Prenosové sústavy elektriny SR a Maďarska prepojí aj vedenie z R. Soboty do obce Sajóivánka

RIMAVSKÁ SOBOTA – V Rimavskosobotskom okrese prebiehajú práce na výstavbe nového vedenia zvlášť vysokého napätia (400 kV), ktoré po dokončení povedie z Rimavskej Soboty do obce Sajóivánka pri meste Kazincbarcika v Maďarsku. Sobotnik.sk o aktuálnych prácach informoval Norbert Deák zo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS).

V blízkosti obci Radnovce v Rimavskosobotskom okrese je v súčasnosti realizovaná výstavba 2×400 kV vedenia Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika/Maďarsko. Stavba prechádza cez nasledovné katastrálne územia: Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Belín, Sútor, Radnovce, Vieska nad Blhom, Barca, Rumince, Chanava, Riečka, Kráľ a Abovce,“ konkretizoval Deák.

Doplnil, že na území SR bude mať novovybudované 2×400 kV vedenie dĺžku 27,36 kilometra, celková dĺžka (vrátane maďarského územia) je 50,15 km.

Výstavba spomínaného cezhraničného vedenia podľa Deáka prispeje k zvýšeniu obchodovateľnej kapacity na exponovanom slovensko-maďarskom profile a zvýši aj bezpečnosť prevádzky prenosovej sústavy v dotknutom regióne pri plánovaných odstávkach okolitých zariadení prenosovej sústavy a pri poruchách.

Podobný prínos bude mať predmetná stavba aj na území Maďarska, nakoľko nové vedenie bude prepájať dve rozvodne 400 kV, ktoré sú slabo prepojené na úrovni prenosovej sústavy členského štátu. Rozvodňa v Rimavskej Sobote je v súčasnosti napájaná iba dvomi 400 kV vedeniami a rozvodňa Sajóivánka iba jedným 400 kV vedením,“ ozrejmil Deák.

Dokončenie koncom roka 2020

Ako ďalej konkretizoval, práce sa začali dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, teda 11. júla 2019. Predpokladaný termín ukončenia prác je 4. decembra 2020. Ukončenie celého diela, t. j. vrátane inžinierskych činností pre práce po dokončení výstavby, geodetických prác a majetkovoprávnych činností, je podľa SEPS plánované v termíne do 26 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

„Stavebné práce sú financované z vlastných prostriedkov spoločnosti SEPS. Náklady na realizáciu stavby sú vo výške 19 599 944,10 € bez DPH,“ dodal Deák.

Zmluvu o výstavbe cezhraničných slovensko-maďarských vedení v lokalitách Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a  Rimavská Sobota – Sajóivánka podpísali prevádzkovatelia prenosových sústav Slovenskej republiky a Maďarskej republiky – SEPS a MAVIR – dňa 1. 3. 2017.

Oba medzištátne projekty cezhraničných prepojení označila Európska komisia za projekty spoločného záujmu (Projects of Common Interest/PCI). Ich vybudovanie má pomôcť plniť ciele Európskej únie v oblasti energetiky a klímy a priority Energetickej únie. Výstavbu monitoruje aj Európska komisia. Ide o investíciu, ktorá sa plánovala približne tri dekády medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Maďarska.

Zdroj: Norbert Deák, SEPS. Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár