizualizácia: NDS

Pridaj komentár