V okrese Lučenec je jedna z troch súkromných prírodných rezervácii

MUČÍN – V okrese Lučenec sa nachádza jedna z troch súkromných prírodných rezervácii (SPR) na Slovensku. Ide o SPR Roháčia, ktorá leží v katastri obce Mučín. S rozlohou viac ako 17 hektárov ide o najmenšiu SPR. Ostatné dve sa nachádzajú v Prešovskom (Vlčia) a v Trenčianskom kraji (Rysia).

„Súkromná prírodná rezervácia Roháčia bola vyhlásená na základe žiadosti jedného z vlastníkov pozemkov – Evy Čižmárovej. Štátna ochrana prírody SR s ňou spolupracovala na dopracovaní projektu ochrany pred predložením na územne príslušný Okresný úrad v Banskej Bystrici,“ povedala pre Sobotnik.sk Anna Wiessová, manažérka komunikácie Štátnej ochrany prírody SR. SPR Roháčia je na Slovensku už od apríla 2019.

Ako ďalej doplnila, za vznikom SPR by mala stáť ochrana územia zo strany majiteľa. „Vo všetkých troch existujúcich súkromných prírodných rezerváciách majú ustanovený 5. stupeň ochrany, tzn. ide o územie, kde by nemali byť vykonávané žiadne lesohospodárske aktivity. Nie sú nám známe pokusy o ťažbu v súkromných prírodných rezerváciách,“ priblížila.

Podľa slov starostu obce Mučín Zoltána Benkőa je SPR známa jedine z médii a vôbec nezvyšuje turizmus v obci. „Viem len toľko, že aj tabuľa, ktorá tam stála je vytrhnutá a zahodená,“ povedal a doplnil, že v obci sa nenachádza žiadne turisticko – informačné centrum (TIC).

Ako uvádza na svojej webovej stránke lesoochranárske združenie Vlk, práve oni stoja za záchranou územia Roháčia. „Predmetom ochrany súkromnej prírodnej rezervácie sú prirodzené procesy a nerušený vývoj geobiologického spoločenstva nachádzajúceho sa na tomto území. Jeho súčasťou sú aj biotop európskeho významu Dubovo-cerové lesy , biotop národného významu Dubovo-hrabové lesy karpatské, biotopy druhov európskeho významu: roháč obyčajný, fuzáč veľký a ďateľ prostredný a biotopy druhov národného významu: salamandra škvrnitá, rosnička zelená, užovka stromová a jašterica zelená,“ napísali na svojej webovej stránke.

Foto: Facebook.com

Pridaj komentár