Zatraktívniť región môže pomôcť nový projekt Gemer, železné srdce Slovenska

Revúca hostila v piatok 22. mája 2020 stretnutie samospráv a odborníkov. Hlavným bodom ich diskusie bolo prebrať možnosti vzájomnej spolupráce pri oživení histórie ťažby a spracovania železa na Gemeri. Pomôcť v tomto smere má nový projekt s názvom Gemer, železné srdce Slovenska. Organizátorom a iniciátorom stretnutia bola Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer, ktorá Sobotnik.sk informovala formou tlačovej správy.

Ťažba železných rúd, výroba a spracovanie železa či iných kovov bola pre tento kút Slovenska od nepamäti motorom rozvoja. Podľa nálezov sa povrchové rudy ťažili pravdepodobne už od prelomu letopočtov. Skutočný začiatok dobývania nerastného bohatstva vieme však podložiť v okolí Rožňavy a Dobšinej až kráľovskými darovacími listinami alebo udelením banských výsad mestám z 13. storočia. Neskôr sa k písomným prameňom pripájajú aj informácie o hámroch muránskeho panstva v Železníku, či Rákoši. Na celom území nastalo obdobie nebývalého rozmachu, ktorý ovplyvnil ďalšie hospodárske, kultúrne a sociologické smerovanie Gemera, napríklad príchodom nemeckých osadníkov alebo výstavbou dodnes unikátnych gotických kostolov. Rozvoj bol však na dvesto rokov zabrzdený práve kvôli polohe a ekonomickej dôležitosti počas obdobia tureckých vojen a stavovských povstaní.

Z regiónu sa železné srdce vtedajšieho Uhorska stáva opätovne od 18. storočia a najmä po zavedení inovačných technológii v ťažbe a spracovaní železnej rudy. Gemer s Malohontom prevzal úlohu jedného z najväčších výrobcov železa a kovových produktov v krajine. Práve z tohto obdobia pochádza huta Etelka v Nižnej Slanej. Významná technická a národná kultúrna pamiatka, ktorá má po rokoch nezáujmu predošlého vlastníka opäť šancu stať sa významným miestom Železnej cesty Gemerom, tentokrát však v role návštevníckeho centra v autentických priestoroch vysokej pece. Zámerom je okrem rekonštrukcie samotnej huty Etelka, i rekonštrukcia vodnej elektrárne, vybudovanie informačného centra, vzdelávacieho centra, reštaurácie a amfiteátra. Tieto plány priblížil Jiří Vitáloš, z neziskovej organizácie Barbora, ktorá je jedným z partnerov stojacich za týmto ambicióznym plánom.

V Revúcej by v spolupráci s mestom mala vzniknúť interaktívna expozícia Antoine Lefevra, venovaná jedinečným mineralogickým nálezom, predovšetkým rutilu, ktorý bol prvýkrát nájdený medzi Muráňom a Revúcou. Je zdrojom titánu, ktorý nájdeme v kozmických lodiach I zubnej paste.

Súhlasia aj primátori

Primátor Revúcej Július Buchta sa tiež vyslovil za projekt Železnej cesty Gemerom. Ako uviedol, región má šancu dostať sa z pozície menej rozvinutého okresu na rozvinutejší, práve vďaka cestovnému ruchu.

Primátor Rožňavy Michal Domik, a zároveň predseda predstavenstva OOCR Gemer, predstavil víziu zatraktívnenia Rožňavy práve vďaka bohatej histórii baníctva a teda i projektu Železnej cesty Gemerom. Veľkým lákadlom je podľa neho tiež Banícke múzeum, v ktorého depozite sa nachádza 4000 minerálov z celého sveta a obzvlášť jedna z jeho zmodernizovaných expozícií – zážitkové centrum Sentinel – cieľ mnohých slovenských a maďarských návštevníkov mesta.

“Dôležitým prvkom spoločného postupu je aj tvorba primeranej infraštruktúry. Chceme aby návštevník mohol plnohodnotne prežiť pobyt v našom regióne. To znamená, že pri spoznávaní Železnej cesty bude môcť využiť lokálne ubytovacie a stravovacie možnosti, prevezie sa bezpečne bicyklom, ale tiež bude mať kvalitný prísun informácii vďaka atraktívnym informačným tabuliam a mobilnej aplikácii,“ povedal na stretnutí Jaroslav Hric, výkonný riaditeľ OOCR Gemer.

Aj keď „železný vek“ Gemera ustal na začiatku 20. storočia a ďalej po rozpade Rakúsko-Uhorska, členovia tejto novovzniknutej platformy veria, že práve slávna história baníctva a spracovania kovov dokáže prispieť k opätovnému naštartovaniu záujmu o región a jeho rozvoj. Na ďalších krokoch bude OOCR Gemer spolupracovať so svojimi členmi, s Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Barbora, Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska, Baníckym múzeom v Rožňave, o.z. Rákošská Cächa a prípadnými ďalšími partnermi.

Zdroj: tlačová správa

Pridaj komentár