EGT : Rozvíjame u žiakov kompetencie potrebné pre 21.storočie

Evanjelické gymnázium (EGT) Tisovec – škola, ktorá ponúka:

 • dôkladnú prípravu pre Vaše deti na prácu a štúdium doma aj v zahraničí
 • angličtinu ako študijný a pracovný jazyk
 • každodenný kontakt s americkými lektormi, ktorý posilňuje jazykové zručnosti
  v angličtine
 • rešpektujeme učebné štýly našich žiakov a podporujeme ich v individuálnom
  smerovaní
 • rozvíjame vedomosti a zručnosti v oblasti informačných technológií,
 • sme súčasťou IT Akadémie

Rozvíjame kľúčové kompetencie pre 21.storočie, ktoré uvádzajú aj odborníci na prácu a ľudské zdroje:

KRITICKÉ MYSLENIE – v 1.ročníku ako samostatný predmet,
• podpora kritického myslenia vo všetkých vyučovacích predmetoch,

SPOLUPRÁCA – v rámci práce na projektoch, pri aktivitách počas workshopových týždňov aj na vyučovaní vedieme žiakov k spolupráci pri
dosahovaní cieľov,

KREATIVITA – vytvárame priestor pre realizáciu návrhov žiakov pri riešení úloh, navrhovaní postupov a podporujeme ich kreatívnosť v prezentovaní
prác,

KOMUNIKÁCIA – vedieme žiakov k otvorenej, dôstojnej a slušnej komunikácii, ktorá rešpektuje osobnosť každého človeka,
• žiaci, rodičia, učitelia aj zamestnanci školy spolupracujú a komunikujú na úrovni partnera s partnerom

HODNOTY – snažíme sa žiakom vštepovať hodnoty ako čestnosť, láska, sloboda, rešpekt, sebaovládanie, pomoc druhým či schopnosť odpustiť. Staviame na základných kresťanských hodnotách.

HODNOTY SÚ PRE NÁS ROVNAKO VÝZNAMNÉ AKO VEDOMOSTI a ZRUČNOSTI.

 • Deň otvorených dverí : 30.január 2020 o 10:00 hod.
 • Podávanie prihlášok do : 28.februára 2020
 • Prijímacie skúšky: 28.apríl 2020

Kontakt: Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 98061 Tisovec, www.egt.sk, Tel.č. 047/ 55 11 700

Pridaj komentár