FIĽAKOVO: Na mestskom úrade opäť prebiehajú rekonštrukčné práce

FIĽAKOVO – V historickej budove mestského úradu vo Fiľakove prebiehajú rekonštrukčné práce sociálnych zariadení. Komplexnou obnovou prechádzajú toalety na prízemí i chodba. Mesto na tento účel získalo dotáciu z ministerstva.

Ako informovala Erika Andreková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta, sociálne zázemie aj chodba na prízemí boli doposiaľ v havarijnom stave. „Spojovacia chodba na prízemí bola staticky narušená, jej omietka nebezpečná a dispozičné usporiadanie a stav toaliet nevyhovoval platnej legislatíve,“ informovala Anderková s tým, že situáciu bolo možné riešiť len komplexnou rekonštrukciou konštrukcií, rozvodov a samotných sociálnych zariadení. V chodbe vybúrajú dlažbu i omietky, odizolujú ju proti zemnej vlhkosti, kvôli zníženiu energetickej náročnosti zateplia aj podlahu chodby a znížia jej strop, získa nové omietky a dvere. „V sociálnom zázemí osadíme nové rozvody, ústredné vykurovanie, elektroinštalácie a novú sanitu.“

Rekonštrukčné práce sú vyčíslené na bezmála 17 500 eur. Z nich 15-tisíc sa mestu podarilo získať z dotácie Ministerstva financií SR, zvyšok uhradí z vlastného rozpočtu. Zhotoviteľom stavby sú na základe „in house zákazky“ Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo.

Projekt je pokračovaním predchádzajúcich úspešných projektov, v rámci ktorých bol odstránený havarijný stav toaliet na prízemí vo východnej časti budovy, bolo vytvorené bezbariérové sprístupnenie pre telesne postihnutých a boli zrekonštruované sociálne zariadenia pri sekretariáte primátora. V druhej etape sa zrekonštruovali sociálne zariadenia na poschodí v západnej časti budovy.

Podľa primátora mesta Attilu Agócsa pokračujú v obnove historickej radnice z roku 1912 postupne v menších projektoch, aby nezaťažili mestský rozpočet. „Takto sa nám okrem spomenutých investícií podarilo ešte v roku 2016 vybudovať klientske centrum, neskôr obnoviť väčšinu spoločných chodieb. Aktuálny projekt plynule na tieto práce nadväzuje. Chodba aj toalety sa nachádzajú v časti radnice. Tá slúži ako spoločný stavebný úrad nielen pre Fiľakovčanov, ale aj pre obyvateľov okolitých obcí. Som rád, že sa nám opäť podarilo získať peniaze z projektu. Vďaka tomu sme opäť „ušetrili“ a výsledok bude slúžiť množstvu občanov,“ dodal na záver. Rekonštrukcia prebieha od novembra, dokončená bude do konca tohto roka.

Zdroj a foto: TS mesta Fiľakovo

Pridaj komentár