V S. krase sú desaťtisíce netopierov, najstarší žije viac ako štvrťstoročie

SLOVENSKÝ KRAS – Doposiaľ 65-tisíc netopierov bolo zaznamenaných pri pravidelnom zimnom sčítaní týchto živočíchov v Národnom parku Slovenský kras. Sčítavanie prebieha každoročne od začiatku decembra do polovice marca. Najväčšou zaujímavosťou tejto zimy bolo objavenie vyše 26-ročného podkovára veľkého, keďže tento jedinec bol prvýkrát zaznamenaný Maďarmi už v roku 1993. Informuje o tom v tlačovej správe Štefan Matis, chiropterológ zo správy Národného parku Slovenský kras.

Národný park (NP) Slovenský kras, ako najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac ako 1300 jaskýň je najvýznamnejším územím zimného, ako aj letného výskytu netopierov. Odborníci (chiropterológovia) zo správy NP Slovenský kras v spolupráci s dobrovoľníkmi počas každej zimy skontrolujú viac ako 100 jaskýň, priepastí a banských diel,“ napísal Matis. Ako ďalej dodal, najpočetnejším druhom v NP je večernica malá. Dokopy bolo nájdených okolo 60-tisíc jedincov tohto druhu. Slovenský kras je takisto aj tretím najväčším zimoviskom tohto netopiera v Európe po Bulharsku a Rumunsku.

Ďalšími zaujímavosťami aktuálneho sčítavania je, že sa v NP vyskytujú aj rôzne jedince, ktoré sa na Slovensku objavujú málokde. „Najcennejšími zimujúcimi druhmi sú podkovár južný, podkovár veľký, netopier brvitý, lietavec sťahovavý či netopier pobrežný, ktoré sa v iných pohoriach Slovenska vyskytujú mimoriadne vzácne,“ dodal na záver chiropterológ Matis.

Tradičné sčitovanie prebieha už od roku 1991 monitorovaním podzemných priestorov. Celkový počet netopierov bude známy v polovici marca, dokedy sa môžu vyplaviť aj ďalšie prekvapenia a zaujímavosti.

Zdroj a foto: Štefan Matis, Správa NP Slovenský kras

Pridaj komentár