Fiľakovo bude mať v r. 2020 vyrovnaný rozpočet, chystá i nové investície

Mestskí poslanci vo Fiľakove na svojom ostatnom zasadnutí schválili rozpočet mesta na rok 2020, s výhľadom na roky 2021 a 2022. Rozpočet je pripravený ako vyrovnaný, pričom výdavky a príjmy by sa mali pohybovať zhodne na úrovni vyše 11 miliónov eur, vrátane finančných operácií.

Z celkového rozpočtu budú kapitálové výdavky, ktoré sú určené na rozvoj mesta, vo výške vyše 1,2 milióna eur. Z nich najväčšiu časť, takmer 400-tisíc eur, v prípade úspešnosti projektu ukrojí vybudovanie denného stacionára pre seniorov. Len o niečo menej bude stáť dobudovanie podhradia.

Medzi ďalšími investíciami sa nachádza výstavba cyklochodníka za približne 200-tisíc eur, pokračovanie v príprave projektu tzv. brownfieldov, v rámci ktorého sa má vybudovať v časti areálu bývalého Kovosmaltu výrobná hala.

V tomto roku plánuje mesto začať aj prvú fázu rekonštrukcie chodníkov na cintoríne, 15-tisíc eur vyčlenila na vybudovanie uzamknutých zberných stanovíšť na odpad v spolupráci so správcami bytových domov.

Zrekonštruovať plánujú v tomto roku aj skleník mestského záhradníctva nachádzajúceho sa v parku. Nechýba tiež projekt na rekonštrukciu koncertnej sály na Koháryho námestí za 75-tisíc eur. Veľká časť týchto investícií bude pritom hradená z rôznych dotácií.

Bežné výdavky určené na rozvoj a rekonštrukcie stanovilo mesto na vyše 340-tisíc eur. Z nich takmer 260-tisíc pôjde na rekonštrukciu ulíc Hviezdoslavova, 1. mája či Kukučínova. Do chodníkov zainvestujú približne 30-tisíc eur.

Zdroj: Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta, Foto: ilustračné

Pridaj komentár