R. SOBOTA: Poslanci hovorili o priem. parku i proteste s 6257 podpismi

RIMAVSKÁ SOBOTA – Rimavskosobotskí mestskí poslanci pokračovali v zasadnutí z 29. októbra 2019, kedy nestihli prebrať väčšinu bodov. Z tých, ktoré im zostali na dnes, zaujal protest občanov so 6257 podpismi, informácia o možnom investorovi v bývalej ZŤSke či debata o dotácii 800 000 eur na priemyselný park, ktorú malo mesto dostať od vlády.

Dobrá práca polície a bezproblémové schválenie VZN

Ako prvý bod mali zástupcovia občanov návrh organizačného poriadku Mestskej polície (MsP), ktorý bol prijatý bez pripomienok. Hneď nato sa poslanec Štefan Baláž poďakoval náčelníkovi MsP i všetkým jej členom za odvedenú prácu. „Myslím si, že dosah ich činnosti je veľký. V lete som si na Kurinci všimol, že v tejto rekreačnej oblasti viackrát zasahovali,“ podotkol Baláž.

Ďalším v poradí bol návrh nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta o sociálnych službách. Podľa vedúcej odboru sociálnych vecí Mestského úradu (MsÚ) Rimavská Sobota Márie Turoňovej bola dôvodom na novelizáciu hlavne zmena poplatkov pri opatrovateľskej službe, ktoré boli naposledy menené v roku 2014. Nové VZN však podľa malo reflektovať aj zmeny v rámci novelizácie zákona o sociálnych službách či pripomienky hlavného kontrolóra.

Poslanci sa však trochu „zasekli“ pri diskusii o zvyšovaní týchto poplatkov, keďže viacerí namietali, že by mohli mať nepriaznivý finančný dopad na dôchodcov. Napokon bol tento bod na návrh primátora Jozefa Šimka stiahnutý z rokovania.

Radní potom bez problémov prijali VZN o vyhradených miestach na umiestňovanie volebných plagátov. Podobne bezproblémovo prešlo i VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým a fyzickým osobám.

Nasledovala správa o schválení členov výborov mestských častí (VMČ) v meste Rimavská Sobota a jeho častiach, ktorú predniesla vedúca odboru vnútorných vecí MsÚ Zuzana Zsírosová. Šlo o opätovné schválenie zloženia VMČ, keďže počas uplynulého roka došlo k niekoľkým zmenám.

Zosnulého podpredsedu VMČ Sídlisko Rimava – Malohontská Dušana Rybára nahradila Ľubica Kubiňáková, vo VMČ Západ – Kľačany – Sobôtka došlo k zmene na poste predsedu pre zmenu trvalého pobytu Tomáša Šimona (nahradil ho Ákos Sabó) a niektorí členovia v iných VMČ sa vzdali svojich postov.

Poslanci zároveň uložili MsÚ povinnosť zvolať v budúcom roku verejnú schôdzu občanov pre voľbu nových členov VMČ.

Nová redakčná rada Gemerských Zvestí/Gömöri Hírlap

Nasledovalo zrušenie redakčnej rady Gemerských zvestí/Gömöri Hírlap (GZ/GH) a namiesto nej zriadenie novej. Jej predsedom bude poslanec Ján Jurkemík, členmi Roman Slanina, Erika Juhászová ml., Zoltán Cziprusz a Ladislav Polgári.

V novej redakčnej rade nebude prednosta Štefan Szántó, ktorý bol doteraz jej predsedom. „Odôvodňujem svoju neochotu byť v nej štatútom novín, ktorý ste schválili. Podľa mňa je protiústavný,“ podotkol Szántó s tým, že na konanie v tejto veci vyzýva aj prokurátora.

Protest občanov so 6257 podpismi

Attila Rábely, hovorca organizačného výboru podpisovej akcie

V bode Rôzne ako prvý vystúpil občan mesta Attila Rábely. Vo svojom zhruba 20-minútovom príhovore podľa vlastného vyjadrenia tlmočil nálady, výhrady a nespokojnosť 6257 občanov s činnosťou veľkej časti poslancov od komunálnych volieb pred rokom.

„Občania sú nespokojní, lebo v meste zastal stavebný ruch. Nepracovalo sa ani na rozostavaných akciách, nezačali sa stavať nové potrebné objekty. Mrzí ich to a hnevajú sa, lebo sa v tomto roku nenadviazalo na úspešnú prácu minulých rokov, kedy sa naše mesto rozvíjalo a rástlo do krásy i funkčnosti,“ povedal Rábely s tým, že sa vytvoril organizačný výbor, ktorý koordinoval podpisovú akciu.

Ďalej vo svojej reči spomenul, že podpísaní občania vyslovujú svoju nevôľu a ostro protestujú voči konaniu poslancov klubu Odvážme sa zrýchliť. „Títo poslanci predkladajú MsZ návrhy a prijímajú uznesenia, ktoré sú v značnom rozpore so záujmami občanov mesta. Ich jediným cieľom je zabrániť ďalšiemu rozvoju mesta a brzdiť snahy vedenia mesta na čele s primátorom budovať mesto v takom tempe, ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach,“ čítal Rábely z protestu.

Hovoril tiež, že poslanci neplnia svoje predvolebné sľuby a ohrozujú činnosť mestských inštitúcií. Kritiku adresoval okrem iného poslancovi Jánovi Jurkemíkovi, ktorý by sa podľa neho mal vzdať funkcie, pretože ľudia pred voľbami nevedeli o činoch, za ktoré bol odsúdený.

Poslanci chcú verejnú diskusiu

Ako prvý reagoval poslanec Jaroslav Matzenauer. „Na základe čoho dostal pán Rábely slovo, prečo mu nešiel čas a či toto má vôbec váhu petície?“ adresoval otázky hlavnému kontrolórovi mesta Mikulášovi Csirmazovi.

