Fond malých projektov podporil aj interaktívne prehliadky vo Fiľakove

FIĽAKOVO – Fond malých projektov podporil 29 návrhov v slovensko-maďarskom pohraničí. Medzi nimi je aj Fiľakovo, kde sa vďaka finančnému príspevku uskutočnia interaktívne prehliadky mestom s umelecko-historickým zámerom. Peniaze odovzdali navrhovateľom projektov v piatok 19. 6. 2020 v Zrkadlovej sále Úradu Košického samosprávneho kraja.  Z našich končín bolo úspešným žiadateľom aj Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, ktoré financie využije na Akadémiu ľudového remesla a Letnej akadémie paličkovania gemerskej čipky v Maďarsku. 

Okrem týchto miest podporil Fond malých projektov aj mestá a rôzne kultúrne či sociálne inštitúcie. Rovnakú interaktívnu prehliadku mestom získal aj maďarský Miškovec. Podporu tiež majú aj viaceré organizácie na prípravu spoločných medzinárodných gastrofestivalov, workshopov a podujatí na poli kultúry či udržateľného využitia prírodného bohatstva. Okrem iného podporili aj ostatné zaujímavé návrhy ako Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum na organizovanie vzdelávacích programov pre regionálnych farmárov vo vzdelávacích centrách v Milhostove a v Nyiregyháze či zorganizovanie medzinárodných plaveckých pretekov a minimaratónu pre deti so zdravotným postihnutím. Tento projekt je z dielne Domovu sociálnych služieb DOMKO v Košiciach.

V rámci 2. hodnotiaceho kola 2. výzvy mohli záujemcovia o finančný príspevok žiadať o podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja do 30. septembra 2019. „Túto šancu využilo dokopy 47 oprávnených žiadateľov, z ktorých odborní hodnotitelia vybrali 29 úspešných. Podporu získa 8 projektov v oblasti príroda a kultúra a 21 projektov orientovaných na posilnenie cezhraničnej spolupráce,“ uviedol košický župan Rastislav Trnka. Táto výzva je určená pre Košický kraj, Banskobystrický kraj a župy Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár-Bereg. Výška jedného príspevku je od 20 000 – 50 000 eur. V období od roku 2014 rozdali z tohto fondu celkovo 5,3 milióna eur.

Zdroj: Tlačová správa Fondu malých projektov  Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár