R. SOBOTA: Na sídliskách pribudne 300 kontajnerov na separovaný odpad

RIMAVSKÁ SOBOTA – Na sídliskách v Rimavskej Sobote pribudne 300 kontajnerov na separovaný odpad. Informácia o ich kúpe odznela na dnešnom (3. 11. 2020) zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v rámci bodu o druhej zmene rozpočtu. Podrobnosti  vysvetlila Eva Muráriková, vedúca odboru rozvoju mesta Mestského úradu v Rimavskej Sobote.

„Ako nám zákon ukladá od budúceho roka, budeme musieť zavádzať zber kuchynského biologického odpadu. K zabezpečeniu tejto činnosti je potrebné nakúpiť 300 kontajnerov. Keďže sme dostali od environmentálneho fondu za percento separovaného odpadu 38-tisíc eur, doplnili by sme naše financie a tieto kontajnery nakúpili už tento rok,“ vysvetlila Muráriková.

Cena jedného kontajneru sa pohybuje okolo 200 eur. Čiiže ak by sa využili všetky financie z fondu, mesto by muselo doložiť ďalších 22-tisíc eur k nákupu týchto kontajnerov.

Ako v rozprave povedal poslanec za klub Odvážme sa zrýchliť Roman Vaľo, pred rodinnými domami sú už kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa odváža do spoločnosti Brantner. „Biologicky rozložiteľný odpad je tráva a podobne, no toto je kuchynský biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa vyprodukuje v kuchyni,“ opravila ho Muráriková. Vaľo ďalej doplnil, že s týmto návrhom súhlasí a je za takýto typ separovania.

Muráriková v závere dodala, že je to prospešné aj z finančného hľadiska, pretože čím je vyšší počet separovaného odpadu, tým sú menšie poplatky za uloženie odpadu na skládky.

Zdroj: MsZ R. Sobota

Pridaj komentár