R. SOBOTA: Poslanci prelamovali vetá, hovorili aj o výstave Post Bellum

RIMAVSKÁ SOBOTA – Rimavskosobotskí mestskí poslanci sa zišli na prvom zasadnutí v roku 2020. Na programe mali tentoraz 14 bodov, okrem iného potvrdenie viacerých uznesení, ktorých výkon primátor pozastavil. Do programu rokovania poslanci na návrh predsedu klubu Odvážme sa zrýchliť Romana Vaľa pridali bod o výstave združenia Post Bellum Príbehy 20. storočia, ktoré má byť vo februári na Hlavnom námestí.

Rokovanie však tentoraz viedol viceprimátor Ladislav Rigó, ktorý na úvod poprial poslancom a ostatným prítomným všetko dobré do nového roka. Zároveň ospravedlnil primátora Jozefa Šimka, ktorý bol na služobnom stretnutí s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja J. Lunterom vo Zvolene.

Predaj haly v bývalých kasárňach

Na úvod majetkoprávnych otázok informoval Štefan Petrik z Mestského úradu (MsÚ) R. Sobota o vyčlenení majetkového oddelenia z finančného oddelenia a jeho pričlenení k právnemu oddeleniu. Vytvorilo sa tak majetkovo-právne oddelenie, ktoré vedie práve Petrik.

Z majetkoprávnych otázok však mali poslanci v programe iba jediný bod, ktorý im zostal z minulého zasadnutia. Týkal sa predaja haly bývalých opravárenských dielní v niekdajších kasárňach aj s priľahlými pozemkami. Na tento majetok bude vyhlásená verejná dražba, poslanci zatiaľ schválili zámer túto dražbu zorganizovať.

Veľa neplnených uznesení

Nasledovala správa o kontrole uznesení MsZ, ktorú prezentoval hlavný kontrolór mesta Mikuláš Csirmaz. Ten spomenul hlavne mnohé uznesenia, ktoré sa neplnia, napríklad plán práce verejných obstarávaní v roku 2019 či vypísanie verejnej architektonickej súťaže na štúdiu rozvoja Kurinca a Mestskej záhrady.

„Malo to byť predložené v júni 2019. Teraz je január 2020 a zatiaľ nijakú štúdiu nemáme,“ skonštatoval Csirmaz. Ako dodal, celkovo za hodnotené obdobie eviduje 26 uznesení, ktoré sú v plnení, alebo sú nesplnené, a v roku 2019 bolo 17 uznesení, ktoré primátor nepodpísal, čo Csirmaz považuje za príliš veľa.

S jeho slovami čiastočne nesúhlasili Rigó a prednosta Štefan Szántó. Podľa prvého z nich sa niektoré uznesenia ani nedali splniť a ako dodal druhý, počet uznesení MsZ veľmi stúpol a vlani ich bolo vyše 200. Aj podľa vedúcej odboru rozvoja mesta MsÚ Evy Murárikovej samospráva na mnohých uzneseniach robí, len sa nedajú v takom krátkom termíne dokončiť.

Poslanci: Kontrolór si robí prácu veľmi dobre

Nasledovala informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta. Poďakoval sa mu za ňu poslanec Vaľo, podľa ktorého Csirmaz robí svoju prácu naozaj zodpovedne. Podobne sa vyjadril aj poslanec Ivan Hazucha.

Zástupcovia občanov ďalej schválili plán práce orgánov mesta na rok 2020. Na návrh poslanca Romana Cziprusza v ňom urobili jedinú zmenu. Zasadnutie plánované na 25. februára presunuli na 3. marca, aby sa nekonalo počas hektického predvolebného týždňa, keď sú aj jarné prázdniny.

Štyri nepodpísané uznesenia

Nasledovala séria potvrdzovania uznesení MsZ, ktoré primátor nepodpísal. Prvé sa týkalo zmien a doplnenia rokovacieho poriadku a poslanci primátorovo veto bez väčšieho zdržania prelomili. Druhé uznesenie, týkajúce sa zníženia primátorovho platu o príplatok 40 % z výmery základného platu, bolo dlhšie prejednávané, keďže situácia ohľadom neho bola totiž trochu zamotaná – napríklad nebolo jasné, odkedy sa bude zníženie platu uplatňovať – či od termínu platnosti uznesenia, alebo od jeho schválenia.

