KOMENTÁR: Sobotnik.sk sa vždy bude snažiť o nestrannosť a dávať priestor rôznym názorom

V súvislosti s nedávnym komentárom Mateja Hanka o verejnom vytešovaní sa niektorých osôb zo smrti človeka nás organizátori istého podujatia v súkromnej komunikácii obvinili, že dávame priestor názorom s rasistickým podtónom. Oni sú vraj zástancami myšlienok slobody a tolerancie a preto s nami nemôžu „spolupracovať“.

Toto obvinenie považujeme za nepravdivé a neodpodstatnené. Aj my sa hlásime k myšlienkam tolerancie a slobody. Tolerancia však znamená rešpektovať aj názor niekoho, s kým nesúhlasíme a sloboda zase znamená možnosť vyjadrovať sa i k citlivým otázkam doby.

Bohužiaľ, existujú určité extrémistické prúdy, ktoré chcú návrat akejsi modernej totality, kde budú len určité „správne“ názory a zvyšné budú potláčané a trestané. Respektíve, tieto prúdy presadzujú akýsi princíp kolektívnej viny aj za veci minulé či dokonca budúce, s ktorým my nemôže súhlasiť a takéto radikálne názory zásadne odmietame.

Naopak, vždy sa budeme snažiť stáť na strane objektivity a nestrannosti a dávať priestor na rôznorodé názory, ako sme to robili aj doteraz. Našťastie, sme nezávislí, písanie je naša záľuba a našu poslušnosť si nikto nemôže vynútiť nejakým rušením „spolupráce“. Tak ako doteraz, nebudeme mať problém robiť reportáž z podujatia ĽSNS, alebo z debaty Michala Trubana.

Nie sme proti žiadnej konkrétnej skupine, proti Rómom, Maďarom, Slovákom, Židom či černochom. Naopak, priamo v uvedenom komentári je spomínaný George Floyd, v ktorého prípade šlo jednoznačne o sprostú vraždu a každý, kto má čo i len malé skúsenosti s prácou v silových zložkách, musí žasnúť nad idiotským postupom policajta, ktorý tohto muža doslova zavraždil.

Ak si však niekto napriek tomu myslí, že v našich článkoch je niečo rasistické, môže podať trestné oznámenie, aby sa nimi zaoberali príslušné orgány. Sme presvedčení, že sa tak malo stať aj v prípade facebookovej stránky, na ktorú upozorňoval komentár.

Prípadne, každý má možnosť nechodievať na našu stránku a ignorovať nás, ak sa mu naše články nepáčia. Neustále stúpajúca čítanosť však podľa nás svedčí o opaku.

No a na záver – ktovie, koľkí z dnešných novodobých „bojovníkov“ za slobodu a toleranciu poznajú skutočnú totalitu, keď boli ľudia len za vyslovenie názoru vraždení, väznení, mučení, vyhadzovaní zo zamestnania, či aspoň spoločensky znemožňovaní a napríklad ich deti sa pre ich „previnenie“ nemohli dostať na vysokú školu. Niekedy máme obavy, či sa väčšina sveta opäť neposúva týmto smerom.

Pridaj komentár