Nová dieselmotorová jednotka 861.1 bude jazdiť aj do Fiľakova

FIĽAKOVO – Nová dieselmotorová jednotka (DMJ) 861.1 z dielne Železničných opravovní a strojární (ŽOS) Vrútky bude jazdiť aj na trati zo Zvolena do Fiľakova. Informoval o tom Tomáš Kováč, hovorca a riaditeľ odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

V prípade 861.1 ide podľa neho o novú dvojčlánkovú dieselmotorovú jednotu, keďže doteraz sa z tohto projektu dodávali iba trojčlánkové vlaky. Tie majú kapacitu 171 miest na sedenie, dvojčlánkové 115 miest. Prvé dva takéto dvojčlánkové vlaky plánuje OSD Zvolen zaradiť do prevádzky začiatkom júla 2020.

„Dvojčlánková jednotka sa používa na tratiach s nižšími tokmi cestujúcich. Jej predpoklad nasadenia je rovnako ako pri trojčlánkovej jednotke v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji, napríklad na tratiach Zvolen – Vrútky, Zvolen – Brezno, či Zvolen – Fiľakovo,“ konkretizoval Kováč.

Projekt modernizácie

Nové DMJ sú podľa neho výsledkom projektu „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 1. časť“, v rámci ktorého sa nasadí celkovo 21 ks dieselmotorových jednotiek, z čoho 7 trojčlánkových DMJ je už v prevádzke (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj).

Na základe Zmluvy o poskytnutí Nenávratného Finančného Príspevku (NFP) zo dňa 10. 11. 2017 výšku NFP poskytnutého ZSSK predstavuje suma 74 835 328,10 €. Poskytovateľ (MDV SR) poskytne ZSSK NFP v skladbe:

• podiel Kohézneho fondu (KF) vo výške 85 % z NFP; v nominálnej sume 63 610 028,88 €,
• podiel Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ŠR SR) vo výške 15 % z NFP, v nominálnej sume 11 225 299,22 €.

Celkové investičné náklady Projektu (bez DPH) sú vo výške 76 999 000,00 €. Podiel ZSSK predstavuje 2 163 671,90 € bez DPH.

O DMJ 861.1:

• nová dieselmotorová jednotka je vybavená klimatizáciou, wi-fi pripojením na internet, informačným a komunikačným systémom pre cestujúcich, kamerovým systémom a systémom na počítanie cestujúcich,
• je prispôsobená osobám so zdravotným znevýhodnením a s obmedzenou schopnosťou pohybu,
• v porovnaní so starším typom DMJ má nový výstražný a komunikačný systém a nástupné dvere s elektrickým pohonom s integrovaným výsuvným schodíkom pre pohodlné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich.

Zdroj a foto: ZSSK