ROŽŇAVA: Koncepcia rozvoja športu sa vydarila, zhodli sa primátor i poslanci

ROŽŇAVA – Koncepcia rozvoja športu mesta Rožňava na roky 2019 – 2022 sa vydarila a pre mesto bude prospešná. Pri jej schválení na májovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) sa na tom zhodli primátor Michal Domik a mestskí poslanci.

„Najväčšie poďakovanie za ňu patrí všetkým členom komisie športu, takisto všetkým účastníkom mesta, resp. pracovníkom mesta a mestského úradu. Koncepcia rozvoja športu sa skladá zo štyroch hlavných bodov: z analýzy súčasného stavu, financovania športových klubov, stratégie mesta Rožňava a zo športovej infraštruktúry mesta. Najväčšiu pozornosť sme kládli na dotazník, ktorí sme rozposlali do základných a stredných škôl,“ povedal na zasadnutí MsZ poslanec Filip Pollák, ktorý sa touto koncepciou zaoberal najviac.

25 športových klubov

Podľa správy v Rožňave aktuálne funguje 25 športových klubov, ktoré dôkladne reprezentujú mesto. Momentálne je v meste len jeden klub na vrcholovej úrovni – TJ Geológ Rožňava, stolnotenisový tím. Ďalších deväť klubov má výkonnostnú úroveň športovej činnosti. Ide o kluby, ktoré mesto reprezentujú v športoch ako futbal, hokej, basketbal, taekwondo či tanečný šport.

„Hlavnou úlohou jednotlivých klubov je príprava detí a mládeže na aktívnu športovú činnosť, organizovanie športových aktivít pre registrovaných hráčov a verejnosť, zabezpečovanie účasti registrovaných hráčov na majstrovských aj nemajstrovských súťažiach. Ďalšími úlohami sú zabezpečovanie personálneho zloženia, materiálno – technického, sociálneho vybavenia a bezpečnostných podmienok pre činnosť klubov a získavanie financií pre chod klubov mimo rozpočtu mesta,“ uvádza sa v koncepcií rozvoja športu v meste.

Financovanie sa každým rokom navyšuje

Jednou z častí koncepcie je aj spôsob financovania športových klubov v meste. Tie nie sú spokojné s výškami financií, ktoré dostávajú od mesta z rozpočtu či od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Košického samosprávneho kraja či od národných športových zväzov. Kluby sú si však vedomé obmedzených možností mesta. „Optimálnym spôsobom financovania v oblasti športu je systém, v ktorom je výška dotácie určená na základe vopred stanovených objektívnych kritérií s ohľadom na štatistické ukazovatele, počet športovcov a podobne,“ píše sa v koncepcií.

V roku 2019 bola z priamych dotácií poskytnutá športovým klubom suma 60 000 eur. Zaujímavosťou však je to, že za posledných päť rokov sa táto suma navýšila z 19 950 eur na 60 000. To predstavuje nárast o viac ako 200 percent. Nepriame dotácie, ktoré boli určené pre športové kluby v roku 2019 boli vo výške 126 111 eur. Od roku 2015 sa identicky zvýšili aj nepriame dotácie, keď v období od 2015 do 2019 sa táto suma navýšila o viac ako 77 000 eur.

Športoviská a detské ihriská v meste

V Rožňave je aktuálne veľké množstvo detských ihrísk, konkrétne až štrnásť. Okrem toho sa tu nachádza aj veľa športovísk, ktoré využívajú v prvom rade športové kluby, ale aj široká verejnosť. Sú to futbalový štadión, zimný štadión, letné kúpalisko, detské dopravné ihrisko, multifunkčná telocvična, street workoutové ihrisko a lezecká stena.

Podľa dotazníka, ktorý vypĺňali študenti základných a stredných škôl a široká verejnosť chýba ľuďom v meste najviac krytá plaváreň, kde by sa mohol rozvíjať aj prípadný plavecký klub v meste. Rovnako respondentom chýba aj poriadny funkčný zimný štadión. Je potrebné dodať aj to, že v Rožňave nefunguje žiaden profesionálny mužský hokejový tím, ktorý by sa zúčastňoval súťaží Slovenského zväzu ľadového hokeja. Ľuďom tiež chýba aj cyklotrasa či skateboardpark.

Zdroj: Koncepcia rozvoja športu v meste Rožňava, záznam MsZ v Rožňave

Pridaj komentár