Africký mor ošípaných je už aj v okrese Rožňava

ROŽŇAVA – Okres Rožňava je v poradí piatym na Slovensku, kde bol zaznamenaný africký mor ošípaných. Informuje o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

„Dňa 21. 7. bol potvrdený národným referenčným laboratóriom vo Zvolene pozitívny výsledok na africký mor ošípaných u uhynutého dospelého diviaka v okrese Rožňava. Diviak bol nájdený v poľovnom revíri Kečovo, zhruba 2,3 km od slovensko-maďarskej hranice,“ uvádza ministerstvo.

Ako dopĺňa, na maďarskej strane je už dlhodobejšie potvrdzovaný výskyt nákazy u diviakov a predpokladom jej priameho zavlečenia je migrácia diviačej zveri cez zelenú hranicu. Podľa rezortu však významnú úlohu môže zohrávať aj ľudský faktor.

„V uplynulých dňoch bol v danej oblasti registrovaný značný pohyb ľudí, najmä maďarských občanov, ktorí v lesoch zbierali lesné plody (huby) a mohli tak nákazu nepriamo (napr. obuvou) zavliecť z maďarského územia na Slovensko. Spôsob zavlečenia bude predmetom epizootologického šetrenia v najbližších dňoch,“ konkretizuje MPRV SR.

Príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava podľa neho zároveň vydá pre pomenované poľovné revíry opatrenia v zmysle platnej EÚ a SR legislatívy, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy, resp. jej spomalenie.

Na Slovensku sa africký mor ošípaných objavil pred takmer rokom a podľa údajov MPRV bolo zatiaľ zaznamenaných 221 pozitívnych prípadov. „V okolitých krajinách však len v tomto roku zaznamenali okolo 7 000 potvrdených prípadov moru u diviačej zveri. Najviac ich je potvrdených v Maďarsku – 2 900 prípadov a 2 700 prípadov v Poľsku,“ upozorňuje rezort.

Dodáva, že na Slovensku bol poľovníkom nariadený intenzívny lov diviačej zveri, na ktorý poľovníci zareagovali zodpovedne. „Prebieha aj aktívne sledovanie situácie štátnymi veterinármi a poľovníkmi, ktorým štát uhrádza náklady za odovzdané vzorky z nájdených a ulovených diviakov. Vo veterinárnom laboratóriu vo Zvolene neustále prebieha vyšetrovanie odovzdaných vzoriek,“ avizuje MPRV SR.

Zdroj: tlačová správa MPRV SR, Foto: ilustračné, Pixabay.com