Klub Odvážme sa zrýchliť chce mestské zastupiteľstvá online formou

RIMAVSKÁ SOBOTA – Pandémia koronavírusu pozastavila množstvo činností aj v Rimavskej Sobote. Obmedzeniam sa nevyhlo ani Mestské zastupiteľstvo, ktoré svoje zasadnutia neorganizuje. Poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť sa snaží hľadať riešenia na prerokovanie dôležitých bodov, ktoré sa týkajú mesta. Svoje požiadavky poslali vedeniu mesta vo svojom otvorenom liste.

„Vzhľadom na závažnosť situácie s pandémiou koronavírusu, v ktorej sa spoločnosť a aj naše mesto nachádza Vás žiadam o možnosť hlasovania per rollam alebo online k otázkam a bodom plánovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva alebo nájdenie iného vhodného spôsobu,“ píše sa v úvode otvoreného listu.

Ako sa ďalej uvádza, klub chce, aby chod mesta fungoval poriadne. „Hlasovaním per rollam by sme mohli promptne reagovať na požiadavky mesta a riešenia situácie a nebol by tak obmedzený chod mesta,“ dodáva poslanecký klub.

Podľa Odvážme sa zrýchliť je niekoľko spôsobov, ako rokovať medzi sebou bez priameho kontaktu:
– Realizácia video online zasadnutí napr. pomocou aplikácie Zoom (takto by sme vedeli zabezpečiť rokovanie v zbore v online priestore) – bežne teraz takýmto spôsobom riadime naše spoločnosti, keďže pracujeme prevažne formou home office
– alebo Hlasovanie písomne k jednotlivým bodom formou mailovej komunikácie

zdroj: otvorený list poslaneckého klubu  foto: Sobotnik.sk