R. SOBOTA: Poslanci znížili primátorovi plat o príplatok 40 percent

RIMAVSKÁ SOBOTA – Na svojom novembrovom zasadnutí sa v utorok 26. novembra 2019 zišli poslanci rimavskosobotského mestského zastupiteľstva (MsZ). Medzi zaujímavé body patrilo znižovanie primátorovho platu o 40 percent, odpísanie starých nevymožiteľných pohľadávok, či odsúhlasenie zriadenia novej triedy pre autistické deti.

V úvode rokovanie viedol viceprimátor Ladislav Rigó, primátor Jozef Šimko prišiel zhruba po hodine. Hneď na začiatku rokovania poslanci na návrh Romana Vaľa stiahli z rokovania bod číslo 9 o potvrdení jedného uznesenia. Týkalo sa správy hlavného kontrolóra o kontrolách použitia finančných prostriedkov mesta pri revitalizácii Mestskej záhrady, rekonštrukcii ciest a revitalizácii Kurinca, ktorých výsledky mal postúpiť ako podnet na Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie.

Piata zmena rozpočtu

Prvým z hlavných bodom bola už piata zmena rozpočtu. „Ide o úpravu príjmov na školy a školské zariadenie. Je tam nárast príjmov, ale tie idú aj do výdavkov v rovnakej výške. Sú tam aj presuny medzi jednotlivými položkami,“ informoval o zmenách vedúci odboru ekonomického Mestského úradu (MsÚ) Rimavská Sobota Miroslav Bielak.

Dodal, že navýšenie výdavkov v rozpočte je len pri rekonštrukcii kanalizácie na Českej ulici z dôvodov nepredvídaných nákladov pri realizácii danej stavby (9600 eur). „Ďalšie navýšenie výdavkov je dotácia materskej škole Reformovanej cirkvi na Slovensku, ktorá bola zaradená do siete škôl a školských zariadení,“ doplnil Bielak s tým, že túto povinnosť mestu ukladá legislatíva a pôjde o necelých 21 000 eur. Celkový prebytok rozpočtu týmito zmenami stúpol na 20 056 eur.

Problémové VZN o sociálnych službách

Problémom sa ukázal byť návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta o sociálnych službách a úhradách za ne. Podľa slov vedúcej odboru sociálnych vecí MsÚ Márie Turoňovej bol návrh predložený z dôvodu novelizácie zákona 448/2008 o sociálnych službách. Výhrady k nemu však mal okresný prokurátor, podľa ktorého v ňom neboli niektoré časti zo zákona prepísané v správnom tvare.

Prekážalo mu tiež, že v návrhu je povinnosť pre prijímateľov sociálnej pomoci v nocľahárni upratovať či odhŕňať sneh. Po krátkej diskusii primátor nakoniec návrh VZN stiahol z rokovania a poslanci sa ním budú zaoberať na budúcom zasadnutí.

Uznesenia sa neplnia

Nasledoval prekvapujúco rýchly bod o kontrole plnenia uznesení, ktorý predložil hlavný kontrolór mesta Mikuláš Csirmaz. „Množstvo uznesení, ktoré boli prijaté MsZ, nie sú plnené a odsúvané na dobu neurčitú,“ reagoval na jeho správu poslanec Roman Vaľo a apeloval, aby sa to zmenilo, keďže mnohé sú potrebné pre naštartovanie rozvoja mesta.

Odpísané staré pohľadávky

Ako ďalší bod mali poslanci návrh na odpísanie starých pohľadávok, ktoré malo mesto voči zlikvidovaným podnikom z rokov 1988 až 1994. „Tieto pohľadávky, ktoré mesto vedie vo svojej účtovnej evidencii, sú pohľadávkami reálne nevymožiteľnými,“ uviedla samospráva v dôvodovej správe.

