Reakcia poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť na článok o pozemku spoločnosti ŠTÝL spol. s.r.o.

RIMAVSKÁ SOBOTA – Po našom článku, ktorý sme zverejnili na našom portáli 25. 6. 2020 ohľadom pozemkov spoločnosti ŠTÝL spol. s.r.o., nám prišla do redakcie reakcia zo strany poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť. Ich text zverejňujeme v plnom znení a bez úprav.

K zavádzajúcim a lživým tvrdeniam primátora Šimka v článku „Páni urýchľovači – udavači robia cirkus a urážajú, že ide o čiernu stavbu primátora“ uvádzame ako poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť nasledovné:

Myslíme si, že primátor Šimko opäť, tak ako je to u neho zvykom, zabudol alebo zámerne nepovedal všetko. Nie len 33 m2 je zastavaných na parcele č. 3966/70, ale oplotením si uzavrel v areáli aj celú túto parcelu o ploche 518 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta !!! Primátor vo svojom bohorovnom vyhlásení o tom, že on chybu neurobil, zabudol alebo opäť zámerne opomenul, že v roku 2011 podpísal už ako primátor mesta so spoločnosťou ŠTÝL, spol. s r.o. nájomnú zmluvu č. 74/2011 aj na parcelu 3966/225, 3966/226 a 3966/227 o celkovej výmere 658 m2. Túto zmluvu nikde nezverejnil, podpísal ju so sebe blízkou právnickou osobou a podpísal ju na dobu neurčitú. Táto zmluva je v zmysle zákona neplatná a je podpísaná dokonca v rozpore so zásadami nakladania s majetkom mesta Rimavská Sobota.

Celkovo si takto spoločnosť, v ktorej je primátor Šimko spoločníkom, uzavrela oplotením v areáli pozemky o ploche cez 1100 m2, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Bez súhlasu mestského zastupiteľstva, bez verejnej súťaže, len a len na základe svojvoľného rozhodnutia primátora Šimka. Zdá sa vám to normálne? Nám sa toto normálne nezdá! A ten, kto to ospravedlňuje, týmto spôsobom odobruje protizákonné konanie. To, že porušil vydané stavebné povolenie, keďže stavbu mal povolenú na inej parcele ako ju v skutočnosti postavil, je už len čerešničkou na torte… vyhovárať sa na syna, geodeta a stavebný dozor je prízemné a neuveriteľne detinské.

Neskutočne drzé na ospravedlňovaní primátora v prípade tejto pozemkovej kauzy je to, že ak by si všetci občania mesta osvojili argumenty primátora Šimka v zmysle slova „že čo veď je to len 33m2“ tak by sme tu mali okamžite anarchiu a sused susedovi by staval na záhrade, čo chce, kedy chce a kde chce. Bagatelizovanie porušovania zákona je v tomto prípade veľmi nebezpečné, keďže zaznieva z úst človeka, ktorý by ho mal ako prvý poznať a dodržiavať !!!

Najobludnejšie na to je však to, že primátor Šimko je človek, ktorý prispieval 500 eur Kotlebovi na bager na búranie čiernych stavieb v Krásnej Hôrke !!! Konanie spoločnosti, v ktorej je spolumajiteľom však pripomína konanie, ktoré v Krásnej Hôrke sám kritizoval…. A aby to ale nemusel verejne vysvetľovať, tak z posledného zasadnutia zastupiteľstva ušiel. Vyhovoril sa na zasadnutie klubu Kotlebovcov. My sme sa ho mali v pláne pýtať na tieto nezrovnalosti a svojvôľu pri tejto jeho pozemkovej kauze !!! Mimochodom, trestné oznámenie na neznámeho páchateľa podal aktívny občan, ktorému sa táto neprávosť nepáčila a nie poslanci…. a urobil správne! Živenie opakovaného klamstva, že poslanecký klub ho iba udáva je jeho zámerom z dôvodu, aby takto prekryl skutočnú obludnosť tejto pozemkovej kauzy. Primátor Šimko tvrdí, že poslanci na neho podali až 11 trestných oznámení. Klame, klame a opäť klame! Mohli by sme to vysloviť aj stokrát !!!

My si ale myslíme, že takýmito klamstvami sa snaží len prekryť nebezpečný rozmer tejto pozemkovej kauzy. Je povinnosťou všetkých chrániť právny stav a poriadok. Nikto nemôže byť rovnejší pred zákonom a konať tak ako sa mu zachce !!! Na základe vyššie uvedených skutočností je dôvodné podozrenie, či v danom prípade konaním JUDr. Jozefa Šimka nedošlo k spáchaniu trestných činov zneužitia právomocí verejného činiteľa, porušeniu povinností pri správe cudzieho majetku a zároveň k porušeniu nasledovných zákonov:

– Zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v platnom znení
– Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zriadení v platnom znení
– Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriadení v platnom znení
– Zákon č. 546/2010 Z. z. o povinnom zverejňovaní zmlúv, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
– Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rimavská Sobota č.102/2009 – Zásady hospodáreni a nakladania s majetkom Mesta Rimavská Sobota zriadení v platnom znení
– a ďalších súvisiacich legislatívnych predpisov

O oprávnenosti podozrení v tejto pozemkovej kauze rozhodne vyšetrovateľ, prokurátor a súd.