Nový zborník múzea približuje i latinské nápisy na budovách v R. Sobote

zborníkRIMAVSKÁ SOBOTA – Celkovo 17 odborných príspevkov z oblasti archeológie, histórie a etnológie obsahuje najnovší 15. zborník Gemer-Malohont, ktorý začiatkom januára vydalo Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v R. Sobote.

Latinské nápisy na budovách v R. Sobote vo svojom príspevku priblížil vysokoškolský profesor a historik Leon Sokolovský. Riaditeľka múzea, Oľga Bodorová, sa zaoberá históriou kaštieľa v Ožďanoch spolu s nálezom hrobky barónov Luzénszkych,“ priblížila výkonná redaktorka zborníka Ľudmila Pulišová.

Zaujímavým textom je i spomienka na historika, publicistu, scenáristu i spisovateľa Pavla Dvořáka, ktorej autorom je Vladimír Mitáš. Niekoľko príspevkov v odbore história je venovaných osobnostiam spätým s regiónom Gemer-Malohont, prípadne s mestom Rimavská Sobota.

Historička GMM Éva Kerényi sa zaoberá duchovnou pozostalosťou profesora Istvána Hatvaniho v múzejných zbierkach. O životných osudoch hudobného umelca Erika Konečného pojednáva štúdia Eleonóry Blaškovej. Tomáš Stern sa vo svojom príspevku venuje osobnosti Samuela Hazaia (Kohna), ktorý bol uhorským ministrom obrany a generálplukovníkom rakúsko-uhorskej armády.

Z ďalších oblastí regiónu Gemer-Malohont je príspevok o histórii Meštianskeho domu na Námestí republiky v Jelšave, či začiatky ťažby železných rúd v Licinciach, alebo história železiarne v Hrlici.

Všetky príspevky sú recenzované odborníkmi z jednotlivých vedných odborov. Zostavovateľkou a zodpovednou redaktorkou zborníka je riaditeľka GMM Oľga Bodorová. Publikácia je určená širokému okruhu záujemcov o prírodu, históriu, hmotnú a duchovnú kultúru regiónu Gemer-Malohont.

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zborník je možné zakúpiť priamo v GMM.

Zdroj: GMM, Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár