REVÚCA: BBSK chce vrátiť život do prázdneho Prvého slovenského gymnázia

REVÚCA – Historická novšia budova Prvého slovenského gymnázia na Železničnej ulici v Revúcej sa má stať domovom novej kultúrno – vzdelávacej inštitúcie. Podľa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý pripravuje jej revitalizáciu, má projekt ambíciu vrátiť Revúcej atmosféru miesta stretávania sa literátov, filozofov a umeleckých komunít nielen zo Slovenska, ale aj z Európy. Teda tak, ako tomu bolo v minulosti.

BBSK preto spoločne so Slovenskou komorou architektov vyhlásil architektonicko – dizajnérsku súťaž. Jej výsledkom bude návrh riešenia revitalizácie tohto historického objektu. „Plánujeme do architektonicko – dizajnérskej súťaže a projektovej dokumentácie investovať približne 150-tisíc eur. Súťaž určí výslednú podobu novej kultúrno – vzdelávacej inštitúcie 21. storočia zriadenej v tomto objekte. Práve od nej si kraj sľubuje, že významne prispeje k rozvoju cestovného ruchu v regióne Gemera,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Novú kultúrno – vzdelávaciu inštitúciu plánuje kraj sprístupniť verejnosti najneskôr pred letnou turistickou sezónou 2022. Do revitalizácie objektu a jej okolia, vrátane interiérového a expozičného vybavenia, mieni investovať okolo dvoch miliónov eur.

Rozhodla pracovná skupina

Spätosť Revúcej s literatúrou mala vplyv aj na rozhodovanie o tom, akú funkciu bude plniť budova gymnázia po jej revitalizácii. Tomuto rozhodnutiu predchádzal vznik pracovnej skupiny. Tá pozostáva z odborníkov na literatúru, digitálne a interaktívne médiá, výstavníctvo, experimentálnu poéziu, architektúru, dizajn, cestovný ruch a destinačný manažment, múzejnú a galerijnú prezentáciu.

Členovia tejto pracovnej skupiny sa rozhodli pre zriadenie modernej kultúrno – vzdelávacej inštitúcie 21. storočia, ktorá by pretransformovala historické, kultúrne a materiálne dedičstvo na zážitkové miesto. Mesto Revúca by vďaka tejto inštitúcii malo opäť ožiť slovom a literatúrou.

Viacero pavilónov

Práve slovo a literatúra sa stali základným východiskom pre expozičné libretto novej kultúrno – vzdelávacej inštitúcie. To hovorí o zriadení pavilónu rozprávky, pavilónu komiksu, pavilónu experimentálnej práce so slovom v rôznych umeleckých žánroch (hudbe, divadle a podobne). V pláne je i multimediálna expozícia „Cesta na mesiac“ inšpirovaná dielom Hviezdoveda rodáka z Revúcej Gustáva Reussa.

Ten je považovaný za zakladateľa literárneho žánru slovenská fantastika (fantasy). Svoje dielo, v ktorom hlavný hrdina Krutoslav cestoval balónom na Mesiac, napísal o deväť rokov skôr, ako fantazijné cesty do vesmíru popísal Jules Verne. „V Reussovej Hviezdovede dialógy majú skôr vedecký ako fantastický charakter“, priblížil Jozef Balužinský, projektový manažér revitalizačného projektu v Revúcej a spoluautor expozičného libretta.

Novšia budova Prvého slovenského gymnázia (foto archív Dušana Dubovského)

Našim cieľom je okrem iného obnoviť v Revúcej literárnu súťaž o najlepšiu slovenskú poviedku v žánri vedeckej fantastiky, fantasy a hororu – Cena Gustáva Reussa,“ dodal Balužinský. Stretnutia finalistov tejto súťaže sa viac ako 13 rokov, až do polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia, konali práve v Revúcej.

Inšpirácia v zahraničí

K vypracovaniu expozičného libretta významne prispela aj prehliadka troch európskych múzeí, ktoré boli v poslednom období ocenené cenou „The European Museum of the Year Award“. Ich expozície, prezentované témy a formy prezentácie, technologické spracovanie a inštalácie sa stali inšpiráciou pre zadanie na vytvorenie unikátnej, modernej, inovatívnej a pre návštevníka atraktívnej expozície v Revúcej.

