V R. Sobote by mali stáť nové obytné domy, ich realizáciu sprevádzajú problémy

RIMAVSKÁ SOBOTA – Nové obytné domy, ktorých inžinierske siete realizuje spoločnosť Homeville s. r. o., by mali stáť v Rimavskej Sobote na ploche za bývalou Hypernovou a obchodným centrom Family Center. O tejto téme sa hovorí už od roku 2011, no podľa technického manažéra Karola Kovácsa realizáciu sprevádzajú nemalé komplikácie.

 „Po konzultáciách s vtedajšími poslancami mestského zastupiteľstva sme začali robiť projektovú dokumentáciu v zmysle dodatkov územného plánu mesta z rokov 2008 a 2009. Vybrané územie pre realizáciu nášho projektu bolo podľa platného územného plánu v znení dodatkov určené pre zástavbu rodinných domov,“ uviedol.

Celá dokumentácia pre rozhodnutie o umiestnení stavby bola spracovaná a daná na vyjadrenia. K dokumentácii sa vyjadrovalo viac ako tridsať organizácií štátnej a verejnej správy, správcovia sietí.

Pri vybavovaní územného rozhodnutia zistili, že Povodie Hrona, (ktoré sa predtým vyjadrovalo i k zmene územného plánu v rokoch 2008 a 2009 bez výhrad a pripomienok t.j. odsúhlasilo výstavbu rodinných domov v predmetnom území ) si v súvislosti s novými zmenami v zákresoch záplavových území miest a obcí podmienilo vydanie súhlasného stanoviska k nášmu projektu, navýšením celého pozemku do výšky najnižšieho bodu na korune hrádze +50 cm.

Trochu ich to zastavilo, no napriek tomu pokračovali ďalej v projektovaní. „Vypracovali sme projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenia a vybavili sme si ich. Tak ako k DÚR sa i teraz vyjadrovalo nespočetné množstvo organizácií. Tieto stavebné povolenia sa nám podarilo vybaviť do polovice roka 2016. Následne sme oslovili viac silných domácich firiem so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky na práce, no ani jedná „Sobotská“ firma neprejavila záujem o zastrešenie stavebných prác. Pretože domáce firmy nemali záujem, obrátili sme sa na firmy mimo regiónu a verejné obstarávanie sme ukončili koncom roka 2017,“ priblížil.

Kovács spresnil spôsob realizácie stavby. „Nevyhnutným predpokladom pre výstavbu verejných rozvodov inžinierskych sietí v území je navážka celej plochy za účelom vyriešenia protipovodňových opatrení, ktoré si nanovo  vymienilo Povodie Hrona,“ konštatoval.

Dostali ďalšiu ranu pod pás

Jedným z ďalších problémov bola zmena o odpadoch, ktorá opäť realizáciu projektu pribrzdila. „Medzi tým sa zmenil zákon o odpadoch a to tak, že už nemôžete svojvoľne premiestniť z jednej stavby na druhú ani obyčajnú zeminu bez súhlasu príslušného orgánu. Po poučení z chýb dodávateľov na stavbe D4 R7príslušné orgány ešte viac sprísnili legislatívu týkajúcu sa odpadov. Začali sme to vybavovať, no na Slovensku máme veľmi prebujnelú  administratívu a na prevoz obyčajnej zeminy (ak to chcete robiť legálne) potrebujete znalecký posudok, vyjadrenia úradov a nakoniec rozhodnutie od príslušného úradu. Kým sa tieto doklady vybavovali, ukončila sa na okolí väčšia stavba z ktorej sme mali túto zeminu dohodnutú. Získať ďalšiu zeminu vyhovujúcu zákonu tu u nás z okolia v množstve 130-tisíc kubíkov pôdy, nie je len tak“ doplnil Kovács a dodal, „požiadali sme SVP, š. p. OZ Povodie Hrona, aby prehodnotili podmienku danú v stavebnom konaní t. j. potrebu nasypania zeminy a to vzhľadom  k tomu, že samotné Povodie Hrona pripravuje projekt protipovodňových opatrení na vodnom toku Rimava, vrátane ochrany nášho územia,“ povedal Kovács.

Rokujeme od polovice roka 2019, no prišiel nešťastný COVID-19, takže všetky rokovania sú pozastavené. Stále však diskutujeme o iných možnostiach, ako zabrániť prípadným povodniam na tomto území,“ priblížil. Ako ďalej uviedol, „sme v tejto veci v rokovaní aj s Ministerstvom životného prostredia SR“.

Ľudia im vyhadzovali odpad k prípojke z kruhového objazdu

Mnoho ľudí si určite všimlo, že na okružnej križovatke pri Hypernove je jedna nedokončená cesta. Práve tá má viesť v budúcnosti k novej obytnej zóne. „Pokiaľ vpredu pri okružnej križovatke nebola navozená tá veľká hromada kameniva zmiešaného so zeminou, tak podnikaví jednotlivci a firmy nosili rôzny odpad až na pozemky budúcej obytnej zóny a začali ich využívať ako skládku odpadu, čo sme museli viackrát vysvetľovať príslušným úradom, že sme to nenavozili my a preto sme navozili tie veľké hromady kameniva a zeminy na začiatok prístupovej komunikácie do OZ. Neskôr sa tento materiál použije ako podklad pod komunikáciu. Lenže niektorí podnikatelia a fyzické osoby v Rimavskej Sobote sú takí vynaliezaví, že keď zistili, že sme im zatarasili vstup, začali nám tam nosiť staré televízory, pneumatiky, chladničky či záhradný odpad, do okružnej križovatky“ vyjadril sa Kovács.

Veď elektro odpad  môžu zadarmo odovzdať aj v predajniach, nebezpečný odpad zas ako obyvatelia mesta vo firme Detox BB na Košickej ceste. Niektorí sobotskí podnikatelia sú však lakomí dať 50 alebo 100 eur na vývoz odpadu a preto to radšej sypali sem. Našli sme tam všetko počnúc azbestom až po tehly či škridle,“ dodal na záver Kovács.

Nová obytná zóna, ktorú pripravuje Homeville sa nachádza v juhovýchodnej časti Rimavskej Soboty blízko Hostinského ulice, popri rieke Rimava. Ako sa uvádza na stránke spoločnosti, ide o tichú, pokojnú časť mesta, ktorá je však vzdialená od úplného centra mesta len na 5 minút cesty autom, prípadne 15 minút pešo.

Podľa zámeru by tam malo byť vytvorených 131 pozemkov na vyše ôsmich hektároch. Podľa slov Kovácsa je o tieto pozemky veľký záujem a dnes už majú záujemcov na cca polovicu pozemkov.

Pridaj komentár