Školy v Lučenci, Tornali a R. Sobote môžu získať milióny od Catching-Up Regions

RIMAVSKÁ SOBOTA/LUČENEC/TORNAĽA – Tri školy z Rimavskej Soboty, Lučenca a Tornale boli vybraté ako pilotné v rámci iniciatívy Catching-Up Regions, vďaka čomu môžu na svoje projekty získať prostriedky v celkovej hodnote zhruba 13 miliónov eur.

Peniaze, ktoré by do škôl mali prísť vďaka spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou, zlepšia nielen ich vybavenie, ale pomôžu tiež pri vzdelávaní učiteľov a zamestnancov, rozvoji študijných programov a pri spolupráci s podnikateľským sektorom.

„Školy sme vybrali na základe hĺbkovej analýzy potrieb trhu práce, v rámci ktorej sme hovorili s päťdesiatimi zamestnávateľmi v kraji. Výsledkom bola nielen správa zo zamestnávateľského prieskumu, ale najmä správa o stredoškolskom odbornom vzdelávaní, vrátane návrhu profilovania študijných a učebných odborov na základe výsledkov analýzy,“ hovorí Janka Pálková, vedúca oddelenia Catching-Up Regions Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výzvy, na základe ktorých by školy mohli peniaze získať, budú vypísané pravdepodobne v závere tohto roka. Dovtedy musia mať pri projektoch, ktorých sa to týka, vysúťažené a hotové projektové dokumentácie a podané žiadosti o stavebné povolenie.

Ambiciózne projekty

O najvyššiu čiastku sa v rámci Catching-Up Regions plánuje uchádzať Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Za sumu presahujúcu päť miliónov eur by radi zrekonštruovali a materiálne dovybavili areál Gazdovského dvora, určený na odbornú výučbu žiakov študujúcich v poľnohospodárskych a gastronomických profesiách. Rekonštrukciou a modernizáciou by tiež mali prejsť samotné školské budovy a učebne, plánovaný je tu vznik Centra celoživotného vzdelávania.

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote za podobnú sumu plánuje zatraktívniť prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu pod jednou strechou, oživiť existujúci školský sad, vybudovať v areáli oddychové a produkčné zóny či zriadiť Centrum rodinného podnikania pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva.

Zamerať sa na vzdelávanie pedagógov smerom k špecifickým skupinám žiakov a urobiť zo školy motivujúci priestor, prepojený na prax, majú za cieľ projekty SOŠ v Tornali v hodnote takmer tri milióny eur.

Zdroj: BBSK. Foto: ilustračné, Pixabay.com

Pridaj komentár