RIMAVSKÁ SOBOTA: Kraj hľadá nového riaditeľa/riaditeľku knižnice

RIMAVSKÁ SOBOTA – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vypísal výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. O voľnom pracovnom mieste informuje kraj na stránke knižnice i na pracovnom portáli profesia.sk.

Medzi požiadavky na uchádzačov patrí vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a minimálne jeden rok odbornej praxe vykonávanej v organizácii pôsobiacej v oblasti kultúry a umenia (hlavný pracovný pomer). Výhodou je prax vykonávaná v knižnici. Ďalšími kritériami sú manažérske zručnosti, odbornosť a príprava návrhu koncepcie rozvoja knižnice v rozsahu šesť strán.

Samotné výberové konanie sa bude skladať z dvoch častí. Prvou bude overenie úrovne manažérskych zručností a osobnostných predpokladov uchádzača na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky pomocou štandardizovaných psychologických testov. Do druhého kola postúpia najviac traja uchádzači s najvyšším bodovým ziskom.

Druhou časťou bude osobný individuálny pohovor pred výberovou komisiou s cieľom obhajoby predloženého projektu a overenia schopnosti a odborných znalostí uchádzača. „O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne,“ uvádza BBSK.

Základný  plat riaditeľa/riaditeľky by mal byť minimálne 972 až 1167 eur v hrubom (v závislosti od dĺžky odbornej praxe) a navýšený o zvýšenie tarifného platu, príplatok za riadenie a osobný príplatok. Písomnú prihlášku do výberového konania je potrebné zaslať najneskôr do 30. júna 2020 na adresu Úradu BBSK. Viac informácií nájdu záujemcovia priamo na stránke knižnice.

Zdroj: kmh.sk, Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár