Na riaditeľa NP Muránska planina kandiduje len jedna osoba

MURÁŇ – Národný park Muránska planina momentálne funguje bez riaditeľa, keďže bol z tejto funkcie odvolaný Milan Boroš. Aktuálne zaskakuje na tejto funkcii bývala riaditeľka parku Jana Šmídtová. Štátna ochrana prírody (ŠOP) vyhlásila výberové konanie na túto funkciu a zaznamenali len jedného kandidáta – Jána Šmídta, dlhoročného pracovníka národného parku. Kandidáti mali možnosť prihlásiť sa na post do 30. septembra.

Ján Šmídt má vysokoškolské vzdelanie a pôsobil ako riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer. Od roku 2014 až do súčasnosti pôsobí na projekte LIFE Energia v krajine pre organizáciu Ochrana dravcov na Slovensku. Od roku 2014 do 2015 pracoval ako koordinátor vypracovania programu starostlivosti Správy NP Muránska planina. Od roku 2012 je rovnako konateľom spoločnosti Ekologický prieskum, ktorá sa zameriava na vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody. Šmídt je od roku 2000 aj členom organizácie Živá planina a rovnako pracuje aj v manažmente sysľoviska v Muráni. Okrem toho sa intenzívne venuje aj včelárstvu.

Koncepcia rozvoja národného parku

Ako uviedol kandidát vo svojej koncepcii rozvoja, jeho víziou je z Muránskej planiny vybudovať funkčný národný park. Na to, aby sa ním mohol podľa neho stať, musí mať ciele a plán, kompetencie, finančné, informačné, ľudské a materiálne zdroje.

Často diskutovaniu témou je aj zonácia národného parku. Podľa neho je nástrojom na napĺňanie cieľov národného parku. „Zonácia ovplyvní životy a prácu mnohých ľudí v regióne, treba k nej pristupovať ako k závažnému dokumentu a primerane k tomu ju komunikovať so všetkými dotknutými subjektami. Jej súčasťou musí byť analýza socioekonomických pozitívnych aj negatívnych dopadov nielen na samotný národný park, ale aj na dotknutý región,“ napísal Šmídt vo svojej koncepcii.

Ako ďalej napísal, v zóne A sa hospodáriť nebude, v zóne B a C bude navrhnutý manažment diferencovane podľa ekologicko – funkčných priestorov.

Pridaj komentár