R. SOBOTA: Ministerstvo hospodárstva ráta v priemyselnom parku s 500 miestami

RIMAVSKÁ SOBOTA – Minimálne 500 pracovných miest by malo vzniknúť v pripravovanom štátnom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote, ktorý má byť vytvorený medzi mestskými časťami Sobôtka a Kľačany s predpokladanými celkovými nákladmi 12 miliónov eur. Uvádza to Ministerstvo hospodárstva SR v materiáloch, ktoré predložilo na medzirezortné pripomienkovanie.

Pripravené územie bude ponúknuté investorom. Očakávame, že priemyselný park vytvorí príležitosť pre vytvorenie minimálne 500 nových pracovných miest. Park bude predstavovať  jeden z najväčších priemyselných parkov v oblasti južného Slovenska, v najmenej rozvinutom okrese Rimavská Sobota. Je to okres s najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci celého Slovenska,“ konkretizuje ministerstvo hospodárstva.

Rezort tiež dodáva, že rozlohou pôjde o jeden z najväčších priemyselných parkov na južnom Slovensku a jeho umiestnenie bolo vybrané aj vzhľadom na geografické a technické parametre. „Príchodom nových investorov vznikne priestor pre rozvoj potenciálnych dodávateľov tovarov a služieb. Samotný hospodársky a sociálny rozvoj sa rovnako pozitívne prejaví na nových príležitostiach podnikateľov v regióne,“ konštatuje ministerstvo.

Priemyselný park Rimavská Sobota bude podľa neho pre celý región znamenať významný impulz pre ďalší hospodársky a sociálny rozvoj. „Tým prispeje k dlhodobému cieľu znižovania regionálnych rozdielov a teda k zabezpečeniu kontinuálneho skvalitňovania života obyvateľov okresu Rimavská Sobota a susediacich okresov,“ dodáva sa v materiáloch.

Priemyselný park v Rimavskej Sobote by mal byť realizovaný od roku 2021, kedy ministerstvo avizuje projektovú činnosť, získanie potrebných povolení či výber dodávateľov. Samotné budovanie je v pláne na rok 2022 a o rok neskôr by mala byť kolaudácia. Postupné naberanie zamestnancov je plánované od roku 2024.