Poslanec Vaľo v tejto súvislosti požiadal právne oddelenie, aby v prípade nových, vymožiteľných pohľadávok zvýšilo svoju aktivitu. Podotkol tiež, že od budúceho roka začne platiť nový inštitút vymáhania pohľadávok, keď bude dlžníkom napríklad možné zadržať vodičský preukaz. Súhlasil s ním aj primátor, podľa ktorého mesto bude môcť vymôcť viac pohľadávok.

Primátor tiež spomenul príklad z 90. rokov, keď mesto R. Sobota vtedajšiemu viceprimátorovi poskytlo telocvičňu T-18, kolkáreň či budovu nikdy nedostavaného a už zbúraného obchodného domu Meteor (stál na mieste dnešného Kauflandu). „Odovzdali mu to. Bohužiaľ nedokázal vyrovnať úver pre banky a vtedajšie MsZ mu odsúhlasilo odovzdať im tieto objekty ako zábezpeku,“ uviedol Šimko s tým, že mesto muselo tieto objekty odkúpiť späť od exekútora a samospráve skrachovaná firma dodnes dlhovala zhruba 100 000 eur.

Ako pokračoval poslanec Ivan Hazucha, práve meno na konci zoznamu pohľadávok ho nepríjemne prekvapuje. „Nedávno sme mali výročie Nežnej revolúcie, hovorilo sa o slušnosti a demokracii a potom sa tam takého meno objaví (Brezina, pozn. redakcie),“ uviedol Hazucha, podľa ktorého ide o morálny výkričník.

Peripetie okolo rokovacieho poriadku

Ďalší bod sa týkal úpravy rokovacieho poriadku. „Ja si dovolím povedať, že takýto rokovací poriadok ako Rimavská Sobota doposiaľ nemá schválený nikto v rámci SR. Uvedomujete si, urýchľovači, že keby som v jeho zmysle viedol diskusiu, musel by som sa vždy hlásiť do diskusie?“ opýtal sa primátor a znova zopakoval, že by si na to musel doniesť zvonček, keďže na to nemá príslušné elektronické zariadenie.

Nasledovala 15-minútová slovná prestrelka o tom, či je rokovací poriadok dobrý a či primátorovi umožňuje viesť rokovanie tak, aby ho nemusel porušovať. Poslanci návrh na zmeny a doplnenia poriadku nakoniec aj tak schválili.

Autistickí žiaci v ZŠ Dobšinského

Relatívne dlho zástupcovia občanov hovorili aj o návrhu na zriadenie špeciálnej triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Základnej škole P. Dobšinského. Ako informovala Karina Kochanová, vedúca odboru školstva na MsÚ, ide o deti s autizmom.

Rodičia sú najviac naklonení možnosti vzdelávania ich detí v špeciálnej triede v ZŠ, kde by sa im zabezpečil individuálny prístup a boli by schopní sa adekvátne rozvíjať a napredovať,“ uviedla Kochanová s tým, že z priestorových možností škôl vybrali ako najvhodnejšiu práve ZŠ Dobšinského.

Úprava priestorov a nákup vybavenia si podľa nej na začiatku vyžiada sumu okolo 44 000 eur, neskôr budú aj zvýšené nároky po personálnej stránke (špeciálny pedagóg pre autistov a pedagogický asistent). Trieda by mala vzniknúť by mala od 1. septembra 2020.

Zrušené uznesenie

Aký prvý v bode rôzne poslanci zrušili uznesenie o odpredaji časti pozemku na Chrenovisku Vojtechovi Györgymu a uznesenie o súvisiacom znížení kúpnej ceny. „Toto uznesenie nebolo naplnené, čiže nie je ani právoplatné a jeho zrušenie je len formálnou vecou,“ informoval poslanec Ján Jurkemík s tým, že ide ešte o záležitosť z rokov 2002/2003.

Primátorovi však prekážalo, že k návrhu nie je žiadna dôvodová správa, nie je v súlade s rokovacím poriadkom a upozornil, že uznesenie je právoplatné a rieši sa na krajskom súde.