Komparácia inštalačných postupov, moderných technológií a edukačných a prezentačných aktivít, poskytla množstvo podnetov na skvalitnenie podkladov pre vyhlásenú súťaž,“, dodala Iveta Niňajová, poradkyňa predsedu BBSK pre cestovný ruch a regionálny rozvoj a spoluautorka expozičného libretta.

Súčasťou prípravných prác bol aj nariadený architektonický pamiatkový výskum, ktorého výsledky zabezpečia ochranu revitalizovaného objektu v zmysle pamiatkového zákona, keďže budova PSLG je národnou kultúrnou pamiatkou. Tento výskum financovala Rozvojová agentúra BBSK zo zdrojov regionálneho príspevku Akčného plánu okresu Revúca vo výške 10 000 eur.

Súťaž je spustená

Architektonicko – dizajnérska súťaž bola spustená úvodným zasadnutím sedemčlennej odbornej poroty. Jej členmi sú štyria autorizovaní architekti Slovenskej komory architektov. Je medzi nimi aj držiteľ viacerých ocenení CE-ZA-AR a vysokoškolský pedagóg na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Fakulte architektúry Ing. Arch. Štefan Polakovič. Súťaž bola vyhlásená 8. júla 2020 ako dvojetapová.

„Ide o komplexnú súťaž, ktorá na Slovensku nemá obdobu a vyžaduje si účasť multiprofesných tímov. Má priniesť komplexný architektonicko – dizajnérsky názor na urbanistické riešenie areálu a architektonické riešenie objektu, na dizajnérske riešenie interiérov, výstavnícke návrhy expozícií, dizajn moderných multimédií využitých v expozíciách a vizuálne riešenie identity kultúrnej inštitúcie od grafických dizajnérov vrátane názvu kultúrno – vzdelávacej inštitúcie,“ objasnila Hana Kasová, vedúca oddelenie územného plánovania Úradu BBSK, zodpovedná za projekty revitalizácie budov v majetku BBSK.

Uchádzači by v prvej etape mali predstaviť svoj ideový koncept návrhu revitalizácie objektu, pričom do druhej etapy postúpia len tí najlepší, minimálne traja, ktorých návrh porota označí za najinvenčnejší, najkomplexnejší a najfunkčnejší. Výsledky súťaže by mali byť známe koncom novembra 2020 a verejnosť sa s nimi zoznámi na verejnej prezentácii v decembri 2020.

Ako uviedol na úvodnom zasadnutí poroty jej predseda Peter Lacko, slovenský architekt dlhodobo pôsobiaci v Prahe: „Premena tohto objektu v Revúcej s navrhovanými funkciami a náplňou je ozaj výzvou a od návrhov očakávame, aby sa objekt stal skutočným katalyzátorom ekonomickej a spoločenskej transformácie miesta, ktoré je dnes zaradené medzi menej rozvinuté.“

História siahajúca do 19. storočia

V roku 1862 v Revúcej vzniklo Prvé slovenské evanjelické gymnázium. V roku 1997 na jeho tradíciu nadviazalo Prvé slovenské literárne gymnázium (PSLG). Vzdelávací proces tejto inštitúcie kládol dôraz na literatúru, slovenský jazyk a jedným z predmetov boli aj základy žurnalistiky.

Postupom času, ako klesal počet záujemcov o štúdium v tejto inštitúcii, až v roku 2018 došlo k presťahovaniu PSLG do Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej. Od tohto roku je historická budova Prvého slovenského gymnázia, ktorej vlastníkom je BBSK, nevyužitá.

Historická novšia budova prvého slovenského gymnázia bola vybudovaná vďaka donorom, zbierkam a dobrovoľným príspevkom v roku 1872. To je o 10 rokov neskôr, ako vzniklo prvé slovenské evanjelické gymnázium, ktoré sa do novovybudovanej budovy presťahovalo.

V tejto budove, napriek rôznym premenám a historickým udalostiam vždy sídlila vzdelávacia inštitúcia. Aj keď boli roky, keď sa nedalo hovoriť o slovenskom gymnáziu, pretože vyučovací jazyk bol maďarský. A boli roky, kedy tu sídlilo napríklad Literárne múzeum Gemera.

Zdroj: Zuzana Jóbová, Rozvojová agentúra BBSK. Foto: Sobotnik.sk, archív D. Dubovského

Pridaj komentár