POLTÁR: Samospráva začne rekonštruovať kultúrny dom

kultúrny domPOLTÁR – Kultúrny dom v meste Poltár prejde v najbližších mesiacoch rekonštrukciou, v rámci ktorej bude okrem iného znížená jeho energetická náročnosť. Informuje o tom samospráva Poltára v tlačovej správe s tým, že v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa sa stala víťazom firma Dag Slovakia z Prešova s ponukou realizácie diela za viac ako 2,3 milióna eur.

V rámci obnovy dôjde podľa mesta napríklad k zatepleniu obvodového plášťa a strechy, výmene okien a dverí, realizácii opatrení proti vlhkosti, rekonštrukcii a modernizácii vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody s osadením a zavedením regulácie a rekonštrukcie osvetlenia.

S opravami sa má začať už tento mesiac a obnovený kultúrny dom by mal slúžiť návštevníkom v júni budúceho roka. Na obnovu získala samospráva nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Spolufinancovanie mesta Poltár vo výške päť percent z oprávnených nákladov stavby predstavuje sumu takmer 97 000 eur.

Mestská samospráva znáša aj výdavky na neoprávnené náklady stavby vo výške približne 400 000 eur, ktoré plánuje financovať prostredníctvom úveru. Týmto spôsobom sa bude podieľať napríklad na vnútornom vybavení kultúrneho domu, ku ktorému patrí aj moderné zásuvné hľadisko.

„S výstavbou kultúrneho domu začali Poltárčania svojpomocne začiatkom 50. rokov a do užívania bol slávnostne odovzdaný v máji 1963. Odvtedy neprešiel výraznejšou rekonštrukciou, preto si po 57 rokoch rekonštrukciu zaslúži. Dodnes sa v kultúrnom dome stretávajú miestni ochotníci, folklórne súbory, spevácke zbory či aktívni seniori. Verím, že vynovený objekt poskytne kultúrne vyžitie obyvateľom i návštevníkom mesta,“ povedala primátorka Martina Brisudová.

Zdroj a foto: Mesto Poltár