Granty na komunitné projekty získala R. Sobota aj Lučenec

Rimavská Sobota aj Lučenec boli úspešné v programe Komunitné granty, ktorý vyhlásila Nadácia VÚB. Z troch podporených projektov sú až dva v našich regiónoch. Na základe výsledkov hlasovania tu zvíťazili projekty Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci a ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote.

Oáza oddychu v ZŠ Dobšinského

Prvým podporeným projektom je Oáza oddychu, ktorú chcú vytvoriť dobrovoľníci v Základnej škole Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote. „Veľká, zanedbaná a nevyužitá školská záhrada sa môže zmeniť na oázu oddychu. Projekt má naučiť dnešné deti žiť v harmónii s prírodou a zapojiť do práce niekoľko generácií,“ uvádzajú predkladatelia projektu.

Ten podľa nich pomôže vybudovať miesto, kde deti v príjemnom prostredí môžu získavať teoretické poznatky aj praktické zručnosti. „Naučia sa prebrať skúsenosti od staršej generácie a učitelia dúfajú, že tento model budú naďalej praktizovať vo svojom živote: lásku k prírode a radosť z dobre vykonanej práce,“ dodávajú predkladatelia.

Pomocné Labky na Ľadove

Druhý projekt má názov Pomocné labky a jeho cieľom je podľa autorov zlepšiť kvalitu života pre telesne či mentálne hendikepovaných spoluobčanov. Zámer chcú realizovať prostredníctvom študentov Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy (SOŠ HsaD) v Lučenci a vycvičených psov.

Škola má v pláne s nimi organizovať osobné návštevy a hodiny kanisterapie pre klientov domova sociálnych služieb, ako aj detí s poruchou autistického spektra, a to pod dohľadom erudovaného inštruktora. Zlepšením života klientov by sa mala zaistiť ich lepšia inklúzia do reálneho života, zlepšiť ich mentálny ale aj fyzický stav (dosiahnutý napr. radosťou z pravidelnej návštevy so psíkmi, prechádzok, chuťou vykonávať nejakú činnosť a podobne),“ hovoria autori projektu.

Zároveň sa podľa nich zvýši povedomie študentov v danej problematike a prispeje k nárastu uvedomenia si sociálnej pomoci občanom. „Miestom realizácie je Ľadovo v Lučenci, kde prebieha výcvik a výučba odboru kynológia. Finančné prostriedky budú využité na zabezpečenie psov a preškolenie inštruktorov v rozsahu, v ktorom bude personálne aj technicky možné zabezpečovať kanisterapeutické úkony,“ konkretizujú autori projektu.

Až 25 projektov

Celkovo v celej SR Nadácia VÚB v programe Komunitné granty podporila 25 projektov, pričom každý získava podporu do 5000 eur. Do poslednej fázy hlasovania sa zapojilo viac ako 47-tisíc obyvateľov Slovenska, ktorí svojimi hlasmi rozhodli o výsledkoch.

Gratulujeme autorom 25 víťazných nápadov, ktorí dokázali najviac nadchnúť svoje komunity. Veríme, že náš grantový vklad do ich projektu využijú čo najlepšie v prospech iných ľudí a budúcnosti našej planéty,“ povedal predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

Zdroj: Tomáš Turčan, Grape PR. Foto: ilustračné, Pixabay.com

Pridaj komentár