V rámci programu Komunitné granty môžete podporiť i projekty z R. Soboty a Lučenca

projektyR. SOBOTA/LUČENEC – Dokopy 15 000 eur od Nadácie VÚB v rámci programu Komunitné granty môžu v Banskobystrickom kraji získať tri víťazné nápady z oblasti komunitnej filantropie či ochrany životného prostredia. Rozhodnú o nich ľudia vo verejnom hlasovaní, ktoré do 15. decembra 2019 prebieha na stránke www.komunitnegranty.sk. Podporiť je možné hneď tri projekty z našich regiónov.

Oáza oddychu v ZŠ Dobšinského

Prvým projektom je Oáza oddychu, ktorú chcú vytvoriť dobrovoľníci v Základnej škole Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote. „Veľká, zanedbaná a nevyužitá školská záhrada sa môže zmeniť na oázu oddychu. Projekt má naučiť dnešné deti žiť v harmónii s prírodou a zapojiť do práce niekoľko generácií,“ uvádzajú predkladatelia projektu.

Ten podľa nich pomôže vybudovať miesto, kde deti v príjemnom prostredí môžu získavať teoretické poznatky aj praktické zručnosti. „Naučia sa prebrať skúsenosti od staršej generácie a učitelia dúfajú, že tento model budú naďalej praktizovať vo svojom živote: lásku k prírode a radosť z dobre vykonanej práce,“ dodávajú predkladatelia.

Pomocné Labky na Ľadove

Druhý projekt má názov Pomocné labky a jeho cieľom je podľa autorov zlepšiť kvalitu života pre telesne či mentálne hendikepovaných spoluobčanov. Zámer chcú realizovať prostredníctvom študentov Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy (SOŠ HsaD) v Lučenci a vycvičených psov.

Škola má v pláne s nimi organizovať osobné návštevy a hodiny kanisterapie pre klientov domova sociálnych služieb, ako aj detí s poruchou autistického spektra, a to pod dohľadom erudovaného inštruktora. Zlepšením života klientov by sa mala zaistiť ich lepšia inklúzia do reálneho života, zlepšiť ich mentálny ale aj fyzický stav (dosiahnutý napr. radosťou z pravidelnej návštevy so psíkmi, prechádzok, chuťou vykonávať nejakú činnosť a podobne),“ hovoria autori projektu.

Zároveň sa podľa nich zvýši povedomie študentov v danej problematike a prispeje k nárastu uvedomenia si sociálnej pomoci občanom. „Miestom realizácie je Ľadovo v Lučenci, kde prebieha výcvik a výučba odboru kynológia. Finančné prostriedky budú využité na zabezpečenie psov a preškolenie inštruktorov v rozsahu, v ktorom bude personálne aj technicky možné zabezpečovať kanisterapeutické úkony,“ konkretizujú autori projektu.

Charitná záhrada v Lučenci

Tretím projektom je zámer zriadiť Charitnú komunitnú záhradu v Lučenci. „Rožňavská diecézna charita má zámer v Lučenci vytvoriť komunitnú záhradu a do práce zapojiť sociálne znevýhodnených a marginalizových obyvateľov. Klienti budú môcť rozvíjať svoje pracovné zručnosti a návyky, budú sa cítiť potrební. Niektorí aj napriek tomu, že nemajú strechu nad hlavou, tu nájdu kus domova,“ uvádza sa v materiáloch k projektu.

Jeho výnimočnosť podľa kompetentných spočíva v tom, že realizácia a starostlivosť o komunitnú záhradu bude v rukách sociálne znevýhodnených ľudí. Tým aj napriek ich odkázanosti na pomoc spoločnosti nadobudnú pocit užitočnosti.

Záhrada bude prínosná pre klientov organizácie, obyvateľov mesta a návštevníkov nielen samotným estetickým vzhľadom v centre mesta, ale aj znížením negatívnych javov ako je bezdomovectvo a žobranie,“ dodáva sa v materiáloch.

Zdroj: Nadácia VÚB, Komunitné granty  Foto: ilustračné, Pixabay.com

Pridaj komentár