Ak je to petícia, čo nevieme, tak podľa zákona, ak ju podporuje aspoň 30 percent oprávnených voličov, musíme vyhlásiť miestne referendum. Preto sa pýtam, či je to petícia, alebo protest občanov?“ opýtal sa ihneď kontrolór. „Je to protest občanov,“ odpovedal mu okamžite primátor.

Čítate myšlienky. Možno sú to myšlienky niekoho iného, nechám to na posúdenie zbytku ľudí, ktorí majú v tomto meste iný názor,“ zapojil sa do diskusie poslanec Peter Juhász. Ako pokračoval poslanec Jaroslav Bagačka, pribúda veľa vecí, ktoré primátora s časťou poslancov rozdeľujú. Podľa neho bola časť kritiky oprávnená, časť ideologicky podfarbená, ale v prvom rade by sa poslanci mali zamerať na otázku zamestnanosti a tvorby nových pracovných miest, ako aj na rómsku problematiku.

Vprevde traja zamestnanci MsÚ, za nimi organizačný výbor podpisovej akcie

Podľa predsedu klubu Odvážme sa zrýchliť Romana Vaľa bolo v Rábelyho slovách veľa poloprávd a zavádzaní. Povedal tiež, že sa v tomto prípade akoby stretávajú dva svety, dva pohľady na fungovanie Rimavskej Soboty. „Plánujeme zorganizovať verejnú diskusiu s občanmi, na ktorú pozývame primátora aj tých občanov, ktorí majú iný názor ako my,“ avizoval Vaľo s tým, že ich klub nebude postupovať podobne, že by dali spísať protest občanom, ktorí zase podporujú ich.

Nepresnosti v tvrdeniach

Aj ďalší poslanci upozornili na nepresnosti v Rábelyho tvrdeniach. Iní podotkli, že ľudí už nebaví sledovať hodinové hádky poslancov a to, čo sa deje na zasadnutiach MsZ, už nemá úroveň. Poslanec Ivan Hazucha poznamenal, že pripomienok zo strany A. Rábelyho bolo veľa, až toľko, že si ich všetky nestihol poznačiť. „Čiastočne beriem kritiku, ale asi o troch štvrtinách si myslím, že sú to názory, ktoré vychádzajú z nedostatku relevantných informácií,“ konštatoval Hazucha.

Je to istá silná vzorka občanov Rimavskej Soboty,“ podotkol na margo podpisov pod protestom primátor Šimko s tým, že v každých voľbách dostal viac a viac hlasov občanov. „Takže asi nerobíme svoju robotu zle,“ dodal.

Dlhá diskusia o priemyselnom parku

Vo svojej ďalšej reči spomenul aj plánovaný priemyselný park, na ktorý malo mesto dostať dotáciu 800 000 eur od vlády. Upozornil, že pôvodne plánovaným miestom bola lokalita neďaleko bývalých ZŤS a len nedávno poslanci rozhodli o presunutí areálu parku tesne ku štátnej ceste I/72 smerom na Hnúšťu. Toto miesto však považuje za horšie, pretože je tam ochranné pásmo budúcej cesty R2, ochranné pásmo obce Čerenčany a navyše tam 2,2 hektára vlastní firma poslanca Pavla Zvaru.

Primátor tiež pripomenul obdobie spred deviatich rokov, kedy prevzal mesto v zlej finančnej situácii. Uviedol viaceré opatrenia, ktoré vykonal a podotkol tiež, že vďaka vývozu smetí vo vlastnej réžii sa podarilo ušetriť zhruba 2,1 milióna eur.

Opäť zopakoval svoje vyjadrenia, že poslanci udávajú vlastné mesto a pre ich aktivity sa zastavil rozvoj mesta. V závere svojej reči spomenul, že rokuje s majiteľom objektu bývalej ZŤS, kam by mohol prísť nový investor, ktorý má navyše záujem o časť pozemkov pri areáli.

Ako reagoval Vaľo, v prípade dotácie na priemyselný park o ňu mesto definitívne prišlo, keďže primátor ani po dožiadaní vlády príslušnú žiadosť nepodpísal. Dodal tiež, že nepovažuje za správne, ak niekto odmieta už schválené peniaze. „Poďme sa už konečne venovať mestu a tomu, čo potrebuje,“ apeloval.

Na primátorove slová, vyslovené na zastupiteľstve dnes i predtým, reagoval tiež poslanec Zvara. Odmietol, že by mu šlo o nejaký osobný prospech v prípade priemyselného parku či v akýchkoľvek iných situáciách.

Deväť rokov skúseností, ktoré mám v biznise, som chcel dať tomuto mestu. V prípade priemyselného parku mi nešlo o to, zhodnotiť si pozemok, ale dotiahnuť sem investíciu. Chcel som pre to urobiť všetko. Žiaľ, skončilo to skôr ako to mohlo začať,“ zdôvodnil.

Bude v meste ekologický cintorín?

V interpeláciách uviedol zaujímavý návrh poslanec Hazucha, ktorý podotkol, že niektoré mestá na Slovensku majú tzv. ekologické cintoríny. V nich nie sú veľké náhrobné kamene, iba malé dosky s menami a nenosia sa tam plastové kvety. „Tejto myšlienke do značnej miery patrí budúcnosť. Pri všetkej úcte k našim hodnotám, ide obrovské množstvo zdrojov na takéto účely,“ upozornil Hazucha.

Ako mu odpovedal primátor, nevie, či sa takáto myšlienka ujme, ale stojí to za pokus a vyhradia zhruba hektár cintorína na takýto účel. V úplnom závere ešte informoval, že Technické služby mesta vysadili v meste viac ako 180 stromov.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár