R. SOBOTA: Poslanci hovorili o štátnom priemyselnom parku či rapídnom zvyšovaní spotreby vody na Dúžavskej ceste

poslanciRIMAVSKÁ SOBOTA – Na svojom druhom zasadnutí v septembri sa v utorok 29. septembra 2020 zišli poslanci rimavskosobotského mestského zastupiteľstva (MsZ). Hovorili okrem iného o možnosti vzniku štátneho priemyselného parku v R. Sobote, zvyšujúcej sa spotrebe vody na Dúžavskej ceste, či výstavbe rýchlostnej cesty R2. Opäť však nechýbali hádky a obviňovania.

Budú z „výmeničky“ byty?

V rámci majetkoprávnych otázok zarezonovala hneď prvá, prevod majetku firmy STEFE R. Sobota vo forme výmenníkových staníc na uliciach Rybárska, J. Ušiaka, T. Vansovej a S. Kollára. O ich kúpu má záujem spoločnosť ConceptFund z Veľkého Blhu, ktorá tretiu z nich plánuje prestavať na bytový dom s 10 bytmi a 15 parkovacími miestami. STEFE preto mesto informovala o tomto zámere a požiadala o súhlas s predajom.

Kde má mesto záruku, že tam spoločnosť ConceptFund vybuduje desať bytových jednotiek?“ opýtal sa na margo veci poslanec Ivan Hazucha. Takéto záležitosti by sa podľa neho nemali riešiť len „na dobré slovo“, ale mala by byť uzavretá zmluva o budúcej zmluve.

Ako sa zhodli viacerí poslanci v rozprave, predaj nevyužívaných výmenníkových staníc na jednej strane skrášli prostredie, ale na druhej sa trochu zahustí aj tak husto obývané sídlisko Západ. Ďalší upozornili, že v meste konečne pribudnú nové bytové jednotky. „Keďže máme dosť málo bytov, ľudia sa tomu aj potešia,“ podotkol poslanec Jaroslav Matzenauer.

Podľa primátora sa k veci musia vyjadriť občania a príslušný výbor mestskej časti. „Územný plán mesta zatiaľ nehovorí o tom, že namiesto výmenníkových staníc by tam mali byť byty,“ podotkol s tým, že kým sa nezmení územný plán mesta, príslušnú zmluvu by nepodpísal. Následne tento bod stiahol z rokovania.

Na záver zasadnutia vystúpil konateľ firmy ConceptFund Daniel Csúr, ktorý poslancov informoval, že budovy sú v úplne dezolátnom stave, ktoré sa STEFE snaží neúspešne odpredať už desať rokov. „My sme chceli mestu a obyvateľom pomôcť tým, že z tých budov spravíme niečo pekné, zaujímavé, čo sa hodí do sídliska a bude mať perspektívu,“ načrtol Csúr.

Podľa primátora je však najprv potrebné ukázať príslušnú projektovú dokumentáciu občanom sídliska a výboru mestskej časti a potom sa tým môžu zaoberať poslanci.

Revitalizácia parku pri Luxe a predaj pozemkov pod R2

Ďalší majetkoprávny bod sa týkal odpredaja pozemkov s parkom o rozlohe cca 700 štvorcových metrov pri budove LUX na Družstevnej ulici. O ne opakovane prejavil záujem Štefan Czakó – ELEKTRÓN s cieľom priestranstvo revitalizovať a na časti pozemku vybudovať nové parkovacie miesta. Komisie MsZ odporučili predaj s podmienkou zachovania verejnej komunikácie a chodníka, ako aj podmienky budúceho neoplotenia parku.

Poslanec Jozef Tóth však upozornil, že v minulosti sa už v meste objavil príklad, keď mesto predalo pozemky podnikateľovi, ktorý si ich aj tak nakoniec oplotil. Poslanci nakoniec predaj schválili s cenou 20 eur za štvorcový meter.

V majetkoprávnych otázkach poslanci odsúhlasili ešte okrem iného predaj 185 metrov štvorcových plochy mimo zastavaného územia mesta s cieľom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod budúcou stavbou úseku rýchlostnej cesty R2 Zacharovce – Bátka (jej výstavba je však zatiaľ v nedohľadne, ako bude spomenuté ďalej).

Mesto vyhlási súťaž na športový areál a zopakuje ju na kaviareň; prenajme ornú pôdu

Zástupcovia občanov schválili tiež vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (VOS) na nájom športového areálu na Železničnej ulici (tenisové kurty). Odznela takisto informácia, že do VOS na prenájom nebytových priestorov v Mestskej kolkárni, kde mala vzniknúť kaviareň, sa nikto neprihlásil. Poslanci preto odsúhlasili jej druhé kolo. „Teraz vám prehlasujem, za týchto podmienok sa opäť nikto so zdravým rozumom neprihlási, pretože nezarobí,“ reagoval primátor Jozef Šimko.

Ďalším bodom bolo oboznámenie s výsledkom ďalšej VOS, tentoraz na prenájom ornej pôdy mesta v katastrálnych územiach Rimavskej Soboty a Tomašovej do roku 2025. Prihlásila sa jediná spoločnosť, Agroris, ktorá ponúkla nájom viac ako 112 000 eur na rok.

Podľa poslanca Štefana Tankóa sa tento spôsob hľadania nájomcu ukázal ako správny a mesto navyše získalo ďalšie benefity. „Spoločnosť sa okrem iného zaviazala vybudovať oddychové miesto v oblasti Kurinec – Zelená voda na vlastné náklady pre ľudí, ktorí sa tam rozhodnú ísť pešo. Ďalej je to podpora mládežníckeho jazdeckého oddielu v sume 3000 eur ročne,“ konkretizoval.

Na rómskom sídlisku sa zvyšuje spotreba vody

Ako ďalší bod mali poslanci schválenie spolufinancovania nenávratného finančného príspevku na projekt zameraný na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Mesto žiada 20 000 eur, kofinancovanie je maximálne 1000 eur.

V prípade schválenia dotácie by bol príspevok použitý na výstavbu výdajníka vody na čipové karty na Dúžavskej ceste. „Mesto pristupuje k tomuto kroku z dôvodu rapídne sa zvyšujúcej spotreby vody,“ ozrejmila vedúca odboru sociálnych vecí MsÚ Mária Turoňová. Konkrétne podľa údajov MsÚ bola v roku 2015 spotreba vody na Dúžavskej ceste 1000 kubických metrov, v roku 2017 4020 kubických metrov a v roku 2020 do 28. 8. už 4640 kubických metrov.

Vedúca tiež spomenula, že v súčasnosti je voda zavedená len v jednom paneláku v zadnej časti sídliska, vo vchodoch 12 a 13. Podľa poslanca Hazuchu napriek stúpajúcej spotrebe vody jej spotreba na jedného obyvateľa sídliska vychádza oveľa menšia než u majority. „Nie sú to vysoké čísla, problém je, že to musí platiť mesto,“ podotkol. Primátor na margo veci poznamenal, že okrem vody dopláca mesto na obyvateľov Dúžavskej cesty aj pri vývoze smetí, kde ročne musí doplatiť okolo 12 000 eur.

Príspevky kultúrnym subjektom

Radní rozhodovali aj o rozdelení príspevkov kultúrnym subjektom v súhrnnej výške 15 000 eur. Najviac z celého balíka, po tisíc eur, dostane Dom Matice slovenskej v R. Sobote na propagáciu kultúrneho dedičstva a svoju činnosť, združenie Magna Festum na festival JúniusFeszt, či oblastná organizácia Csemadok na projekt Velikáni nášho mesta – Városunk nagyjai. Csemadok dostane aj ďalších 900 eur na projekt Tradícia zaväzuje! – A hagyomány kötelez!. Ďalších 900 eur pôjde aj na vykrytie tohtoročného podujatia Letavy.

Prvá zmena rozpočtu

Na programe bola aj prvá zmena rozpočtu mesta. „Navrhované zmeny vyplynuli hlavne zo schválenia návratnej finančnej výpomoci vo výške 495 000 eur, ako aj schválením odkladu splátok úverov,“ zdôvodnil vedúci ekonomického odboru MsÚ Miroslav Bielak, podľa ktorého vďaka tomu môže samospráva disponovať navyše finančnými prostriedkami vo výške cca 806 000 eur.

Samostatnou podkapitolou tohto bodu bola požiadavka primátora na 10 000 eur na projektovú dokumentáciu sociálnych zariadení na zimnom štadióne, bez ktorých hygiena štadión neskolauduje. Podľa vedúcej odboru rozvoja mesta je potrebné podľa príslušnej vyhlášky vybudovať na budúcu kapacitu štadióna 1500 ľudí dohromady 45 ženských záchodov, 15 mužských a 30 pisoárov.

Niektorí poslanci podotkli, že ide o obrovské množstvo „záchodov“, ďalší, že na WC sa malo myslieť už pri projekte na rozšírenie hľadiska. „Lebo zase niekto šil niečo horúcou ihlou,“ skonštatoval poslanec Roman Vaľo.

V tejto časti opäť došlo aj na osobné útoky, keď primátor opätovne obvinil klub Odvážme sa zrýchliť z brzdenia rozvoja mesta, Jaroslava Matzenauera nazval idiotom a ďalej vyhodil na oči poslancovi Michalovi Demeterovi, že jeho firma RISO-R dostala dotáciu 320 000 eur od štátu vďaka tomu, že jeho svokor je okresným predsedom Slovenskej národnej strany. Poslanec sa voči tomuto obvineniu ohradil a oponoval, že uvedená suma je rozpočtom celého projektu, nie dotáciou.

Reč prišla aj na Kurinec a meškajúcu výstavbu toboganu. Ako v rámci tejto témy ozrejmil riaditeľ Technických služieb Tibor Barto, tohto roku mali na kúpalisku tržbu 366.000 eur, k čomu podľa neho prispel aj kemping. „Tohto roku sme mali v kempingu 11 700 ľudí. Celkovo tu bolo 71 000 návštevníkov,“ konkretizoval Barto.

Napokon po siahodlhej rozprave poslanci zmenu rozpočtu schválili, vrátane primátorom požadovanej sumy 10 000 eur na projektovú dokumentáciu sociálnych zariadení na zimnom štadióne.

Hospodárenie mesta

Ďalším bodom programu bolo hospodárenie mesta za prvý polrok 2020. Podľa Bielaka k 30. júnu je celkový prebytok hospodárenia takmer 2,4 milióna eur aj s finančnými operáciami. „Technické služby mali zisk mali zisk viac ako 86 000 eur, Mestské kultúrne stredisko stratu vyše 19 000 eur, MŠK zisk viac ako 27 000 eur a Mestská bytová správa stratu okolo 1600 eur,“ priblížil.

Podľa primátora bolo v roku 2010 úverové zaťaženie mesta na úrovni 41,6 percenta bežných príjmov minulého roka. „K dnešnému dňu je to 19,6 percenta. Teoreticky sme klesli o 20 percent. Mám taký pocit, že za tých desať rokov sme hospodárili dobre,“ zdôraznil primátor.

Poslanec Roman Vaľo v tejto súvislosti informoval, že oslovili ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorému ponúkli pozemky v meste na výstavbu jedného zo zamýšľaných štátnych priemyselných parkov a už v stredu (30. 9.) bude v predmetnej veci stretnutie na MsÚ.

Rimavskej Sobote možno konečne svitá na lepšie časy.

V polovici septembra ohlásil minister hospodárstva Richard Sulík…

Uverejnil používateľ Odvážme sa zrýchliť Utorok 29. septembra 2020

 

Ako pokračoval primátor, nedávno sa stretol s ministrom hospodárstva aj on a opýtal sa ho, či by pripravovaný štátny priemyselný park nebolo možné postaviť v R. Sobote. Stáť by mohol stáť po oboch stranách cesty I/72 od Sobôtky smerom na Kľačany. „Je tam 141 hektárov,“ poznamenal primátor. Problémom však podľa neho môže byť fakt, že tieto pozemky v budúcnosti pretne rýchlostná cesta. Samospráva však chce podľa Šimka rokovať.

Spomenul tiež výstavbu rýchlostnej cesty R2, ktorá vypadla spomedzi 60 priorít výstavby ciest a podľa jeho slov sa nebude stavať ani úsek Kriváň – Mýtna. Primátor poznamenal, že v tejto veci chce bojovať a stretne sa aj s primátorkami Lučenca a Poltára. Na pomoc vyzval aj klub Odvážme sa zrýchliť.

Problematické ihrisko na Rožňavskej

V bode Rôzne hlavný kontrolór Mikuláš Csirmaz informoval o žiadosti časti obyvateľov Rožňavskej ulice o zrušenie jediného tamojšieho detského ihriska, keďže sú odtiaľ rušení hlukom. Mesto však podľa neho následne dostalo petíciu so 161 podpismi za jeho zachovanie (po vylúčení podpisov s neúplnými údajmi a ďalšími nedostatkami zostalo 96 podpisov), takže hlavný kontrolór navrhol, aby o veci rozhodlo MsZ.

Podľa poslanca Hazuchu by sa vec možno dala riešiť prevádzkovým poriadkom ihriska, v rámci ktorého by sa napríklad po 18:00 uzatvorilo. Poslanec Vaľo ako prvotné riešenie odporučil zvýšiť intenzitu hliadkovania na mieste mestskou políciou (MsP). Navrhol tiež vyčleniť prostriedky na vybudovanie ďalšieho ihriska.

Podľa primátora je problém v tom, že na ihrisko chodia robiť neporiadok rómske deti z tamojšieho „bieleho paneláka“ obývaného touto komunituou. Aj on sa vyslovil proti rušeniu ihriska a namiesto toho ho oplotiť a kontrolovať MsP. Poslanci to následne odsúhlasili v uznesení.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

2 Replies to “R. SOBOTA: Poslanci hovorili o štátnom priemyselnom parku či rapídnom zvyšovaní spotreby vody na Dúžavskej ceste”

  1. Pingback: KRÁTKE SPRÁVY: V Gemeri Malohonte by sa mohlo opäť viac ťažiť, v Lučenci rekonštruujú ulice

  2. Pingback: Rimavská Sobota chce vybudovať štátny priemyselný park

Pridaj komentár