Ako vysvetlil hlavný kontrolór, podľa stanoviska prokuratúry si myslí, že MsZ tieto uznesenia môže zrušiť. Primátor navrhol počkať až do rozhodnutia súdu, poslanci však zrušenie odhlasovali.

Plat primátora znížený o 40 percent

Najdôležitejším bodom v Rôznom však bolo znižovanie platu primátora. Predložil ho Roman Vaľo a návrh odôvodnil dlhodobým neplním uznesení MsZ zo strany primátora, čim podľa poslancov brzdí rozvoj mesta.

Odmietol tiež dotáciu 800 000 eur na realizáciu priemyselného parku aj napriek schválenému a platnému uzneseniu MsZ a niekoľkonásobnej výzve vlády SR na podpísanie žiadosti. Svojím svojvoľným rozhodnutím podľa nášho názoru zobral Soboťanom šancu na dobrú prácu a vyšší plat,“ uviedol Vaľo druhý dôvod na zníženie platu. Tretím je podľa neho neho absolútna pasivita primátora pri získavaní mimorozpočtových zdrojov a štvrtým netransparentné konanie pri verejných obstarávaniach.

Šimko v reakcii svoj plat porovnal s platom primátorky Lučenca, kde má Alexandra Pivková príplatok 50 percent a Veľkého Krtíša, kde Dalibor Surkoš poberá až 60 percent navyše. Ďalej vo svojom asi 25-minútovom príhovore zopakoval svoje predchádzajúce tvrdenia o priemyselnom parku a vymenoval viaceré realizované investičné akcie v meste. Viacerí poslanci mu ale následne vyčítali, že nechce spolupracovať a pri investičných akciách je porušovaná legislatíva.

Viac ako hodinová diskusia zabiehala k priemyselnému parku (primátor na margo údajných čínskych investorov v areáli pri ZŤS uviedol, že urýchľovači možno len doviedli nejakých butikárov z Lučenca a vyfotili sa s nimi) i ďalším záležitostiam. Napokon poslanci schválili zníženie platu primátora na základnú úroveň 3251 eur s účinnosťou už od 1. decembra 2019 (pôvodne to malo byť od 1. 1. 2020, skorší termín je priamo na návrh primátora).

Poslanca Slaninu zadržali policajti

Primátor sa ďalej opýtal poslanca Romana Slaninu, či je pravda, že bol zadržaný policajtmi pri riadení motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. Požiadal ho, aby to vysvetlil poslancom i svojim voličom.

Je to pravda, momentálne v tejto fáze je stav taký, že som bol zadržaný hliadkou pri kontrole. Keďže šlo o nejaký čas doobedňajších hodín, kde sa nič zvláštne nestalo, neviem si to ani ja vysvetliť. Momentálne prebiehajú úkony polície v tomto konaní a nič nie je uzavreté. To znamená, že zatiaľ sa nič nepotvrdilo, ani nevyvrátilo, vzhľadom k môjmu zdravotnému stavu a iným okolnostiam, ktoré súviseli s touto situáciou,“ uviedol v reakcii Slanina.

Ako pokračoval, je zbytočné to nafukovať ako bublinu a využívať to ako politickú hru pre schvaľovanie etického kódexu a iných vecí, ktoré tam vôbec nie sú. „Zbytočne to preháňate. Ale viem, že to robíte, lebo chcete ísť do veľkej politiky, takže je to pre vás veľmi dobrá agenda,“ odpovedal Slanina primátorovi.

Podľa platnej legislatívy ide v prípade šoférovania pod vplyvom alkoholu o trestný čin, ak je jeho hladina v krvi nad jedným promile. V takom prípade by poslancovi právoplatným odsúdením za takýto čin automaticky zanikol mandát.

V súvislosti s priemyselným parkom a zamestnanosťou ešte stojí za zmienku primátorove tvrdenie, že by mal obrovský problém zohnať 50 pracovníkov do nejakej novej firmy. Podotkol tiež, že pri rekonštrukcii bytového domu na Ulici L. Svobodu si firma Imar musela najať robotníkov z Ukrajiny.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár