Už aj R. Sobota zverejnila odberové miesta na celoplošné testovanie

RIMAVSKÁ SOBOTA – Posledné mesto v našich regiónoch, ktoré zverejnilo odberové miesta na víkendové celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie Covid-19, Rimavská Sobota, konkretizovalo, kde sa budú môcť ísť občania otestovať počas tohto víkendu. Informuje o tom samospráva na oficiálnej stránke mesta.

1.

Centrum voľného času – Relax, Rimavská Sobota, Povstania 9

2.

Základná škola M.Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Rimavská Sobota, Šrobárova 12

3.

Gymnázium M.Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyuč. jazykom maďarským – Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimavská Sobota, Daxnerova 42

 

4.

Gymnázium M.Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyuč. jazykom maďarským – Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimavská Sobota, Daxnerova 42

 

5.

Kultúrny dom Vyšná Pokoradz, Vyšná Pokoradz 14

6.

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Rimavská Sobota, K. Mikszátha 1

 

7.

Základná škola P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota, Družstevná 9

8.

Základná škola P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota, Družstevná 9

9.

Základná škola P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota, Družstevná 9

10.

Kultúrny dom Nižná Pokoradz, Nižná Pokoradz 59

11.

Kultúrny dom Bakta, Bakta 115

12.

Gymnázium I. Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, Rimavská Sobota, P. Hostinského 3

13.

 Gymnázium I. Kraska-Ivan Krasko Gimnázium, Rimavská Sobota, P. Hostinského 3 (Materská škola Sídlisko Rimava, Rimavská Sobota, S. Rimava 30 volebný okrsok  č. 13 premiestnený do budovy Gymnázia I. Krasku)

14.

Župný dom, nám. M. Tompu 2, Rimavská Sobota (Materská škola Sídlisko Rimava, Rimavská Sobota, S. Rimava 30 volebný okrsok č. 14 premiestnený do budovy ŽUPNÝ DOM, nám. M. Tompu 2, Rimavská Sobota)

15.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rimavská Sobota, Športová 1

16.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rimavská Sobota, Športová 1

17.

Základná škola Š.M.Daxnera, Rimavská Sobota, Dr. V. Clementisa 13

 

18.

Základná škola Š.M.Daxnera, Rimavská Sobota, Dr. V. Clementisa 13

 

19.

Základná škola Š.M.Daxnera, Rimavská Sobota, Dr. V. Clementisa 13

 

20.

Základná škola Š.M.Daxnera, Rimavská Sobota, Dr. V. Clementisa 13

 

21.

Základná škola M. Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Rimavská Sobota, L. Novomeského 11A

22.

Základná škola M. Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Rimavská Sobota, L. Novomeského 11A

23.

Základná škola P. Dobšinského, Rimavská Sobota, P. Dobšinského 2

24.

Základná škola P. Dobšinského, Rimavská Sobota, P. Dobšinského 2

(Spoločenský dom-bývalá MŠ, Rimavská Sobota, Kpt. Šmála 3  premiestnený volebný okrsok 24 premiestnený do budovy ZŠ P. Dobšinského )

25.

Základná škola a MŠ – Alapiskola és Óvoda, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta 11

26.

Kultúrny dom Dúžava, Dúžava 4082

27.

Kultúrny dom Mojín, Mojín 2

Odberné miesta kopírujú volebné okrsky v meste Rimavská Sobota, s výnimkou:

a) volebný okrsok č. 13 – MŠ Sídlisko Rimava je premiestnený do budovy Gymnázia I. Krasku – Ivan Krasko Gimnázium, Hostinského 3, Rimavská Sobota

b) volebný okrsok č. 14 – MŠ Sídlisko Rimava je premiestnený do budovy Župný dom nám. M. Tompu 2, Rimavská Sobota,

c) volebný okrsok č. 24 – Spoločný dom – bývalá MŠ, Kpt. Šmála 3, Tomašová je premiestnený do budovy ZŠ P. Dobšinského, Dobšinského 2, Rimavská Sobota,

Testovanie v mestských častiach sa uskutoční nasledovne :

Bakta 31. 10. 2020 (sobota)
Mojín 31. 10. 2020 (sobota)
Vyšná Pokoradz 31. 10. 2020 (sobota)

Nižná Pokoradz 01.11.2020 (nedeľa)
Dúžava 01.11.2020 (nedeľa)

Čo sa týka konkrétnych ulíc prináležiacich k jednotlivým odberným miestam, nájdete ich priamo na stránke mesta na tomto odkaze.