VOĽBY 2020: Kde všade sa bude dať v Rimavskej Sobote voliť?

RIMAVSKÁ SOBOTA – Parlamentné voľby sa nezadržateľne blížia a redakcia Sobotnik.sk vám ponúka zoznam všetkých volebných okrskov v meste Rimavská Sobota a jej mestských častiach. Dovedna je v Rim. Sobote a okolí 27 okrskov, pre niektoré je však volebná miestnosť na tej istej adrese. Voľby sa uskutočnia v sobotu 29. 2. 2020.

OKRSKY:

Okrsok č. 1 Centrum voľného času – Relax, Rimavská Sobota, Povstania 9 (Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Nám. Š. M. Daxnera, Povstania, Svätoplukova, Škultétyho, Tomášikova a ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt nahlásený na konkrétnu adresu, ale len v meste R. Sobota)

Okrsok č. 2 Základná škola M. Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Rimavská Sobota, Šrobárova 12 (B. Bartóka, Bakulínyho, Bottova, Francisciho, Fučíkova, Hurbanova, J. Fábryho, Kuzmányho, Nám. M. Tompu, Šrobárova, Tompova, Trhové námestie, Železničná)

Okrsok č. 3 a 4 Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimavská Sobota, Daxnerova 42 (Čerenčianska, Daxnerova, Dostojevského, Gorkého, Jarná, Jesenského, Košická cesta, Kraskova, Kubányho, Podjavorinskej, časť obce Rimavská Sobota – (Valachova pustatina, Tormáš) 585, 587, 623, 651, 2544, 4312, 4428, Stavbárov, Tolstého, A. Markuša, K. Mikszátha, Konvalinková, Na Chrenovisku, Narcisová, Orgovánová, Pokoradzká, Púpavová, Slnečná, Tulipánová)

Okrsok č. 5 Kultúrny dom Vyšná Pokoradz, Vyšná Pokoradz súp. č. 14 (časť obce Vyšná Pokoradz)

Okrsok č. 6 Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Rimavská Sobota, K. Mikszátha 1 (Cukrovarská, I. Hatvaniho, Jánošíkova 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Pivovarská, Záhradnícka)

Okrsok č. 7, 8 a 9 Základná škola P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota, Družstevná 9 (Rožňavská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, časť obce Vinice – (Šári pustatina, Sütö pustatina)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 64, 723, 725, 1631,1820, 1821, 2083, 2794, 2797, 3198, 3318,3412, 3485, 3488, 3684, 3779, 3866, 3933, 4691, 4865,4895, 4905, 4953, 5039, 5043, 5072, 5292, 5314, 5443, 5522, 5537, 5560, 5665, Agátová, Cestárska, Čerešňová, Družstevná, Gaštanová, Jabloňová, Javorová, Liesková, Malinová, Ružová, Šibeničný vrch, Veterná, Železničiarska, Dukel. hrdinov, Kúpeľná, Mládeže, Mlynská, Nová, Rožňavská, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 31, 33, časť obce Sabová – (Šamarianka), Školská, Tržná)

Okrsok č. 10 Kultúrny dom Nižná Pokoradz, Nižná Pokoradz súp. č. 59 (časť obce Nižná Pokoradz)

Okrsok č. 11 Kultúrny dom Bakta, Bakta súp. č. 115 (časť obce Bakta)

Okrsok č. 12 Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, Rimavská Sobota, P. Hostinského 3 (P. Hostinského 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Sídlisko Rimava 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)

Okrsok č. 13 a 14 Materská škola Sídlisko Rimava, Rimavská Sobota, Sídlisko Rimava 30 (Malohontská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, Sídlisko Rimava 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 36)

Okrsok č. 15 a 16 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rimavská Sobota, Športová 1 (Jánošíkova 20, 22, 24, 26, Kvetná, Malohontská 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, Sídlisko Rimava 35, 37, 39, 41, 43, 45, Športová, Malohontská 18, 20, 22, 24, 26, 49, 51, 53, Sídlisko Rimava 34, Štadion)

Okrsok č. 17, 18, 19 a 20 Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota, Dr. V. Clementisa 13 (J. Bodona 2, 4, 6, 8, 10, L. Svobodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, Rimavská, Rybárska 1, 3, 5, 7, 9, L. Svobodu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Rybárska 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, J. Bodona 1, 3, 5, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, L. Novomeského 13, 15, 17, 19, 21, L. Svobodu 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Por. Ušiaka, Kľačany, Lesná, Milana Rastislava Štefánika, Pavla Jozefa Šafárika, časť obce Sobôtka, Žánovská)

Okrsok č. 21 a 22 Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Rimavská Sobota, L. Novomeského súp. č. 2070 (Dr. V. Clementisa 2, 4, 6, L. Novomeského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, L. Svobodu 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, T. Vansovej, Česká, Dr. V. Clementisa 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kirejevská 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, S. Kollára)

Okrsok č. 23 Základná škola Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota, P. Dobšinského 2 (časť obce Kurinec, P. Dobšinského, P. Hostinského 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, časť obce Včelinec)

Okrsok č. 24 Spoločenský dom – bývalá MŠ, Rimavská Sobota, Kpt. Šmála 3 (E. Putru, J. Kráľa, Kirejevská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, Kolínska, Kpt. Šmála, Krajná, Letná, Lipová, Malá, Novosadská, Odborárska, Okružná, Sedliacka, Tehlová, Tomašovská)

Okrsok č. 25 Základná škola s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta 11 (Dúžavská cesta)

Okrsok č. 26 Kultúrny dom Dúžava, Dúžava súp. č. 4082 (časť obce Dúžava)

Okrsok č. 27 Kultúrny dom Mojín, Mojín súp. č. 2 (časť obce Mojín)

 

zdroj: Mesto Rimavská Sobota

Pridaj komentár