Tretie uznesenie bolo o správach o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pri použití finančných prostriedkov na revitalizáciu mestskej záhrady, Kurinca a rekonštrukciu miestnych komunikácií, ako aj ich odstúpení na Úrad pre verejné obstarávanie. Štvrté uznesenie bolo o zrušení niekdajšieho uznesenia MsZ ešte z roku 2002 o odpredaji pozemku na Chrenovisku pre Vojtecha Györgya.

Výstava na námestí bude

Nasledoval doplnený bod o pripravovanej výstave združenia Post Bellum s názvom Príbehy 20. storočia. Ide o výstavu veľkoplošných plagátov, ktorá mala byť na Hlavnom námestí aj pred dvoma rokmi. Zámer jej inštalácie však vtedy sprevádzali problémy a podľa Post Bellum aj neochota vedenia mesta, preto bola napokon na dvore Gemersko-malohontského múzea.

„Sme presvedčení o dôležitosti tejto výstavy v meste Rimavská Sobota. O to viac, že len nedávno sme si pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania aj 30. výročie Nežnej revolúcie. Keďže výstava má informačný a náučný charakter, využiť ju môžu aj školy v rámci hodín dejepisu či občianskej náuky,“ tlmočil Vaľo vyjadrenie skupiny občanov, ktorí podľa jeho slov požadovali výstavu v meste.

Na jeho slová reagoval prednosta Szántó, ktorý podotkol, že nikto nemá nič proti výstave, ale opýtal sa, či všetky akcie v budúcnosti bude schvaľovať MsZ. Vaľo mu odpovedal, že ide o túto konkrétnu akciu. Szántó sa následne spýtal, či je vhodné zabrať výstavou námestie práve počas týždňov pred voľbami, kedy môže byť využívané na predvolebné akcie.

„Rád by som sa mýlil, ale cítim opäť obštrukcie zo strany mesta. Dúfam, že to tak nebude,“ odpovedal mu Vaľo s tým, že výstava má okrem edukatívneho charakteru aj hodnotový rámec a určite nezaberie celé námestie. Poslanci nakoniec schválili jej umiestnenie na Hlavnom námestí pred tribúnou počas februára a zároveň odsúhlasili jej oslobodenie od dane za záber verejného priestranstva.

Interpelácie o doprave i kine

V rámci interpelácií a bodu Rôzne poslanec Vaľo upozornil na požiadavku úpravy nedostatočne spevnenej cesty v mestskom cintoríne (napravo od vchodu), na potenciálne nebezpečný chodník medzi Tulipánovou a Slnečnou na Chrenovisku, ktorý nemá zábradlie a sú na ňom úzke a strmé schodíky. Podľa sťažnosti občana navyše nie je v zime udržiavaný.

Tretia interpelácia sa týkala priechodu pre chodcov v miestnej časti Sabová pri autobusovej zastávke. Ako v sťažnosti uviedla jedna obyvateľka tejto mestskej časti, vodiči tam jazdia príliš rýchlo a ohrozujú deti idúce cez priechod.

Ďalšie interpelácie sa týkali zodratého vodorovného značenia na cykloceste na Kurinec, slabého verejného osvetlenia na Sedliackej ulici či problému parkovania pred Klubom záujmovej činnosti seniorov na Daxnerovej ulici, kde sú miesta prakticky neustále obsadené inými vozidlami, než tými, ktoré patria seniorom, resp. ktoré dôchodcov privezú. Poslanec Peter Juhász ďalej upozornil na slabo vykurované kino a nutnosť uviesť na plagátoch, ktoré filmy sú v maďarskom jazyku.

Reakcie primátora

V závere prišiel na rokovanie aj primátor Šimko, ktorý sa vyjadril napríklad k výstave združenia Post Bellum. Povedal, že ak na plagátoch bude uvedené, že Československo oslobodila americká armáda a nie Červená armáda, tak výstava v R. Sobote nebude, pretože to je klamstvo. Vadil mu tiež termín výstavy vo februári. „Marec vám nevyhovuje, pretože potrebujete urobiť rozruch pred voľbami,“ povedal Šimko.

Podotkol tiež, že 880 eur zo svojho platu, čo je vlastne príplatok 40 %, bude dávať základným a materským školám v meste (ak by bol zvolený za poslanca Národnej rady SR, tak by to bolo bezpredmetné, keďže by k platu poslanca dostával ako primátor už len minimálnu mzdu).

Debata sa potom zvrhla na záležitosti okolo kandidatúry primátora za ĽSNS, včerajší protest v Levoči a podobne. Prekvapivo však netrvala dlho a celé zasadnutie MsZ tentoraz nepresiahlo tri hodiny, čo je na rimavskosobotské pomery až neuveriteľné.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár